พาลาธิการ - แบบฟอร์มอัพโหลดไฟล์

แบบฟอร์มอัพโหลดไฟล์

พาลาธิการ

ประเภท
หัวข้อ
วันที่ประกาศ
เลือกไฟล์ (.pdf)
รหัสผ่าน

Version : 1.0.0

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : 23-66 ซื้อ
ไฟล์ : 23-66 ซื้อ 17 ต.ค. 65.pdf
วันที่ประกาศ : 17/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศเชิญชวนงานจัดซื้อจัดจ้าง [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : 1-2566 ซื้อ
ไฟล์ : 1-2566 ซื้อ 6 ธ.ค. 65.pdf
วันที่ประกาศ : 01/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : 1-2566
ไฟล์ : ซื้อ 6 ธ.ค. 65 ที่ 1-2566.pdf
วันที่ประกาศ : 01/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 263/65
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
วันที่ประกาศ : 08/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 263/65
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf
วันที่ประกาศ : 08/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์(งวด3/3)
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะ จ.45.3-65 จ้าง 26 ก.ย. 65.pdf
วันที่ประกาศ : 26/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์(งวด3/3)
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ จ.45.3-65 จ้าง 26 ก.ย. 65.pdf
วันที่ประกาศ : 26/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 13 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 265-65.pdf
วันที่ประกาศ : 08/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 13 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 265-65.pdf
วันที่ประกาศ : 08/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออุปกรณ์ซ่อมระบบไฟเอกซเรย์ 2 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 288.1-65.pdf
วันที่ประกาศ : 05/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออุปกรณ์ซ่อมระบบไฟเอกซเรย์ 2 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 288.1-65.pdf
วันที่ประกาศ : 05/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมปรับปรุงทาสีห้องสังเกตอาการผู้ป่วย อาคารหมายเลข 185/09
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 135-65.pdf
วันที่ประกาศ : 22/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมปรับปรุงทาสีห้องสังเกตอาการผู้ป่วย อาคารหมายเลข 185/09
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 135-65.pdf
วันที่ประกาศ : 22/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายสัญญาณจราจร15ป้าย
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะ 152-65 จ้าง 19 ก.ย. 65.pdf
วันที่ประกาศ : 19/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายสัญญาณจราจร15ป้าย
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 152-65 จ้าง 19 ก.ย. 65.pdf
วันที่ประกาศ : 19/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง20รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะ 268.1-65 ซื้อ 15 ส.ค. 65.pdf
วันที่ประกาศ : 15/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง20รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ จ้าง 268.1-65 ซื้อ 15 ส.ค. 65.pdf
วันที่ประกาศ : 15/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 11 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 271-65.pdf
วันที่ประกาศ : 22/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 11 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 271-65.pdf
วันที่ประกาศ : 22/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมคอมพิวเตอร์ 18 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 270.1-65.pdf
วันที่ประกาศ : 15/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมคอมพิวเตอร์ 18 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 270.1-65.pdf
วันที่ประกาศ : 15/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 35 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 297.1-65.pdf
วันที่ประกาศ : 26/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 35 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 297.1-65.pdf
วันที่ประกาศ : 26/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง1รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะ 267-65 ซื้อ 8 ส.ค. 65.pdf
วันที่ประกาศ : 08/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง1รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ จ้าง 267-65 ซื้อ 8 ส.ค. 65.pdf
วันที่ประกาศ : 08/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์9รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะ 24-66 ซื้อ 17 ต.ค. 65.pdf
วันที่ประกาศ : 17/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์9รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 24-66 ซื้อ 17 ต.ค. 65.pdf
วันที่ประกาศ : 17/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อก๊าซทางการแพทย์ 7 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 269-65.pdf
วันที่ประกาศ : 15/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อก๊าซทางการแพทย์ 7 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 269-65.pdf
วันที่ประกาศ : 15/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในสำนักงาน17รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะ 23-66 ซื้อ 17 ต.ค. 65.pdf
วันที่ประกาศ : 17/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในสำนักงาน17รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 23-66 ซื้อ 17 ต.ค. 65.pdf
วันที่ประกาศ : 17/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำตู้วางหนังสือ 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 130-65.pdf
วันที่ประกาศ : 01/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำตู้วางหนังสือ 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 130-65.pdf
วันที่ประกาศ : 01/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำยาซักผ้า,น้ำยาทำความสะอาด 11 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 294-65.pdf
วันที่ประกาศ : 15/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำยาซักผ้า,น้ำยาทำความสะอาด 11 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 294-65.pdf
วันที่ประกาศ : 15/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อนมผงสำหรับเด็กทารก 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ.115-65.pdf
วันที่ประกาศ : 15/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อนมผงสำหรับเด็กทารก 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.115-65.pdf
วันที่ประกาศ : 15/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 9 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 290-65.pdf
วันที่ประกาศ : 12/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 9 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 290-65.pdf
วันที่ประกาศ : 12/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในสำนักงาน18รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะ 38-66 ซื้อ 7-11 พ.ย. 65.pdf
วันที่ประกาศ : 07/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในสำนักงาน18รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 38-66 ซื้อ 7-11 พ.ย. 65.pdf
วันที่ประกาศ : 07/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อถังดับเพลิง 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 289-65.pdf
วันที่ประกาศ : 12/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อถังดับเพลิง 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 289-65.pdf
วันที่ประกาศ : 12/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อกระติกน้ำร้อน 2 ใบ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 291-65.pdf
วันที่ประกาศ : 12/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อกระติกน้ำร้อน 2 ใบ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 291-65.pdf
วันที่ประกาศ : 12/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 5 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 144-65.pdf
วันที่ประกาศ : 05/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 5 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 144-65.pdf
วันที่ประกาศ : 05/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 2 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 143-65.pdf
วันที่ประกาศ : 02/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 2 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 143-65.pdf
วันที่ประกาศ : 02/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อสป.สิ้นเปลือง 118 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 272-65.pdf
วันที่ประกาศ : 22/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อสป.สิ้นเปลือง 118 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 272-65.pdf
วันที่ประกาศ : 22/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง(น้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์)7รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะ 43-66 ซื้อ 7-11 พ.ย. 65.pdf
วันที่ประกาศ : 07/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง(น้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์)7รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 43-66 ซื้อ 7-11 พ.ย. 65.pdf
วันที่ประกาศ : 07/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ1เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ.20-66 จ้าง 28 พ.ย. 65.pdf
วันที่ประกาศ : 28/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ1เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ.20-66 จ้าง 28 พ.ย. 65.pdf
วันที่ประกาศ : 28/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำตรายาง2รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 33-66 จ้าง 1 ธ.ค. 65.pdf
วันที่ประกาศ : 01/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำตรายาง2รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 33-66 จ้าง 1 ธ.ค. 65.pdf
วันที่ประกาศ : 01/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ6รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 70-66 ซื้อ 1 ธ.ค. 65.pdf
วันที่ประกาศ : 01/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ6รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 70-66 ซื้อ 1 ธ.ค. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 01/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดDOT Matrix Printer แบบแคร่สั้น1เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 71-66 ซื้อ 1 ธ.ค. 65.pdf
วันที่ประกาศ : 01/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดDOT Matrix Printer แบบแคร่สั้น1เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 71-66 ซื้อ 1 ธ.ค. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 01/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในสำนักงาน19รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 80-66 ซื้อ 9 ธ.ค. 65.pdf
วันที่ประกาศ : 09/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในสำนักงาน19รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 80-66 ซื้อ 9 ธ.ค. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 09/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 44 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 276.1-65.pdf
วันที่ประกาศ : 26/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 44 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 276.1-65.pdf
วันที่ประกาศ : 26/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำยาซักผ้า,น้ำยาทำความสะอาด 15 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 274-65.pdf
วันที่ประกาศ : 26/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำยาซักผ้า,น้ำยาทำความสะอาด 15 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 274-65.pdf
วันที่ประกาศ : 26/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 136-65.pdf
วันที่ประกาศ : 26/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 136-65.pdf
วันที่ประกาศ : 26/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อชุดปรับอัตราการไหลของแก๊สออกซิเจน 1 ชุด
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ107-65.pdf
วันที่ประกาศ : 22/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อชุดปรับอัตราการไหลของแก๊สออกซิเจน 1 ชุด
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ107-65.pdf
วันที่ประกาศ : 22/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อชุดดูุดเสมหะชนิดติดผนัง 1 ชุด
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ.105-65.pdf
วันที่ประกาศ : 15/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อชุดดูุดเสมหะชนิดติดผนัง 1 ชุด
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.105-65.pdf
วันที่ประกาศ : 15/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 2 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 147.1-65.pdf
วันที่ประกาศ : 12/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 2 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 147.1-65.pdf
วันที่ประกาศ : 12/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ 1 คัน
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 151-65.pdf
วันที่ประกาศ : 15/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ 1 คัน
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 151-65.pdf
วันที่ประกาศ : 15/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อก๊าซทางการแพทย์ 3 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 79-66.pdf
วันที่ประกาศ : 06/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อกล่องตุนออกซิเจนสำหรับเด็ก 2 อัน
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ.30-66.pdf
วันที่ประกาศ : 02/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อกล่องตุนออกซิเจนสำหรับเด็ก 2 อัน
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.30-66.pdf
วันที่ประกาศ : 02/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อพัดลมระบายอากาศพร้อมติดตั้ง 2 ตัว
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 74-66.pdf
วันที่ประกาศ : 06/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อพัดลมระบายอากาศพร้อมติดตั้ง 2 ตัว
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 74-66.pdf
วันที่ประกาศ : 06/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 9 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 73-66.pdf
วันที่ประกาศ : 02/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 9 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 73-66.pdf
วันที่ประกาศ : 02/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อพัดลมโคจรพร้อมติดตั้ง 2 ตัว
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 72-66.pdf
วันที่ประกาศ : 02/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อพัดลมโคจรพร้อมติดตั้ง 2 ตัว
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 72-66.pdf
วันที่ประกาศ : 02/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : แผ่นกรองอากาศ 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 56-66.pdf
วันที่ประกาศ : 18/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อแผ่นกรองอากาศ 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 56-66.pdf
วันที่ประกาศ : 18/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 55-66.pdf
วันที่ประกาศ : 18/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 55-66.pdf
วันที่ประกาศ : 18/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 21 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 42.1-66.pdf
วันที่ประกาศ : 07/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 21 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 42.1-66.pdf
วันที่ประกาศ : 07/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 32-66.pdf
วันที่ประกาศ : 27/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 32-66.pdf
วันที่ประกาศ : 27/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 31-66.pdf
วันที่ประกาศ : 27/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 31-66.pdf
วันที่ประกาศ : 27/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าซ่อมสำนักงาน 12 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 30-66.pdf
วันที่ประกาศ : 27/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าซ่อมสำนักงาน 12 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 30-66.pdf
วันที่ประกาศ : 27/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 7 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 28-66.pdf
วันที่ประกาศ : 21/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 7 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 28-66.pdf
วันที่ประกาศ : 21/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 6 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 29-66.pdf
วันที่ประกาศ : 21/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 6 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 29-66.pdf
วันที่ประกาศ : 21/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 18 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 28-66 งบอุดหนุน.pdf
วันที่ประกาศ : 21/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 18 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 28-66 งบอุดหนุน.pdf
วันที่ประกาศ : 21/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 23 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 7.1-66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 23 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 7.1-66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 52-66.pdf
วันที่ประกาศ : 14/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 52-66.pdf
วันที่ประกาศ : 14/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 11 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 50-66.pdf
วันที่ประกาศ : 14/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 11 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 50-66.pdf
วันที่ประกาศ : 14/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศและวัดคุณภาพระบบปรับอากาศห้องแยกผู้ป่วยติดเชื้อ (ทั้งระบบ) 1 งาน
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 37-66.pdf
วันที่ประกาศ : 13/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศและวัดคุณภาพระบบปรับอากาศห้องแยกผู้ป่วยติดเชื้อ (ทั้งระบบ) 1 งาน
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 37-66.pdf
วันที่ประกาศ : 13/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 44-66.pdf
วันที่ประกาศ : 07/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 44-66.pdf
วันที่ประกาศ : 07/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อรถเข็นนั่ง 1 คัน
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ.20-66.pdf
วันที่ประกาศ : 14/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อรถเข็นนั่ง 1 คัน
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.20-66.pdf
วันที่ประกาศ : 14/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อตู้ข้างเตียง 5 ตู้
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ.22-66.pdf
วันที่ประกาศ : 18/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อตู้ข้างเตียง 5 ตู้
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.22-66.pdf
วันที่ประกาศ : 18/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อไมโครเวฟ2เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 81-66 ซื้อ 9 ธ.ค. 65.pdf
วันที่ประกาศ : 09/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อไมโครเวฟ2เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 81-66 ซื้อ 9 ธ.ค. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 09/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์6รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 82-66 ซื้อ 9 ธ.ค. 65.pdf
วันที่ประกาศ : 09/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์6รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 82-66 ซื้อ 9 ธ.ค. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 09/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย2เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 84-66 ซื้อ 13 ธ.ค. 65.pdf
วันที่ประกาศ : 13/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย2เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 84-66 ซื้อ 13 ธ.ค. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 13/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : น้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 198.1-65 ซื้อ 2 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 02/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : น้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 198.1-65 ซื้อ 2 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 02/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม (งวด 3/3)
ไฟล์ : ประกาศ จ.35-65 จ้าง 2 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 02/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม (งวด 3/3)
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ จ.35-65 จ้าง 2 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 02/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 2 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 202-65 ซื้อ 6 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 06/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 2 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 202-65 ซื้อ 6 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 06/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 4 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 203.1-65 ซื้อ 6 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 06/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 4 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 203.1-65 ซื้อ 6 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 06/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมปรับปรุงพื้นโรงเลี้ยง อาคารหมายเลข 306/26
