เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเชิญชวนงานจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ ชื่อเรื่อง ไฟล์ วันที่ โดย
1 1-2566 ซื้อ 1-2566 ซื้อ 6 ธ.ค. 65.pdf 01/12/2565 พาลาธิการ
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0850.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0850.66.pdf 07/03/2566 กองเภสัชกรรม
3 ทดสอบอัพโหลดไฟล์ ครั้งที่ 1 pdf-test.pdf 02/05/2566 กองเภสัชกรรม
4 จ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลาย 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ49-66 จ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลาย.pdf 03/04/2566 พาลาธิการ
5 จ้างทำตรายาง 5 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 90-66 จ้างทำตรายาง.pdf 03/04/2566 พาลาธิการ
6 ซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป ชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า แบบ บก.06.pdf 27/04/2565 พาลาธิการ
7 ซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป ชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า ร่างขอบเขต.pdf 27/04/2565 พาลาธิการ
8 ซื้อเครื่องเฝ้าและติดตามการทำงานของหัวใจ, ความดันโลหิตแบบวัดภายนอกและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 4 เครื่อง แบบ บก.06ซื้อเครื่องเฝ้าและติดตาม.pdf 27/04/2565 พาลาธิการ
9 ซื้อเครื่องเฝ้าและติดตามการทำงานของหัวใจ, ความดันโลหิตแบบวัดภายนอกและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 4 เครื่อง ร่างขอบเขตซื้อเครื่องเฝ้าและติดตาม.pdf 27/04/2565 พาลาธิการ
10 ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน แบบเคลื่อนย้ายได้ ร่างขอบเขตซื้อเครื่องช่วยหายใจ แบบเคลื่อนย้ายได้.pdf 27/04/2565 พาลาธิการ
11 ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน แบบเคลื่อนย้ายได้ แบบ บก.06ซื้อเครื่องช่วยหายใจ แบบเคลื่อนย้ายได้.pdf 27/04/2565 พาลาธิการ
12 ซื้อตู้อบทารกแรกเกิดชนิดควบคุมอุณหภูมิและความชื้น แบบ บก.06ซื้อตู้อบทารกแรกเกิด.pdf 27/04/2565 พาลาธิการ
13 ซื้อตู้อบทารกแรกเกิดชนิดควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ร่างขอบเขตซื้อตู้อบทารกแรกเกิด.pdf 27/04/2565 พาลาธิการ
14 ซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตออกซิเจนในเลือดและปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจ แบบ บก.06ซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ.pdf 27/04/2565 พาลาธิการ
15 ซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตออกซิเจนในเลือดและปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจ ร่างขอบเขตซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ.pdf 27/04/2565 พาลาธิการ
16 ซื้อเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ แบบ บก.06ซื้อเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์.pdf 06/12/2565 พาลาธิการ
17 ซื้อเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ ร่างขอบเขตซื้อเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเวอร์.pdf 06/12/2565 พาลาธิการ
18 ซื้อเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำชนิดคำนวนอัตราการไหล อัตโนมัติ จำนวน 8 เครื่อง แบบ บก.06ซื้อเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำ.pdf 22/02/2564 พาลาธิการ
19 ซื้อเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำชนิดคำนวนอัตราการไหลอัตโนมัติ จำนวน 8 เครื่อง แบบ บก.06ซื้อเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำ 22 มี.ค.64.pdf 22/03/2564 พาลาธิการ
20 ซื้อเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำชนิดคำนวนอัตราการไหลอัตโนมัติ จำนวน 8 เครื่อง ร่างขอบเขตซื้อเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำ.pdf 22/02/2564 พาลาธิการ
21 ซื้อเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำชนิดคำนวนอัตราการไหลอัตโนมัติ จำนวน 8 เครื่อง ร่างขอบเขตซื้อเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำ 22 มี.ค.64.pdf 22/03/2564 พาลาธิการ
22 ซื้อชุดสว่านลมสำหรับเจาะตัดและกรอกระดูก แบบ บก.06ซื้อชุดสว่านลมสำหรับเจาะตัดและกรอกระดูก.pdf 08/07/2564 พาลาธิการ
23 ซื้อเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ แบบ บก.06ซื้อเครื่องรักษาโรคตาด้วยเลเซอร์ ธ.ค.65.pdf 06/12/2565 พาลาธิการ
24 ซื้อเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ ร่างของเขตซื้อเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ ธ.ค.65.pdf 06/12/2565 พาลาธิการ
25 ซื้อตู้อบทารกแรกเกิดชนิดควบคุมอุณหภูมิและความชื้น แบบ บก.06ซื้อตู้อบทารกแรกเกิด ก.พ.64.pdf 22/02/2564 พาลาธิการ
26 ซื้อตู้อบทารกแรกเกิดชนิดควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ร่างขอบเขตซื้อตู้อบทารกแรกเกิด ก.พ.64.pdf 22/02/2564 พาลาธิการ
27 ซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตพร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจ ร่างขอบเขตซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต.pdf 22/02/2564 พาลาธิการ
28 ซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตพร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจ แบบ บก.06ซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต.pdf 22/02/2564 พาลาธิการ
29 ซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป ชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า แบบ บก.06ซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป.pdf 22/02/2564 พาลาธิการ
30 ซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป ชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า ร่างขอบเขตซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป.pdf 22/02/2564 พาลาธิการ
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1061.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1061.66.pdf 03/05/2566 กองเภสัชกรรม

Version : 1.0.0