ไฟล์ : ประกาศ 106-65 จ้าง 2 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 02/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมปรับปรุงพื้นโรงเลี้ยง อาคารหมายเลข 306/26
ไฟล์ : 106-65 จ้าง 2 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 02/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างปรนนิบัติบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ38เครื่อง(ครั้งที่ 1)
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 39-66 จ้าง 16 ธ.ค. 65.pdf
วันที่ประกาศ : 16/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างปรนนิบัติบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ38เครื่อง(ครั้งที่ 1)
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 39-66 จ้าง 16 ธ.ค. 65.pdf
วันที่ประกาศ : 16/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 25 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 200-65 ซื้อ 2 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 02/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 25 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 200-65 ซื้อ 2 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 02/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อชุดปฎิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ซักรีด 5 ตัว
ไฟล์ : ประกาศ 201-65 ซื้อ 2 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 02/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อชุดปฎิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ซักรีด 5 ตัว
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 201-65 ซื้อ 2 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 02/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 2 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 108-65 จ้าง 6 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 06/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 2 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 108-65 จ้าง 6 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 06/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 46 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 207-65 ซื้อ 6 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 06/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 46 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 207-65 ซื้อ 6 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 06/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องมือช่าง 14 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 211-65 ซื้อ 10 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 10/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องมือช่าง 14 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 211-65 ซื้อ 10 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 10/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 8 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 213-65 ซื้อ 10 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 10/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 8 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 213-65 ซื้อ 10 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 10/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมชุดรับแขก 2 ชุด
ไฟล์ : ประกาศ 110-65 จ้าง 10 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 10/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมชุดรับแขก 2 ชุด
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 110-65 จ้าง 10 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 10/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 9 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 212-65 ซื้อ 10 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 10/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้าง ซ่อมเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊ส 1 เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ.22-66 จ้าง 16 ธ.ค. 65.pdf
วันที่ประกาศ : 16/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 9 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 212-65 ซื้อ 10 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 10/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้าง ซ่อมเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊ส 1 เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ.22-66 จ้าง 16 ธ.ค. 65.pdf
วันที่ประกาศ : 16/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างตัดสติกเกอร์จุดคัดกรอง 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 111-65 จ้าง 10 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 10/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างตัดสติกเกอร์จุดคัดกรอง 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 111-65 จ้าง 10 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 10/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 214-65 ซื้อ 13 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 13/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 214-65 ซื้อ 13 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 13/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 18 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 215-65 ซื้อ 13 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 13/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 18 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 215-65 ซื้อ 13 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 13/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมชุดรับแขกและอุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อพร้อมหุ้มเบาะ
ไฟล์ : ประกาศ 112-65 จ้าง 13 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 13/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมชุดรับแขกและอุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อพร้อมหุ้มเบาะ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 112-65 จ้าง 13 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 13/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออุปกรณ์ทางทันตกรรม 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ ซ.85-65 ซื้อ 13 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 13/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออุปกรณ์ทางทันตกรรม 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ ซ.85-65 ซื้อ 13 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 13/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมหัวปรับแรงดันของชุดรัดห้ามเลือด 1 ชุด
ไฟล์ : ประกาศ จ.39-65 จ้าง 13 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 13/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมหัวปรับแรงดันของชุดรัดห้ามเลือด 1 ชุด
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ จ.39-65 จ้าง 13 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 13/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (ก๊าซทางการแพทย์) 6 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 216-65 ซื้อ 13 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 13/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (ก๊าซทางการแพทย์) 6 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 216-65 ซื้อ 13 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 13/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์ 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 217-65 ซื้อ 20 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 20/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์ 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 217-65 ซื้อ 20 มิ.ย. 65.pdf
วันที่ประกาศ : 20/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า 2 เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศ ซ.87-65 ซื้อ 20 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 20/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า 2 เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ ซ.87-65 ซื้อ 20 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 20/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ ซ.88-65 ซื้อ 20 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 20/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ ซ.88-65 ซื้อ 20 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 20/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อ สป.สิ้นเปลือง 147 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 220-65 ซื้อ 20 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 20/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อ สป.สิ้นเปลือง 147 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 220-65 ซื้อ 20 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 20/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดใช้ในสำนักงาน 32 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 220.1-65 ซื้อ 20 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 20/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 32 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 220.1-65 ซื้อ 20 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 20/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 16 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 216.1-65 ซื้อ 13 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 13/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 16 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 216.1-65 ซื้อ 13 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 13/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติชนิดสอดแขน
ไฟล์ : ประกาศ ซ.90-65 ซื้อ 27 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 27/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติชนิดสอดแขน
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ ซ.90-65 ซื้อ 27 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 27/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำสติกเกอร์เคลือบด้านติดพลาสวูด 1 ชิ้น
ไฟล์ : ประกาศ 115-65 จ้าง 27 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 27/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำสติกเกอร์เคลือบด้านติดพลาสวูด 1 ชิ้น
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 115-65 จ้าง 27 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 27/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 216.2-65 ซื้อ 15 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 15/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 216.2-65 ซื้อ 15 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 15/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง
ไฟล์ : ประกาศ 116-65 จ้าง 27 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 27/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 116-65 จ้าง 27 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 27/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 6 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 222-65 ซื้อ 27 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 27/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 6 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 222-65 ซื้อ 27 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 27/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำยาซักผ้า, น้ำยาทำความสะอาด 15 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 221-65 ซื้อ 20 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 20/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำยาซักผ้า, น้ำยาทำความสะอาด 15 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 221-65 ซื้อ 20 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 20/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ 1 เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศ จ.31.3-65 จ้าง 17 พ.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 17/05/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ 1 เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ จ.31.3-65 จ้าง 17 พ.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 17/05/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 225.1-65 ซื้อ 30 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 30/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 225.1-65 ซื้อ 30 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 30/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาเครื่องวัดความหนาแน่นกระดูก (งวด1/3)
ไฟล์ : ประกาศ จ.36.1-65 จ้าง 2 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 02/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาเครื่องวัดความหนาแน่นกระดูก (งวด1/3)
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ จ.36.1-65 จ้าง 2 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 02/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 1 รายการ (เจลล้างมือ)
ไฟล์ : ประกาศ 224-65 ซื้อ 27 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 27/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 1 รายการ (เจลล้างมือ)
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 224-65 ซื้อ 27 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 27/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อชุดปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยหนัก
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะ 203-65 ซื้อ 6 มิ.ย. 65.pdf
วันที่ประกาศ : 06/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อชุดปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยหนัก
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 203-65 ซื้อ 6 มิ.ย. 65.pdf
วันที่ประกาศ : 06/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน4รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะ 238-65 ซื้อ 8 ก.ค. 65.pdf
วันที่ประกาศ : 08/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน4รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 238-65 ซื้อ 8 ก.ค. 65.pdf
วันที่ประกาศ : 08/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบเสียง 9 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 83-66.pdf
วันที่ประกาศ : 13/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบเสียง 9 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 83-66.pdf
วันที่ประกาศ : 13/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างกำจัดขยะติดเชื้อ 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 31.1-66.pdf
วันที่ประกาศ : 28/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างกำจัดขยะติดเชื้อ 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 31.1-66.pdf
วันที่ประกาศ : 28/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำตรายาง 4 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 38-66.pdf
วันที่ประกาศ : 16/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำตรายาง 4 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 38-66.pdf
วันที่ประกาศ : 16/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อสติกเกอร์ปริ้นท์รายชื่อผู้ป่วย 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 228-65 ซื้อ 4 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 04/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อสติกเกอร์ปริ้นท์รายชื่อผู้ป่วย 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 228-65 ซื้อ 4 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 04/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 11 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 229-65 ซื้อ 4 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 04/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 11 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 229-65 ซื้อ 4 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 04/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 4 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 230-65 ซื้อ 4 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 04/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 4 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 230-65 ซื้อ 4 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 04/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องรัดห้ามเลือดชนิดใช้ไฟฟ้า 1 ชุด
ไฟล์ : ประกาศ ซ.91-65 ซื้อ 4 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 04/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องรัดห้ามเลือดชนิดใช้ไฟฟ้า 1 ชุด
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ ซ.91-65 ซื้อ 4 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 04/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 21 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 232-65 ซื้อ 8 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 08/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 21 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 232-65 ซื้อ 8 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 08/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 20 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 232.1-65 ซื้อ 8 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 08/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 20 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 232.1-65 ซื้อ 8 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 08/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างสูบสิ่งปฎิกูล
ไฟล์ : ประกาศ 120-65 จ้าง 8 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 08/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างสูบสิ่งปฎิกูล
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 120-65 จ้าง 8 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 08/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและสำนักงาน 27 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 233-65 ซื้อ 8 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 08/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและสำนักงาน 27 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 233-65 ซื้อ 8 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 08/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (ก๊าซทางการแพทย์) 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 235-65 ซื้อ 8 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 08/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (ก๊าซทางการแพทย์) 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 235-65 ซื้อ 8 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 08/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส 2 เครื่อง (งวด 1/3)
ไฟล์ : ประกาศ จ.41-65 จ้าง 8 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 08/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส 2 เครื่อง (งวด 1/3)
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ จ.41-65 จ้าง 8 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 08/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าซ่อมสำนักงาน 15 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 236-65 ซื้อ 8 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 08/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าซ่อมสำนักงาน 15 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 236-65 ซื้อ 8 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 08/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อพัดลมโคจร 2 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 240-65 ซื้อ 12 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 12/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อพัดลมโคจร 2 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 240-65 ซื้อ 12 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 12/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 8 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 241-65 ซื้อ 12 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 12/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 8 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 241-65 ซื้อ 12 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 12/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 123-65 จ้าง 12 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 12/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 123-65 จ้าง 12 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 12/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อะไหล่ซ่อมเครื่องมือแพทย์ 2 ชุด
ไฟล์ : ประกาศ ซ.93-65 ซื้อ 12 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 12/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องมือแพทย์ 2 ชุด
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ ซ.93-65 ซื้อ 12 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 12/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อโคมไฟส่องตรวจ 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ ซ.94-65 ซื้อ 12 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 12/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อโคมไฟส่องตรวจ 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ ซ.94-65 ซื้อ 12 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 12/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องรักษาโรคตาด้วยเลเซอร์
ไฟล์ : ผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
วันที่ประกาศ : 27/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ประกาศเป็นผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ไฟล์ : ประกาศผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์.pdf
วันที่ประกาศ : 27/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ประกาศเป็นผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (1)
ไฟล์ : ประกาศผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ (1).pdf
วันที่ประกาศ : 27/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อหน้ากากป้องกันสารคัดหลั่ง
ไฟล์ : ประกาศ ซ.95-65 ซื้อ 18 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 18/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อหน้ากากป้องกันสารคัดหลั่ง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ ซ.95-65 ซื้อ 18 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 18/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 20 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 242-65 ซื้อ 12 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 12/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 20 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 242-65 ซื้อ 12 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 12/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อกระบอกออกซิเจน 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ ซ.96-65 ซื้อ 18 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 18/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อกระบอกออกซิเจน 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ ซ.96-65 ซื้อ 18 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 18/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 3 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 244-65 ซื้อ 18 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 18/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 3 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 244-65 ซื้อ 18 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 18/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 2 เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศ 246-65 ซื้อ 22 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 22/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 2 เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 246-65 ซื้อ 22 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 22/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อที่นอนแบบตอนเดียว 5 ผืน
ไฟล์ : ประกาศ 247-65 ซื้อ 22 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 22/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อที่นอนแบบตอนเดียว 5 ผืน
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 247-65 ซื้อ 22 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 22/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อสติกเกอร์ความร้อน 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 248-65 ซื้อ 22 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 22/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อสติกเกอร์ความร้อน 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 248-65 ซื้อ 22 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 22/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อ สป.สิ้นเปลือง 144 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 245-65 ซื้อ 18 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 18/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อ สป.สิ้นเปลือง 144 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 245-65 ซื้อ 18 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 18/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อกระบอกออกซิเจนแบบปรับได้ 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ ซ.97-65 ซื้อ 22 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 22/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อกระบอกออกซิเจนแบบปรับได้ 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ ซ.97-65 ซื้อ 22 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 22/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำยาและอุปกรณ์ทำความสะอาด 3 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 241.1-65 ซื้อ 12 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 12/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำยาและอุปกรณ์ทำความสะอาด 3 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 241.1-65 ซื้อ 12 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 12/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อ สป.สายแพทย์อุปกรณ์ประกอบชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังทางด้านศัลยกรรมกระดูก จำนวน 5 อัน
ไฟล์ : ประกาศ ซ.98-65 ซื้อ 22 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 22/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อ สป.สายแพทย์อุปกรณ์ประกอบชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังทางด้านศัลยกรรมกระดูก จำนวน 5 อัน
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ ซ.98-65 ซื้อ 22 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 22/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 37 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 250.1-65 ซื้อ 25 ก.ค.65 .pdf
วันที่ประกาศ : 25/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 37 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 250.1-65 ซื้อ 25 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 25/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง
ไฟล์ : ประกาศ 126-65 จ้าง 25 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 25/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 126-65 จ้าง 25 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 25/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องนึ่งทำลายเชื้อแบบไอน้ำ 1 เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศ จ.42-65 จ้าง 25 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 25/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องนึ่งทำลายเชื้อแบบไอน้ำ 1 เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ จ.42-65 จ้าง 25 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 25/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 13 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 256-65 ซื้อ 27 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 27/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 13 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 256-65 ซื้อ 27 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 27/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเสื้อคลุมผู้ป่วย 200 ตัว
ไฟล์ : ประกาศ 255-65 ซื้อ 27 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 27/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเสื้อคลุมผู้ป่วย 200 ตัว
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 255-65 ซื้อ 27 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 27/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 242.1-65 ซื้อ 12 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 12/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 242.1-65 ซื้อ 12 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 12/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อพัดลมตั้งพื้น3ตัว
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะ 227.1-65 ซื้อ 1 ก.ค. 65.pdf
วันที่ประกาศ : 01/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อพัดลมตั้งพื้น3ตัว
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 227.1-65 ซื้อ 1 ก.ค. 65.pdf
วันที่ประกาศ : 01/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างกำจัดขยะติดเชื้อ 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 127.1-65 จ้าง 27 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 27/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างกำจัดขยะติดเชื้อ 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 127.1-65 จ้าง 27 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 27/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อ สป.สายแพทย์อุปกรณ์ประกอบชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังทางด้านศัลยกรรมประสาท
ไฟล์ : ประกาศ ซ.100-65 ซื้อ 27 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 27/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อ สป.สายแพทย์อุปกรณ์ประกอบชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังทางด้านศัลยกรรมประสาท
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ ซ.100-65 ซื้อ 27 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 27/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 256.1-65 ซื้อ 27 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 27/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 256.1-65 ซื้อ 27 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 27/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อไมโครเวฟ1เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะ 295-65 ซื้อ 19 ก.ย. 65..pdf
วันที่ประกาศ : 19/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อไมโครเวฟ1เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 295-65 ซื้อ 19 ก.ย. 65.pdf
วันที่ประกาศ : 19/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อชุดปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัด2รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะ 287-65 ซื้อ 5 ก.ย. 65.pdf
วันที่ประกาศ : 05/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อชุดปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัด2รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 287-65 ซื้อ 5 ก.ย. 65.pdf
วันที่ประกาศ : 05/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย2เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะ 293-65 ซื้อ 15 ก.ย. 65.pdf
วันที่ประกาศ : 15/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย2เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 293-65 ซื้อ 15 ก.ย. 65.pdf
วันที่ประกาศ : 15/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำผ้าคลุมโต๊ะสีขาว120x240ซม.
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะ 145-65 จ้าง 5 ก.ย 65.pdf
วันที่ประกาศ : 05/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำผ้าคลุมโต๊ะสีขาว120x240ซม.
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 145-65 จ้าง 5 ก.ย 65.pdf
วันที่ประกาศ : 05/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำขวดน้ำดื่มพร้อมลัง30ชุด
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะ 142-65 จ้าง 2 ก.ย. 65.pdf
วันที่ประกาศ : 02/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำขวดน้ำดื่มพร้อมลัง30ชุด
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 142-65 จ้าง 2 ก.ย. 65.pdf
วันที่ประกาศ : 02/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซืื้อปั๊มน้ำ2ชุด
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะ 279-65 ซื้อ 2 ก.ย. 65.pdf
วันที่ประกาศ : 02/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซืื้อปั๊มน้ำ2ชุด
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 279-65 ซื้อ 2 ก.ย. 65.pdf
วันที่ประกาศ : 02/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อสว่านไฟฟ้าเจาะคอนกรีต1เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะ 283-65 ซื้อ 2 ก.ย. 65.pdf
วันที่ประกาศ : 02/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อสว่านไฟฟ้าเจาะคอนกรีต1เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 283-65 ซื้อ 2 ก.ย. 65.pdf
วันที่ประกาศ : 02/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 8 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะ 275-65 ซื้อ 26 ส.ค. 65.pdf
วันที่ประกาศ : 26/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 8 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ จ้าง 275-65 ซื้อ 26 ส.ค. 65.pdf
วันที่ประกาศ : 26/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซ่อมล้อเตียงไฟฟ้า 1 เตียง
ไฟล์ : ประกาศ จ.45-65 จ้าง 12 ก.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 12/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซ่อมล้อเตียงไฟฟ้า 1 เตียง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ จ.45-65 จ้าง 12 ก.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 12/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ รุ่น TUS-X200 (งวด 1/3)
ไฟล์ : ประกาศ จ.45.1-65 จ้าง 12 ก.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 12/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ รุ่น TUS-X200 (งวด 1/3)
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ จ.45.1-65 จ้าง 12 ก.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 12/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ รุ่น SSA-660A (งวด 3/3)
ไฟล์ : ประกาศ จ.45.2-65 จ้าง 12 ก.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 12/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ รุ่น SSA-660A (งวด 3/3)
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ จ.45.2-65 จ้าง 12 ก.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 12/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ รุ่น KXO-80S (งวด 3/3)
ไฟล์ : ประกาศ จ.45.4-65 จ้าง 26 ก.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 26/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ รุ่น KXO-80S (งวด 3/3)
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ จ.45.4-65 จ้าง 26 ก.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 26/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน 1 เครื่อง 87/66
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 87-66.pdf
วันที่ประกาศ : 19/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน 1 เครื่อง 87/66
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 87-66.pdf
วันที่ประกาศ : 19/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์(งวด1/3)
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 24.1-66.pdf
วันที่ประกาศ : 16/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์(งวด1/3)
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา24.1-66.pdf
วันที่ประกาศ : 16/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ 10 เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 88-66.pdf
วันที่ประกาศ : 21/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ 10 เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 88-66.pdf
วันที่ประกาศ : 21/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลาย 1 เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ.24-66.pdf
วันที่ประกาศ : 16/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลาย 1 เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ.24-66.pdf
วันที่ประกาศ : 16/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาเครื่องเกซเรย์ รุ่น KXO-80S (งวด 2/3)
ไฟล์ : ประกาศ จ.31.1-65 จ้าง 17 พ.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 17/05/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ รุ่น KXO-80S (งวด 2/3)
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ จ.31.1-65 จ้าง 17 พ.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 17/05/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ งวด 2/3
ไฟล์ : ประกาศ จ.31.2-65 จ้าง 17 พ.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 17/05/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ งวด 2/3
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ จ.31.2-65 จ้าง 17 พ.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 17/05/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเตียงรอคลอด 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ จ.36-65 จ้าง 2 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 02/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเตียงรอคลอด 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ จ.36-65 จ้าง 2 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 02/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : น้ำยาซักผ้าและน้ำยาทำความสะอาด11รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 82.1-66 ซื้อ 9 ธ.ค. 65.pdf
วันที่ประกาศ : 09/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : น้ำยาซักผ้าและน้ำยาทำความสะอาด11รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 82.1-66 ซื้อ 9 ธ.ค. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 09/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : เสื้อคลุมกันเปื้อนพลาสติก 500 ชุด
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ.32-66 ซื้อ 26 ธ.ค. 65.pdf
วันที่ประกาศ : 26/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : เสื้อคลุมกันเปื้อนพลาสติก 500 ชุด
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.32-66 ซื้อ 26 ธ.ค. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 26/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 5 ชิ้น
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ.26-66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 5 ชิ้น
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ.26-66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมตู้ควบคุมไฟสำรอง 1 ตู้
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 43-66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 5 ชิ้น
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 43-66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 1 เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 91-66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 1 เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 91-66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างปรนนิบัติระบบระบายอากาศระดับต่ำหอผู้ป่วยรวม(โควิค)ครั้งที่1
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 44-66 จ้าง 3 ม.ค. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างปรนนิบัติระบบระบายอากาศระดับต่ำหอผู้ป่วยรวม(โควิค)ครั้งที่1
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 44-66 จ้าง 3 ม.ค. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 2 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 258-65 ซื้อ 1 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 01/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 2 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 258-65 ซื้อ 1 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 01/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 258.1-65 ซื้อ 1 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 01/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 258.1-65 ซื้อ 1 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 01/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อสารตรวจคลอรีนอิสระ 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ ซ.101-65 ซื้อ 1 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 01/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อสารตรวจคลอรีนอิสระ 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ ซ.101-65 ซื้อ 1 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 01/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมยานพาหนะ 1 คัน
ไฟล์ : ประกาศ 129-65 จ้าง 1 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 01/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมยานพาหนะ 1 คัน
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 129-65 จ้าง 1 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 01/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อแผ่นกระตุ้นไฟฟ้า 16 แผ่น
ไฟล์ : ประกาศ ซ.102-65 ซื้อ 1 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 01/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อแผ่นกระตุ้นไฟฟ้า 16 แผ่น
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ ซ.102-65 ซื้อ 1 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 01/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน 1 เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศ 262-65 ซื้อ 8 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 08/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน 1 เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 262-65 ซื้อ 8 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 08/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 15 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 261-65 ซื้อ 8 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 08/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 15 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 261-65 ซื้อ 8 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 08/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 2 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 264-65 ซื้อ 8 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 08/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 2 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 264-65 ซื้อ 8 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 08/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเฝือกเทียมชนิดใช้ดูดลมออก 1 ชุด
ไฟล์ : ประกาศ ซ.108-65 ซื้อ 22 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 22/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเฝือกเทียมชนิดใช้ดูดลมออก 1 ชุด
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ ซ.108-65 ซื้อ 22 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 22/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อชุดเครื่องมือตรวจ ตาและหู 1 ชุด
ไฟล์ : ประกาศ ซ.106-65 ซื้อ 15 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 15/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อชุดเครื่องมือตรวจ ตาและหู 1 ชุด
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ ซ.106-65 ซื้อ 15 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 15/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 9 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 267-65 ซื้อ 15 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 15/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 9 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 267-65 ซื้อ 15 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 15/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 16 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 273-65 ซื้อ 26 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 26/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 16 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 273-65 ซื้อ 26 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 26/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำโต๊ะพับติดผนัง 2 ตัว
ไฟล์ : ประกาศ 133.1-65 จ้าง 8 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 08/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำโต๊ะพับติดผนัง 2 ตัว
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 133.1-65 จ้าง 8 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 08/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อกระดาษบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ ซ.109-65 ซื้อ 26 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 26/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อกระดาษบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ ซ.109-65 ซื้อ 26 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 26/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมระบบปรับอากาศยานพาหนะ 1 คัน
ไฟล์ : ประกาศ 137-65 จ้าง 26 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 26/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมระบบปรับอากาศยานพาหนะ 1 คัน
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 137-65 จ้าง 26 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 26/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 269.1-65 ซื้อ 15 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 15/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 269.1-65 ซื้อ 15 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 15/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ครั้งที่ 3
ไฟล์ : ประกาศ 134.1-65 จ้าง 15 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 15/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ครั้งที่ 3
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 134.1-65 จ้าง 15 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 15/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างติดฟิล์มกระจกหน้าห้องตรวจ
ไฟล์ : ประกาศ 137.1-65 จ้าง 26 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 26/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างติดฟิล์มกระจกหน้าห้องตรวจ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 137.1-65 จ้าง 26 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 26/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 5 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 259-65 ซื้อ 1 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 01/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 5 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 259-65 ซื้อ 1 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 01/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมปรับปรุงท่อประปาประจำอาคาร อาคารหมายเลข 339/29
ไฟล์ : ประกาศ 138-65 จ้าง 29 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 29/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมปรับปรุงท่อประปาประจำอาคาร อาคารหมายเลข 339/29
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 138-65 จ้าง 29 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 29/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างกำจัดขยะติดเชื้อ 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 138.1-65 จ้าง 29 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 29/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างกำจัดขยะติดเชื้อ 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 138.1-65 จ้าง 29 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 29/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อชุดคลุมกันเปื้อนพลาสติก 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ ซ.111-65 ซื้อ 29 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 29/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อชุดคลุมกันเปื้อนพลาสติก 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ ซ.111-65 ซื้อ 29 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 29/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมปรับปรุงพื้นอาคารกายภาพบำบัด อาคารหมายเลข 386/49
ไฟล์ : ประกาศ 136.1-65 จ้าง 26 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 26/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมปรับปรุงพื้นอาคารกายภาพบำบัด อาคารหมายเลข 386/49
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 136.1-65 จ้าง 26 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 26/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติชนิดสอดแขน 1 เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศ ซ.112-65 ซื้อ 5 ก.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 05/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติชนิดสอดแขน 1 เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ ซ.112-65 ซื้อ 5 ก.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 05/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า 1 เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศ 277-65 ซื้อ 29 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 29/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า 1 เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 277-65 ซื้อ 29 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 29/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 17 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 278-65 ซื้อ 29 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 29/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 17 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 278-65 ซื้อ 29 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 29/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมปรับปรุงเพดานอาคารแพทย์แผนไทย อาคารหมายเลข 139/05
ไฟล์ : ประกาศ 140-65 จ้าง 2 ก.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 02/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมปรับปรุงเพดานอาคารแพทย์แผนไทย อาคารหมายเลข 139/05
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 140-65 จ้าง 2 ก.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 02/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำผ้าสำหรับยึดตรึงผู้ป่วย 2 ชุด
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 141-65 จ้าง 2 ก.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 02/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำผ้าสำหรับยึดตรึงผู้ป่วย 2 ชุด
ไฟล์ : ประกาศ 141-65 จ้าง 2 ก.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 02/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 284-65 ซื้อ 2 ก.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 02/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 284-65 ซื้อ 2 ก.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 02/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 284.1-65 ซื้อ 2 ก.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 02/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 284.1-65 ซื้อ 2 ก.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 02/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมปรับปรุงบ้านพักชั้นนายพัน อาคารหมายเลข 337/29
ไฟล์ : ประกาศ 146-65 จ้าง 5 ก.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 05/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมปรับปรุงบ้านพักชั้นนายพัน อาคารหมายเลข 337/29
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 146-65 จ้าง 5 ก.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 05/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 35 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 286-65 ซื้อ 5 ก.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 05/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 35 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 286-65 ซื้อ 5 ก.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 05/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อก๊าซทางการแพทย์ 3 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 288-65 ซื้อ 5 ก.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 05/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อก๊าซทางการแพทย์ 3 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 288-65 ซื้อ 5 ก.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 05/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อผ้ารองแขนเครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล
ไฟล์ : ประกาศ ซ.113-65 ซื้อ 12 ก.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 12/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อผ้ารองแขนเครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ ซ.113-65 ซื้อ 12 ก.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 12/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำตรายาง 14 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 147-65 จ้าง 12 ก.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 12/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำตรายาง 14 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 147-65 จ้าง 12 ก.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 12/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายและติดฟิล์มกระจก
ไฟล์ : ประกาศ 148-65 จ้าง 15 ก.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 15/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายและติดฟิล์มกระจก
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 148-65 จ้าง 15 ก.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 15/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 292-65 ซื้อ 15 ก.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 15/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 292-65 ซื้อ 15 ก.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 15/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างสูบสิ่งปฎิกูล
ไฟล์ : ประกาศ 149-65 จ้าง 15 ก.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 15/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างสูบสิ่งปฎิกูล
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 149-65 จ้าง 15 ก.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 15/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำสติกเกอร์สำหรับติดชุดยาและเวชภัณฑ์
ไฟล์ : ประกาศ 150-65 จ้าง 15 ก.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 15/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำสติกเกอร์สำหรับติดชุดยาและเวชภัณฑ์
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 150-65 จ้าง 15 ก.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 15/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 278.2-65 ซื้อ 31 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 31/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 278.2-65 ซื้อ 31 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 31/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 21 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 291.1-65 ซื้อ 12 ก.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 12/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 21 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 291.1-65 ซื้อ 12 ก.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 12/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อ สป.สิ้นเปลือง 136 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 296-65 ซื้อ 19 ก.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 19/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อ สป.สิ้นเปลือง 136 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 296-65 ซื้อ 19 ก.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 19/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 3 ตัว
ไฟล์ : ประกาศ 297-65 ซื้อ 26 ก.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 26/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 3 ตัว
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 297-65 ซื้อ 26 ก.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 26/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง
ไฟล์ : ประกาศ 153-65 จ้าง 26 ก.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 26/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 153-65 จ้าง 26 ก.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 26/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างสำเนาเอกสาร 10 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 139-65 จ้าง 1 ก.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 01/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างสำเนาเอกสาร 10 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 139-65 จ้าง 1 ก.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 01/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 294.1-65 ซื้อ 15 ก.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 15/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 294.1-65 ซื้อ 15 ก.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 15/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 297.2-65 ซื้อ 30 ก.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 30/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 297.2-65 ซื้อ 30 ก.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 30/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเปลี่ยนพื้นห้องสื่อสาร อาคารหมายเลข 185/09
ไฟล์ : ประกาศ 89-65 จ้าง 4 เม.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 04/04/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเปลี่ยนพื้นห้องสื่อสาร อาคารหมายเลข 185/09
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 89-65 จ้าง 4 เม.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 04/04/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายไวนิล 3 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 99.1-65 จ้าง 12 พ.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 12/05/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายไวนิล 3 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 99.1-65 จ้าง 12 พ.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 12/05/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายเตือนเขตพื้นที่รังสี 2 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 100.1-65 จ้าง 17 พ.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 17/05/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายเตือนเขตพื้นที่รังสี 2 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 100.1-65 จ้าง 17 พ.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 17/05/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างกำจัดขยะติดเชื้อ
ไฟล์ : ประกาศ 105.1-65 จ้าง 31 พ.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 31/05/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างกำจัดขยะติดเชื้อ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 105.1-65 จ้าง 31 พ.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 31/05/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้าซ่อมสำนักงาน 13 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 75-66.pdf
วันที่ประกาศ : 06/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้าซ่อมสำนักงาน 13 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา75-66.pdf
วันที่ประกาศ : 06/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 2 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 109-65 จ้าง 10 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 10/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 2 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 109-65 จ้าง 10 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 10/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 27 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 92-66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 27 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 92-66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อก๊าซทางการแพทย์ 2 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 93-66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อก๊าซทางการแพทย์ 2 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 93-66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ.33-66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.33-66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมปรับปรุงถังบำบัดน้ำเสียกองทันตกรรมใหม่ อาคารหมายเลข318/28
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 46-66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมปรับปรุงถังบำบัดน้ำเสียกองทันตกรรมใหม่ อาคารหมายเลข318/28
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 46-66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 4 เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศ 114-65 จ้าง 20 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 20/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 4 เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 114-65 จ้าง 20 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 20/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 118-65 จ้าง 30 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 30/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 118-65 จ้าง 30 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 30/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างกำจัดขยะติดเชื้อ
ไฟล์ : ประกาศ 118.1-65 จ้าง 30 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 30/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างกำจัดขยะติดเชื้อ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 118.1-65 จ้าง 30 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 30/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างถ่ายเอกสาร
ไฟล์ : ประกาศ 130.1-65 จ้าง 1 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 01/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างถ่ายเอกสาร
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 130.1-65 จ้าง 1 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 01/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำตู้โชว์ห้องทรงงานสมเด็จพระกษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ไฟล์ : ประกาศ 131-65 จ้าง 8 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 08/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำตู้โชว์ห้องทรงงานสมเด็จพระกษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 131-65 จ้าง 8 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 08/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ไฟล์ : ประกาศ 132-65 จ้าง 8 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 08/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 132-65 จ้าง 8 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 08/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมลิฟต์
ไฟล์ : ประกาศ 133-65 จ้าง 8 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 08/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมลิฟต์
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 133-65 จ้าง 8 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 08/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างอัพเดทคอมพิวเตอร์เครื่องแม่ข่าย
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 134-65 จ้าง 15 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 15/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างอัพเดทคอมพิวเตอร์เครื่องแม่ข่าย
ไฟล์ : ประกาศ 134-65 จ้าง 15 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 15/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมปรับปรุงทาสีห้องสังเกตอาการผู้ป่วย อาคารหมายเลข 185/09
ไฟล์ : ประกาศ 135-65 จ้าง 26 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 26/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมปรับปรุงทาสีห้องสังเกตอาการผู้ป่วย อาคารหมายเลข 185/09
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 135-65 จ้าง 26 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 26/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำขวดน้ำดื่มพร้อมลัง 30 ชุด
ไฟล์ : ประกาศ 142-65 จ้าง 2 ก.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 02/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำขวดน้ำดื่มพร้อมลัง 30 ชุด
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 142-66 จ้าง 2 ก.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 02/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำผ้าคลุมโต๊ะสีขาว ขนาด 120x240 ซม.
ไฟล์ : ประกาศ 145-65 จ้าง 5 ก.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 05/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำผ้าคลุมโต๊ะสีขาว ขนาด 120x240 ซม.
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 145-65 จ้าง 5 ก.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 05/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายสัญญาณจราจร 15 ป้าย
ไฟล์ : ประกาศ 152-65 จ้าง 19 ก.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 19/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายสัญญาณจราจร 15 ป้าย
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 152-65 จ้าง 19 ก.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 19/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างกำจัดขยะติดเชื้อ 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 153.1-65 จ้าง 26 ก.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 26/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างกำจัดขยะติดเชื้อ 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 153.1-65 จ้าง 26 ก.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 26/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงกันสาดห้องกองทันตกรรมใหม่ อาคารหมายเลข318/28
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 49-66 จ้าง 9 ม.ค. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 09/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงกันสาดห้องกองทันตกรรมใหม่ อาคารหมายเลข318/28
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 49-66 จ้าง 9 ม.ค. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 09/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อก๊าซหุงต้ม2รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 90.1-66 ซื้อ 26 ธ.ค. 65.pdf
วันที่ประกาศ : 26/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อก๊าซหุงต้ม2รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 90.1-66 ซื้อ 26 ธ.ค. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 26/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ2รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 41.3-66 จ้าง 26 ธ.ค. 65.pdf
วันที่ประกาศ : 26/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อก๊าซหุงต้ม2รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 41.3-66 จ้าง 26 ธ.ค. 65.pdf
วันที่ประกาศ : 26/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ1รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 41.2-66 จ้าง 26 ธ.ค. 65.pdf
วันที่ประกาศ : 26/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ1รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 41.2-66 จ้าง 26 ธ.ค. 65.pdf
วันที่ประกาศ : 26/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องสลายต้อกระจก1เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ.17.1-66 จ้าง 18 พ.ย. 65.pdf
วันที่ประกาศ : 18/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องสลายต้อกระจก1เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ.17.1-66 จ้าง 18 พ.ย. 65.pdf
วันที่ประกาศ : 18/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์(รุ่นSSA-660A งวด1/3)
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ.34.2-66 จ้าง 16 ม.ค. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 16/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์(รุ่นSSA-660A งวด1/3)
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ.34.2-66 จ้าง 16 ม.ค. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 16/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์(รุ่นTUS-X200 งวด3/3)
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ.34.1-66 จ้าง 16 ม.ค. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 16/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์(รุ่นTUS-X200 งวด3/3)
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ.34.1-66 จ้าง 16 ม.ค. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 16/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง18รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะ ซื้อ 103-66 16 ม.ค. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 16/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง18รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 103-66 ซื้อ 16 ม.ค. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 16/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายสัญญาณ5ป้าย
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 53-66 จ้าง 16 ม.ค. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 16/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายสัญญาณ5ป้าย
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 53-66 จ้าง 16 ม.ค. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 16/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุทางการแพทย์ 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ ซ.60-65 ซื้อ 25 มี.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 25/03/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุทางการแพทย์ 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ ซ.60-65 ซื้อ 25 มี.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 25/03/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ ซ.71-65 ซื้อ 3 พ.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/05/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ ซ.71-65 ซื้อ 3 พ.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/05/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ 1 เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศ ซ.76-65 ซื้อ 17 พ.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 17/05/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ 1 เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ ซ.76-65 ซื้อ 17 พ.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 17/05/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้าย2รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 54-66 จ้าง 20 ม.ค. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 20/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้าย2รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 54-66 จ้าง 20 ม.ค. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 20/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อตู้ข้างเตียง6ตู้
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะ ซื้อ ซ.36-66 16 ม.ค. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 16/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อตู้ข้างเตียง6ตู้
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.36-66 ซื้อ 16 ม.ค. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 16/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อแบตเตอรี่เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลาย
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะ ซื้อ ซ.42-66 23 ม.ค. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 23/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อแบตเตอรี่เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลาย
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.42-66 ซื้อ 23 ม.ค. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 23/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายสัญญาณ 4 ป้าย อาร์ตรูม
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 55-66..pdf
วันที่ประกาศ : 23/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายสัญญาณ 4 ป้าย อาร์ตรูม
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 55-66..pdf
วันที่ประกาศ : 23/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า 2 เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ.38-66.pdf
วันที่ประกาศ : 20/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า 2 เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.38-66.pdf
วันที่ประกาศ : 20/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ.37-66.pdf
วันที่ประกาศ : 20/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.37-66.pdf
วันที่ประกาศ : 20/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 23 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 97-66.pdf
วันที่ประกาศ : 09/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 23 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 97-66.pdf
วันที่ประกาศ : 09/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ 1 เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ.30-66.pdf
วันที่ประกาศ : 09/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ 1 เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ.30-66.pdf
วันที่ประกาศ : 09/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องข้อชนิดความละเอียดสูง 1 เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ.29-66.pdf
วันที่ประกาศ : 09/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องข้อชนิดความละเอียดสูง 1 เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ.29-66.pdf
วันที่ประกาศ : 09/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำตรายาง 3 รายการ อาร์ตรูม
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 50-66...pdf
วันที่ประกาศ : 09/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำตรายาง 3 รายการ อาร์ตรูม
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 50-66...pdf
วันที่ประกาศ : 09/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 2 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 48-66..pdf
วันที่ประกาศ : 09/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 2 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา48-66..pdf
วันที่ประกาศ : 09/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ 1 เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 96-66.pdf
วันที่ประกาศ : 09/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ 1 เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 96-66.pdf
วันที่ประกาศ : 09/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา95.1-66.pdf
วันที่ประกาศ : 06/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา95.1-66.pdf
วันที่ประกาศ : 06/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำตรายาง 7 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 41-66.pdf
วันที่ประกาศ : 26/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำตรายาง 7 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา41-66.pdf
วันที่ประกาศ : 26/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อตู้ข้างเตียง 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ ซ.77-65 ซื้อ 20 พ.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 20/05/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อตู้ข้างเตียง 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ ซ.77-65 ซื้อ 20 พ.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 20/05/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อตู้อบและเป่าท่อสายยางให้แห้งระบบเพิ่มแรงดันลม จำนวน 1 ตู้
ไฟล์ : ประกาศ ซ.79-66 ซื้อ 20 พ.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 20/05/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อตู้อบและเป่าท่อสายยางให้แห้งระบบเพิ่มแรงดันลม จำนวน 1 ตู้
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ ซ.79-65 ซื้อ 20 พ.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 20/05/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางรักแร้ 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ ซ.82-65 ซื้อ 31 พ.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 31/05/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางรักแร้ 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ ซ.82-65 ซื้อ 31 พ.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 31/05/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ ซ.82.1-65 ซื้อ 31 พ.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 31/05/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ ซ.82.1-65 ซื้อ 31 พ.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 31/05/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อกระบอกออกซิเจน 1 ใบ
ไฟล์ : ประกาศ ซ.83-65 ซื้อ 10 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 10/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อกระบอกออกซิเจน 1 ใบ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ ซ.83-65 ซื้อ 10 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 10/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ ซ.84-65 ซื้อ 10 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 10/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ ซ.84-65 ซื้อ 10 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 10/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อกระบอกออกซิเจน 1 ใบ
ไฟล์ : ประกาศ ซ.86-65 ซื้อ 17 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 17/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อกระบอกออกซิเจน 1 ใบ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ ซ.86-65 ซื้อ 17 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 17/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 KVA
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 58-66.pdf
วันที่ประกาศ : 27/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 KVA
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 58-66.pdf
วันที่ประกาศ : 27/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 24 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 111-66.pdf
วันที่ประกาศ : 27/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 24 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 111-66.pdf
วันที่ประกาศ : 27/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องควบควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำ 1 เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ.37.1-66.pdf
วันที่ประกาศ : 23/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องควบควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำ 1 เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ.37.1-66.pdf
วันที่ประกาศ : 23/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมคอมพิวเตอร์ 12 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 109.1-66.pdf
วันที่ประกาศ : 23/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมคอมพิวเตอร์ 12 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา109.1-66.pdf
วันที่ประกาศ : 23/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 2 เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 109-66.pdf
วันที่ประกาศ : 23/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 2 เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 109-66.pdf
วันที่ประกาศ : 23/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
ไฟล์ : ประกาศ ซ.110-66 ซื้อ 26 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 26/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ ซ.110-66 ซื้อ 26 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 26/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้าซ่อมสำนักงาน 22 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 112-66.pdf
วันที่ประกาศ : 27/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้าซ่อมสำนักงาน 22 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 112-66.pdf
วันที่ประกาศ : 27/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อสารกำจัดสาหร่ายสีน้ำเงิน 12 ขวด
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 95.2-66.pdf
วันที่ประกาศ : 06/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อสารกำจัดสาหร่ายสีน้ำเงิน 12 ขวด
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 95.2-66.pdf
วันที่ประกาศ : 06/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 46 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 207-65.pdf
วันที่ประกาศ : 06/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 46 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา207-65.pdf
วันที่ประกาศ : 06/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อชุดปฏิบัติงานแพทย์แผนจีน 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา237-65.pdf
วันที่ประกาศ : 08/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อชุดปฏิบัติงานแพทย์แผนจีน 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา237-65.pdf
วันที่ประกาศ : 08/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา225-65.pdf
วันที่ประกาศ : 30/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา225-65.pdf
วันที่ประกาศ : 30/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเข็มขัดพยุงหลัง 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา219-65.pdf
วันที่ประกาศ : 20/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเข็มขัดพยุงหลัง 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 219-65.pdf
วันที่ประกาศ : 20/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออุปกรณ์เครื่องนอนสำหรับผู้ป่วย 3 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 218-65.pdf
วันที่ประกาศ : 20/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออุปกรณ์เครื่องนอนสำหรับผู้ป่วย 3 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา218-65.pdf
วันที่ประกาศ : 20/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา214-65.pdf
วันที่ประกาศ : 13/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา214-65.pdf
วันที่ประกาศ : 13/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นพร้อมติดตั้ง 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา186.1-65.pdf
วันที่ประกาศ : 12/05/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นพร้อมติดตั้ง 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 186.1-65.pdf
วันที่ประกาศ : 12/05/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง(ก๊าซทางการแพทย์) 2 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 188-65.pdf
วันที่ประกาศ : 17/05/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง(ก๊าซทางการแพทย์) 2 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 188-65.pdf
วันที่ประกาศ : 17/05/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 197-65.pdf
วันที่ประกาศ : 31/05/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 197-65.pdf
วันที่ประกาศ : 31/05/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 197.1-65.pdf
วันที่ประกาศ : 31/05/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 197.1-65.pdf
วันที่ประกาศ : 31/05/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อสป.วางระดับ 14 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา18.1-64.pdf
วันที่ประกาศ : 18/10/2564
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อสป.วางระดับ 14 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 18.1-64.pdf
วันที่ประกาศ : 18/10/2564
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 297.2-65.pdf
วันที่ประกาศ : 30/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 297.2-65.pdf
วันที่ประกาศ : 30/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 269.1-65.pdf
วันที่ประกาศ : 15/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 269.1-65.pdf
วันที่ประกาศ : 15/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออุปกรณ์ประปา
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 270-65.pdf
วันที่ประกาศ : 15/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออุปกรณ์ประปา
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา270-65.pdf
วันที่ประกาศ : 15/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเตาแก๊สแรงดันสูง พร้อมขาเตา
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 273-65.pdf
วันที่ประกาศ : 26/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเตาแก๊สแรงดันสูง พร้อมขาเตา
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 273-65.pdf
วันที่ประกาศ : 26/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 16 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 273-65 อุดหนุน.pdf
วันที่ประกาศ : 26/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 16 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 273-65 อุดหนุน.pdf
วันที่ประกาศ : 26/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องพิมพ์เอกสารสี
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 276-65.pdf
วันที่ประกาศ : 26/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องพิมพ์เอกสารสี
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 276-65.pdf
วันที่ประกาศ : 26/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า 1 เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 277-65.pdf
วันที่ประกาศ : 29/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า 1 เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 277-65.pdf
วันที่ประกาศ : 29/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 17 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 278-65.pdf
วันที่ประกาศ : 29/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 17 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 278-65.pdf
วันที่ประกาศ : 29/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อแบตเตอรี่เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายในเส้นเลือดดำ1รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะ ซื้อ ซ.45-66 23 ม.ค. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 30/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อแบตเตอรี่เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายในเส้นเลือดดำ1รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.45-66 ซื้อ 30 ม.ค. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 30/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อปั๊มน้ำ 2 ชุด
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 279-65.pdf
วันที่ประกาศ : 02/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อปั๊มน้ำ 2 ชุด
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 279-65.pdf
วันที่ประกาศ : 02/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อก๊าซหุงต้ม
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 278.1-65.pdf
วันที่ประกาศ : 29/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร1เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะ ซื้อ 114-66 27 ม.ค. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 27/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อก๊าซหุงต้ม
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 278.1-65.pdf
วันที่ประกาศ : 29/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร1เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 114-66 ซื้อ 27 ม.ค. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 27/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื่อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 278.2-65.pdf
วันที่ประกาศ : 31/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 278.2-65.pdf
วันที่ประกาศ : 31/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าสำนักงาน
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา280-65.pdf
วันที่ประกาศ : 02/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าสำนักงาน
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา280-65.pdf
วันที่ประกาศ : 02/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาระบบระบายอากาศครั้งที่1
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 59-66 จ้าง 27 ม.ค. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 27/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาระบบระบายอากาศครั้งที่1
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาราคา 59-66 จ้าง 27 ม.ค. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 27/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ(ชนิดพกพา)1เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะ ซื้อ ซ.44-66 23 ม.ค. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 27/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ(ชนิดพกพา)1เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.44-66 ซื้อ 27 ม.ค. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 27/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำความสะอาดอาคาร2หลัง
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 46.1-66 จ้าง 3 ม.ค. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำความสะอาดอาคาร2หลัง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 46.1-66 จ้าง 3 ม.ค. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำยาซักผ้า,น้ำยาทำความสะอาด11รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะ ซื้อ 99-66 11 ม.ค. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 11/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำยาซักผ้า,น้ำยาทำความสะอาด11รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 99-66 ซื้อ 11 ม.ค. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 11/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อพัดลมโคจร และพัดลมระบายอากาศพร้อมติดตั้ง
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา281-65.pdf
วันที่ประกาศ : 02/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อพัดลมโคจร และพัดลมระบายอากาศพร้อมติดตั้ง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 281-65.pdf
วันที่ประกาศ : 02/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดสี
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 282-65.pdf
วันที่ประกาศ : 02/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดสี
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 282-65.pdf
วันที่ประกาศ : 02/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อสว่านไฟฟ้าเจาะคอนกรีต 1 เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 283-65.pdf
วันที่ประกาศ : 02/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อสว่านไฟฟ้าเจาะคอนกรีต 1 เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 283-65.pdf
วันที่ประกาศ : 02/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา284-65.pdf
วันที่ประกาศ : 02/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 284-65.pdf
วันที่ประกาศ : 02/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 284.1-65.pdf
วันที่ประกาศ : 02/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 284.1-65.pdf
วันที่ประกาศ : 02/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อพัดลมโคจรติดเพดาน
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา285-65.pdf
วันที่ประกาศ : 05/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อพัดลมโคจรติดเพดาน
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 285-65.pdf
วันที่ประกาศ : 05/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อก๊าซทางการแพทย์ 3 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 288-65.pdf
วันที่ประกาศ : 05/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อก๊าซทางการแพทย์ 3 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 288-65.pdf
วันที่ประกาศ : 05/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา292-65.pdf
วันที่ประกาศ : 15/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา292-65.pdf
วันที่ประกาศ : 15/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 21 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 291.1-65.pdf
วันที่ประกาศ : 12/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 21 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา291.1-65.pdf
วันที่ประกาศ : 12/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 294.1-65.pdf
วันที่ประกาศ : 15/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา294.1-65.pdf
วันที่ประกาศ : 15/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อไมโครเวฟ 1 เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 295-65.pdf
วันที่ประกาศ : 19/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อไมโครเวฟ 1 เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 295-65.pdf
วันที่ประกาศ : 19/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 3 ตัว
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 297-65.pdf
วันที่ประกาศ : 26/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 3 ตัว
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 297-65.pdf
วันที่ประกาศ : 26/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นไฟฟ้า1รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะ ซื้อ 119.2-66 3 ก.พ. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นไฟฟ้า1รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 119.2-66 ซื้อ 3 ก.พ. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน1เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะ ซื้อ 120-66 6 ก.พ. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 06/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน1เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 120-66 ซื้อ 6 ก.พ. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 06/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์2รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะ ซื้อ ซ.50-66 6 ก.พ. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 06/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์2รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.50-66 ซื้อ 6 ก.พ. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 06/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อกระดาษเทอร์มอล 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 199-65 ซื้อ 2 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 02/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อกระดาษเทอร์มอล 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 199-65 ซื้อ 2 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 02/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 18 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 121.1-65 ซื้อ 18 ก.พ.65.pdf
วันที่ประกาศ : 18/02/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 18 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 121.1-65 ซื้อ 18 ก.พ.65.pdf
วันที่ประกาศ : 18/02/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 126-65 ซื้อ 23 ก.พ.65.pdf
วันที่ประกาศ : 23/02/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 126-65 ซื้อ 23 ก.พ.65.pdf
วันที่ประกาศ : 23/02/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อกระติกน้ำร้อน 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 128-65 ซื้อ 25 ก.พ.65.pdf
วันที่ประกาศ : 25/02/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อกระติกน้ำร้อน 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 128-65 ซื้อ 25 ก.พ.65.pdf
วันที่ประกาศ : 25/02/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้า 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 133-65 ซื้อ 4 มี.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 04/03/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้า 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 133-65 ซื้อ 4 มี.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 04/03/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 19 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 178-65 ซื้อ 3 พ.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/05/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 19 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 178-65 ซื้อ 3 พ.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/05/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 9 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 191-65 ซื้อ 20 พ.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 20/05/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 9 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 191-65 ซื้อ 20 พ.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 20/05/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 198-65 ซื้อ 2 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 02/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 198-65 ซื้อ 2 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 02/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อชุดปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยหนัก
ไฟล์ : ประกาศ 203-65 ซื้อ 6 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 06/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อชุดปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยหนัก
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 203-65 ซื้อ 6 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 06/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 8 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 204-65 ซื้อ 6 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 06/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 8 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 204-65 ซื้อ 6 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 06/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อกระติกน้ำร้อน 2 เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศ 205-65 ซื้อ 6 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 06/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อกระติกน้ำร้อน 2 เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 205-65 ซื้อ 6 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 06/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศ 206-65 ซื้อ 6 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 06/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 206-65 ซื้อ 6 มิ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 06/06/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 20 รายการ (งวด2 ครั้งที่ 2)
ไฟล์ : ประกาศ 250-65 ซื้อ 22 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 22/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสื้นเปลือง 20 รายการ (งวด 2 ครั้งที่ 2)
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 250-65 ซื้อ 22 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 22/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำยาล้างมือสำหรับผ่าตัด
ไฟล์ : ประกาศ 266-65 ซื้อ 8 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 08/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำยาล้างมือสำหรับผ่าตัด
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 266-65 ซื้อ 8 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 08/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 60.1-66.pdf
วันที่ประกาศ : 27/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 60.1-66.pdf
วันที่ประกาศ : 27/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 117-66.pdf
วันที่ประกาศ : 30/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา117-66.pdf
วันที่ประกาศ : 30/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อก๊าซทางการแพทย์ 5 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 116-66.pdf
วันที่ประกาศ : 30/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อก๊าซทางการแพทย์ 5 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 116-65.pdf
วันที่ประกาศ : 30/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมปรับปรุงหลังคาห้องผ่าตัด(ทันตกรรมใหม่) อาคารหมายเลข 318/28
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา65-66.pdf
วันที่ประกาศ : 13/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมปรับปรุงหลังคาห้องผ่าตัด(ทันตกรรมใหม่) อาคารหมายเลข 318/28
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา65-66.pdf
วันที่ประกาศ : 13/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื่อรถเข็นนั่งชนิดพับได้ 1 คัน
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ.51-66.pdf
วันที่ประกาศ : 06/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อรถเข็นนั่งชนิดพับได้ 1 คัน
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.51-66.pdf
วันที่ประกาศ : 06/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อชุดเครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบสำหรับผู้ใหญ่ 1 ชุด
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ.52-66.pdf
วันที่ประกาศ : 02/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อชุดเครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบสำหรับผู้ใหญ่ 1 ชุด
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.52-66.pdf
วันที่ประกาศ : 02/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 1 เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 122-66.pdf
วันที่ประกาศ : 13/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 1 เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 122-66.pdf
วันที่ประกาศ : 13/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างสูบสิ่งปฏิกูล
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 64-66.pdf
วันที่ประกาศ : 13/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างสูบสิ่งปฏิกูล
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา64-66.pdf
วันที่ประกาศ : 13/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำยาซักผ้า,น้ำยาทำความสะอาด 11 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา119-66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำยาซักผ้า,น้ำยาทำความสะอาด 11 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา119-66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 61.2-66.pdf
วันที่ประกาศ : 01/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 61.2-66.pdf
วันที่ประกาศ : 01/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน1เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะ ซื้อ 131-66 24 ก.พ. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 24/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน1เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 131-66 ซื้อ 24 ก.พ. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 24/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างเปลี่ยนไส้กรองน้ำเครื่องผลิตน้ำRO
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 71-66 จ้าง 24 ก.พ. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 24/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างเปลี่ยนไส้กรองน้ำเครื่องผลิตน้ำRO
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 71-66 จ้าง 24 ก.พ. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 24/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในสำนักงาน16รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะ ซื้อ 123-66 13 ก.พ. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 13/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในสำนักงาน16รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 123-66 ซื้อ 13 ก.พ. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 13/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง(น้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์)6รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะ ซื้อ 124-66 13 ก.พ. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 13/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง(น้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์)6รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 124-66 ซื้อ 13 ก.พ. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 13/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน15รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะ ซื้อ 128-66 20 ก.พ. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 20/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน15รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 128-66 ซื้อ 20 ก.พ. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 20/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 3 เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะ ซื้อ 126-66 20 ก.พ. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 20/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 3 เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 126-66 ซื้อ 20 ก.พ. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 20/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อรถเข็นนั่งชนิดพับได้1คัน
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะ ซื้อ ซ.53-66 13 ก.พ. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 13/03/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อรถเข็นนั่งชนิดพับได้1คัน
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.53-66 ซื้อ 13 ก.พ. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 13/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อชุดบีบถุงให้เลือด1ชุด
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะ ซื้อ ซ.54-66 13 ก.พ. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 13/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อชุดบีบถุงให้เลือด1ชุด
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.54-66 ซื้อ 13 ก.พ. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 13/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย2เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะ ซื้อ 132-66 24 ก.พ. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 24/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย2เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 132-66 ซื้อ 24 ก.พ. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 24/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ1งาน
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 75.1-66 จ้าง 8 มี.ค 66.pdf
วันที่ประกาศ : 08/03/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ1งาน
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 75.1-66 จ้าง 8 มี.ค. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 08/03/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเสื้อกาวน์สีขาว 18 ตัว
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา145-66.pdf
วันที่ประกาศ : 14/03/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเสื้อกาวน์สีขาว 18 ตัว
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา145-66.pdf
วันที่ประกาศ : 14/03/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อท่อซิลิโคนสำหรับห้ามเลือดในโพรงจมูก
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ.64-66.pdf
วันที่ประกาศ : 14/03/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อท่อซิลิโคนสำหรับห้ามเลือดในโพรงจมูก
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.64-66.pdf
วันที่ประกาศ : 14/03/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศสำหรับห้องแยกโรค AIIR (ครั้งที่1)
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 77-66.pdf
วันที่ประกาศ : 10/03/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศสำหรับห้องแยกโรค AIIR (ครั้งที่1)
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 77-66.pdf
วันที่ประกาศ : 10/03/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 3 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 78-66.pdf
วันที่ประกาศ : 14/03/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 3 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 78-66.pdf
วันที่ประกาศ : 14/03/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อแบตเตอรี่เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 6 ชุด
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ.63-66.pdf
วันที่ประกาศ : 14/03/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อแบตเตอรี่เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 6 ชุด
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.63-66.pdf
วันที่ประกาศ : 14/03/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมคอมพิวเตอร์ 15 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 138.1-66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/03/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมคอมพิวเตอร์ 15 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 138.1-66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/03/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อแบตเตอรี่รถไฟฟ้าชนิดนั่งขับ 2 ก้อน
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 137-66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/03/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อแบตเตอรี่รถไฟฟ้าชนิดนั่งขับ 2 ก้อน
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 137-66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/03/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อชุดเครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบสำหรับผู้ใหญ่ 1 ชุด
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ.59-66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/03/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อชุดเครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบสำหรับผู้ใหญ่ 1 ชุด
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.59-66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/03/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมคอมพิวเตอร์ 13 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 135.1-66.pdf
วันที่ประกาศ : 27/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมคอมพิวเตอร์ 13 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 135.1-66.pdf
วันที่ประกาศ : 27/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างกำจัดขยะติดเชื้อ 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 70.1-66.pdf
วันที่ประกาศ : 24/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างกำจัดขยะติดเชื้อ 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 70.1-66.pdf
วันที่ประกาศ : 24/03/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : วัสดุสิ้นเปลือง(น้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์)7รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 144-66 14 มี.ค. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 14/03/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : วัสดุสิ้นเปลือง(น้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์)7รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 144-66 ซื้อ 14 มี.ค. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 14/03/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อกระดาษเทอร์มอล 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 01-66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อกระดาษเทอร์มอล 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา01-66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อชุดปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด 30 ชุด
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา02-66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อชุดปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด 30 ชุด
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา02-66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 5 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 03-66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 5 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 03-66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง(ก๊าซทางการแพทย์) 6 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา04-66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง(ก๊าซทางการแพทย์) 6 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 04-66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อปลอกหมอนหนังเทียม 16 ผืน
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา05-66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อปลอกหมอนหนังเทียม 16 ผืน
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา05-66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา06-66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา06-66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออะไหล่ซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 2 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา07-66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออะไหล่ซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 2 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา07-66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา08-66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญ08-66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้าซ่อมสำนักงาน 23 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา09-66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้าซ่อมสำนักงาน 23 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา09-66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อสวิทซ์ฉุกเฉิน จำนวน 2 ตัว
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา10-66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อสวิทซ์ฉุกเฉิน จำนวน 2 ตัว
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา10-66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา11-66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา11-66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา12-66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา12-66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 13 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา12..-66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 13 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา12..-66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อพัดลมโคจรพร้อมติดตั้ง 2 ตัว
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา13-66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อพัดลมโคจรพร้อมติดตั้ง 2 ตัว
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา13-66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อหินฝุ่นถมที่ 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา14-66.pdf
วันที่ประกาศ : 06/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อหินฝุ่นถมที่ 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา14-66.pdf
วันที่ประกาศ : 06/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา15-66.pdf
วันที่ประกาศ : 06/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา15-66.pdf
วันที่ประกาศ : 06/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างสูบสิ่งปฏิกูล 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 84-66.pdf
วันที่ประกาศ : 20/03/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างสูบสิ่งปฏิกูล 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 84-66.pdf
วันที่ประกาศ : 20/03/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อรถเข็นถังไนโตรเจน 1 คัน
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 148-66.pdf
วันที่ประกาศ : 17/03/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อรถเข็นถังไนโตรเจน 1 คัน
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา148-66.pdf
วันที่ประกาศ : 17/03/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ 1 เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ.42-66.pdf
วันที่ประกาศ : 15/03/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ 1 เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ.42-66.pdf
วันที่ประกาศ : 15/03/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ.65-66.pdf
วันที่ประกาศ : 15/03/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.65-66.pdf
วันที่ประกาศ : 15/03/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย 2 เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 152-66.pdf
วันที่ประกาศ : 20/03/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย 2 เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา152-66.pdf
วันที่ประกาศ : 20/03/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเก้าอี้พร้อมหุ้มเบาะ 2 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 83-66...pdf
วันที่ประกาศ : 20/03/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเก้าอี้พร้อมหุ้มเบาะ 2 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 83-66...pdf
วันที่ประกาศ : 20/03/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำยาสำหรับซักผ้า และน้ำยาทำความสะอาด
ไฟล์ : ประกาศ 251-65 ซื้อ 25 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 25/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำยาสำหรับซักผ้า และน้ำยาทำความสะอาด
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 251-65 ซื้อ 25 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 25/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออุปกรณ์ซ่อมกล้องวงจรปิด
ไฟล์ : ประกาศ 252-65 ซื้อ 25 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 25/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออุปกรณ์ซ่อมกล้องวงจรปิด
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 252-65 ซื้อ 25 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 25/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า
ไฟล์ : ประกาศ 253-66 ซื้อ 25 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 25/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 253-66 ซื้อ 25 ก.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 25/07/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์
ไฟล์ : ประกาศ 257-65 ซื้อ 1 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 01/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 257-65 ซื้อ 1 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 01/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง 11 เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศ 260-65 ซื้อ 1 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 01/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง 11 เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 260-65 ซื้อ 1 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 01/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย 2 เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา16-66.pdf
วันที่ประกาศ : 06/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย 2 เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา16-66.pdf
วันที่ประกาศ : 06/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องแฟกซ์
ไฟล์ : ประกาศ 266-65 ซื้อ 8.1 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 08/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องแฟกซ์
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 266-65 ซื้อ 8.1 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 08/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเลื่อนยนต์
ไฟล์ : ประกาศ 268-65 ซื้อ 15 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 15/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเลื่อนยนต์
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 268-65 ซื้อ 15 ส.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 15/08/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 35 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 297.1-65 ซื้อ 26 ก.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 26/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 35 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 297.1-65 ซื้อ 26 ก.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 26/09/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อฝาขวดน้ำ 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา17-66.pdf
วันที่ประกาศ : 10/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อฝาขวดน้ำ 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 17-66.pdf
วันที่ประกาศ : 10/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 11 รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา18-66.pdf
วันที่ประกาศ : 10/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 11 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา18-66.pdf
วันที่ประกาศ : 10/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อพัดลมระบายอากาศและพัดลมโคจร 2 เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา19-66.pdf
วันที่ประกาศ : 10/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อพัดลมระบายอากาศและพัดลมโคจร 2 เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา19-66.pdf
วันที่ประกาศ : 10/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อกระดาษเทอร์มอล 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 01-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อกระดาษเทอร์มอล 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 01-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อชุดปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด 30 ชุด
ไฟล์ : ประกาศ 02-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อชุดปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด 30 ชุด
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 02-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 5 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 03-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 5 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 03-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (ก๊าซทางการแพทย์) 6 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 04-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (ก๊าซทางการแพทย์) 6 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 04-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อปลอกหมอนหนังเทียม 16 ผืน
ไฟล์ : ประกาศ 05-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อปลอกหมอนหนังเทียม 16 ผืน
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 05-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 06-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 06-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องวัดและติดตามความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด และชีพจร 2 เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศ ซ.01-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องวัดและติดตามความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด และชีพจร 2 เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ ซ.01-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ ซ.02-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ ซ.02-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายไฟตึกอุบัติเหตุ 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 01-66 จ้าง 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายไฟตึกอุบัติเหตุ 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 01-66 จ้าง 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องซักผ้า ขนาด 50 ปอนด์ 1 เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศ 02-66 จ้าง 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องซักผ้า ขนาด 50 ปอนด์ 1 เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 02-66 จ้าง 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศ จ.01-66 จ้าง 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ จ.01-66 จ้าง 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออะไหล่ซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 2 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 07-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออะไหล่ซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 2 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 07-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 08-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 08-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อกระดาษบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ ซ.03-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อกระดาษบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ ซ.03-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิต 1 เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศ จ.02-66 จ้าง 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิต 1 เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ จ.02-66 จ้าง 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาเครื่องวัดความหนาแน่นกระดูก (งวด2/3)
ไฟล์ : ประกาศ จ.02.2-66 จ้าง 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาเครื่องวัดความหนาแน่นกระดูก (งวด2/3)
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ จ.02.2-66 จ้าง 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำโต๊ะเหล็กวางเอกสาร 1 ตัว
ไฟล์ : ประกาศ 03-66 จ้าง 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำโต๊ะเหล็กวางเอกสาร 1 ตัว
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 03-66 จ้าง 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างสูบสิ่งปฏิกูล
ไฟล์ : ประกาศ 04-66 จ้าง 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างสูบสิ่งปฏิกูล
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 04-66 จ้าง 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 2 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ ซ.04-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 2 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ ซ.04-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเตียงไฟฟ้าแบบ 3 ไกร 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ จ.03-66 จ้าง 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเตียงไฟฟ้าแบบ 3 ไกร 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ จ.03-66 จ้าง 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ 1 เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศ จ.04-66 จ้าง 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ 1 เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ จ.04-66 จ้าง 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้าซ่อมสำนักงาน 23 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 09-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้าซ่อมสำนักงาน 23 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 09-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างติดตั้งเดินสายระบบสัญญาณฉุกเฉิน 1 จุด
ไฟล์ : ประกาศ 05-66 จ้าง 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างติดตั้งเดินสายระบบสัญญาณฉุกเฉิน 1 จุด
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 05-66 จ้าง 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อสวิทซ์ฉุกเฉิน จำนวน 2 ตัว
ไฟล์ : ประกาศ 10-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อสวิทซ์ฉุกเฉิน จำนวน 2 ตัว
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 10-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 11-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 11-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 06-66 จ้าง 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 06-66 จ้าง 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 11.1-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 11.1-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเสื้อคลุมกันเปื้อนพลาสติก 300 ชุด
ไฟล์ : ประกาศ ซ.05-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเสื้อคลุมกันเปื้อนพลาสติก 300 ชุด
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ ซ.05-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำปลอกแขนพยาบาล 20 อัน
ไฟล์ : ประกาศ 07-66 จ้าง 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำปลอกแขนพยาบาล 20 อัน
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 07-66 จ้าง 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 13 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 12-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 13 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 12-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อพัดลมโคจรพร้อมติดตั้ง 2 ตัว
ไฟล์ : ประกาศ 13-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อพัดลมโคจรพร้อมติดตั้ง 2 ตัว
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 13-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อหินฝุ่นถมที่ 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 14-66 ซื้อ 6 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 06/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อหินฝุ่นถมที่ 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 14-66 ซื้อ 6 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 06/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อสติกเกอร์ความร้อน 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 15-66 ซื้อ 6 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 06/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อสติกเกอร์ความร้อน 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 15-66 ซื้อ 6 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 06/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย 2 เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศ 16-66 ซื้อ 6 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 06/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย 2 เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 16-66 ซื้อ 6 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 06/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องปั๊มลม 1 เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศ 08-66 จ้าง 6 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 06/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องปั๊มลม 1 เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 08-66 จ้าง 6 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 06/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุทางการแพทย์ 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ ซ.06-66 ซื้อ 6 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 06/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุทางการแพทย์ 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ ซ.06-66 ซื้อ 6 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 06/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำบอร์ดและป้ายบ่งชี้ 7 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 09-66 จ้าง 6 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 06/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำบอร์ดและป้ายบ่งชี้ 7 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 09-66 จ้าง 6 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 06/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องวัดปริมาณความอ่ิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 1 เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศ ซ.07-66 ซื้อ 6 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 06/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องวัดปริมาณความอ่ิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 1 เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ ซ.07-66 ซื้อ 6 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 06/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อฝาขวดน้ำ 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 17-66 ซื้อ 10 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 10/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อฝาขวดน้ำ 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 17-66 ซื้อ 10 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 10/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อใช้ในสำนักงาน 140 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 26-66 ซื้อ 17 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 17/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อใช้ในสำนักงาน 140 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 26-66 ซื้อ 17 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 17/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 22 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 27-66 ซื้อ 21 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 21/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 22 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 27-66 ซื้อ 21 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 21/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องฟอกอากาศชนิดติดเพดาน จำนวน 3 เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศ 13-66 จ้าง 21 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 21/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องฟอกอากาศชนิดติดเพดาน จำนวน 3 เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 13-66 จ้าง 21 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 21/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเอกซเรย์แบบซี-อาร์ม 1 เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศ จ.06-66 จ้าง 27 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 27/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเอกซเรย์แบบซี-อาร์ม 1 เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ จ.06-66 จ้าง 27 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 27/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 11 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 18-66 ซื้อ 10 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 10/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 11 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 18-66 ซื้อ 10 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 10/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 12 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 33-66 ซื้อ 27 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 27/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 12 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 33-66 ซื้อ 27 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 27/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 14 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 22-66 ซื้อ 17 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 17/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 14 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 22-66 ซื้อ 17 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 17/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 16 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 25-66 ซื้อ 17 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 17/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 16 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 25-66 ซื้อ 17 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 17/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง
ไฟล์ : ประกาศ 07.1-66 จ้าง 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 07.1-66 จ้าง 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อพัดลมระบายอากาศและพัดลมโคจร 2 เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศ 19-66 ซื้อ 10 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 10/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อพัดลมระบายอากาศและพัดลมโคจร 2 เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 19-66 ซื้อ 10 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 10/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมชุดรับแขกและเก้าอี้นั่งพร้อมหุ้มเบาะ 2 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 10-66 จ้าง 10 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 10/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมชุดรับแขกและเก้าอี้นั่งพร้อมหุ้มเบาะ 2 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 10-66 จ้าง 10 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 10/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาระบบระบายอากาศ (ครั้งที่ 3)
ไฟล์ : ประกาศ 11-66 จ้าง 10 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 10/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาระบบระบายอากาศ (ครั้งที่ 3)
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 11-66 จ้าง 10 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 10/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 12-66 จ้าง 10 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 10/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 12-66 จ้าง 10 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 10/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 20.1-66 ซื้อ 12 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 12/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 20.1-66 ซื้อ 12 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 12/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อตู้เย็น 1 เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศ 21-66 ซื้อ 17 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 17/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อตู้เย็น 1 เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 21-66 ซื้อ 17 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 17/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุทางการแพทย์ 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ ซ.08-66 ซื้อ 17 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 17/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุทางการแพทย์ 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ ซ.08-66 ซื้อ 17 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 17/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเตียงผ่าตัด 1 เตียง
ไฟล์ : ประกาศ จ.05-66 จ้าง 17 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 17/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเตียงผ่าตัด 1 เตียง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ จ.05-66 จ้าง 17 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 17/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อสติกเกอร์ความร้อน 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 25-66 ซื้อ 17.1 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 17/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อสติกเกอร์ความร้อน 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 25-66 ซื้อ 17.1 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 17/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดคลื่นวิทยุสำหรับการผ่าตัด 1 เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศ จ.07-66 จ้าง 27 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 27/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดคลื่นวิทยุสำหรับการผ่าตัด 1 เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ จ.07-66 จ้าง 27 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 27/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำยาซักผ้า, น้ำยาทำความสะอาด 11 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 20-66 ซื้อ 10 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 10/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำยาซักผ้า, น้ำยาทำความสะอาด 11 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 20-66 ซื้อ 10 ต.ต.65.pdf
วันที่ประกาศ : 10/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ ซ.09-66 ซื้อ 21 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 21/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ ซ.09-66 ซื้อ 21 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 21/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมปรับปรุงรถพร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่ 1 คัน
ไฟล์ : ประกาศ 14-66 จ้าง 27 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 27/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมปรับปรุงรถพร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่ 1 คัน
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 14-66 จ้าง 27 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 27/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อแบตเตอรี่เครื่องเป่าปอด 1 ชุด
ไฟล์ : ประกาศ ซ.10-66 ซื้อ 27 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 27/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อแบตเตอรี่เครื่องเป่าปอด 1 ชุด
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ ซ.10-66 ซื้อ 27 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 27/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเตียงไฟฟ้า 2 เตียง
ไฟล์ : ประกาศ จ.08-66 จ้าง 27 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 27/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเตียงไฟฟ้า 2 เตียง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ จ.08-66 จ้าง 27 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 27/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างสำเนาเอกสาร 10 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 07.2-66 จ้าง 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างสำเนาเอกสาร 10 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 07.2-66 จ้าง 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ 1 เครื่อง (งวด 2/3)
ไฟล์ : ประกาศ จ.04.1-66 จ้าง 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ 1 เครื่อง (งวด 2/3)
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ จ.04.1-66 จ้าง 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศห้องแยกโรค (ครั้งที่ 3)
ไฟล์ : ประกาศ 06.1-66 จ้าง 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศห้องแยกโรค (ครั้งที่ 3)
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 06.1-66 จ้าง 3 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 03/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ
ไฟล์ : ประกาศ 14.1-66 จ้าง 27 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 27/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 14.1-66 จ้าง 27 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 27/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 67-66 ซื้อ 31 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 31/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 67-66 ซื้อ 31 ต.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 31/10/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 6 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 34-66 ซื้อ 1 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 01/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 6 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 34-66 ซื้อ 1 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 01/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างติดตั้งผ้าม่านบังตาภายในห้องส่วนเก็บเงินรายได้ 5 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 16-66 จ้าง 1 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 01/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างติดตั้งผ้าม่านบังตาภายในห้องส่วนเก็บเงินรายได้ 5 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 16-66 จ้าง 1 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 01/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า 2 เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศ ซ.11-66 ซื้อ 1 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 01/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า 2 เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ ซ.11-66 ซื้อ 1 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 01/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อก๊าซทางการแพทย์ 4 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 35-66 ซื้อ 1 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 01/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อก๊าซทางการแพทย์ 4 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 35-66 ซื้อ 1 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 01/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 36-66 ซื้อ 1 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 01/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 36-66 ซื้อ 1 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 01/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ 1 คัน
ไฟล์ : ประกาศ 15-66 จ้าง 1 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 01/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ 1 คัน
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 15-66 จ้าง 1 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 01/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเตียงไฟฟ้า 1 เตียง
ไฟล์ : ประกาศ จ.09-66 จ้าง 1 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 01/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเตียงไฟฟ้า 1 เตียง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ จ.09-66 จ้าง 1 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 01/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 36.1-66 ซื้อ 1 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 01/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 36.1-66 ซื้อ 1 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 01/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อสติกเกอร์ความร้อน 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 37-66 ซื้อ 7 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 07/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อสติกเกอร์ความร้อน 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 37-66 ซื้อ 7 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 07/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องสำรองไฟ 1 เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศ 39-66 ซื้อ 7 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 07/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องสำรองไฟ 1 เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 39-66 ซื้อ 7 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 07/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 39 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 40-66 ซื้อ 7 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 07/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 39 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 40-66 ซื้อ 7 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 07/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเสื้อคลุมกันเปื้อนพลาสติก 500 ชิ้น
ไฟล์ : ประกาศ ซ.12-66 ซื้อ 7 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 07/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเสื้อคลุมกันเปื้อนพลาสติก 500 ชิ้น
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ ซ.12-66 ซื้อ 7 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 07/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออุปกรณ์ประกอบเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ ซ.13-66 ซื้อ 7 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 07/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออุปกรณ์ประกอบเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ ซ.13-66 ซื้อ 7 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 07/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 9 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 41-66 ซื้อ 7 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 07/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 9 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 41-66 ซื้อ 7 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 07/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้า 1 เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศ จ.10-66 จ้าง 7 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 07/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้า 1 เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ จ.10-66 จ้าง 7 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 07/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
ไฟล์ : ประกาศ 17-66 จ้าง 7 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 07/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 17-66 จ้าง 7 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 07/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้าซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 10 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 42-66 ซื้อ 7 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 07/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้าซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 10 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 42-66 ซื้อ 7 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 07/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อแบตเตอรี่เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ 1 ชุด
ไฟล์ : ประกาศ ซ.14-66 ซื้อ 7 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 07/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อแบตเตอรี่เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ 1 ชุด
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ ซ.14-66 ซื้อ 7 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 07/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อตู้ข้างเตียง 5 ตู้
ไฟล์ : ประกาศ ซ.15-66 ซื้อ 7 พ.ย.65pdf.pdf
วันที่ประกาศ : 07/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อตู้ข้างเตียง 5 ตู้
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ ซ.15-66 ซื้อ 7 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 07/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารทางการแพทย์ 2 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ ซ.16-66 ซื้อ 7 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 07/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารทางการแพทย์ 2 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ ซ.16-66 ซื้อ 7 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 07/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมชุดรับแขกพร้อมหุ้มเบาะ 1 ชุด
ไฟล์ : ประกาศ 18-66 จ้าง 7 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 07/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมชุดรับแขกพร้อมหุ้มเบาะ 1 ชุด
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 18-66 จ้าง 7 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 07/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำปลอกแขน 2 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 21-66 จ้าง 7 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 07/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำปลอกแขน 2 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 21-66 จ้าง 7 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 07/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ 20 ตัว
ไฟล์ : ประกาศ 45-66 ซื้อ 7 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 07/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ 20 ตัว
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 45-66 ซื้อ 7 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 07/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องมือเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ 1 เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศ จ.11-66 จ้าง 7 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 07/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องมือเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ 1 เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ จ.11-66 จ้าง 7 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 07/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส 2 เครื่อง (งวด 2/3)
ไฟล์ : ประกาศ จ.12-66 จ้าง 14 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 14/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส 2 เครื่อง (งวด 2/3)
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ จ.12-66 จ้าง 14 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 14/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ 1 ชุด
ไฟล์ : ประกาศ ซ.17-66 ซื้อ 14 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 14/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ 1 ชุด
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ ซ.17-66 ซื้อ 14 พ.ย..pdf
วันที่ประกาศ : 14/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศ 47-66 ซื้อ 14 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 14/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 47-66 ซื้อ 14 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 14/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง19รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 179-66 ซื้อ 18 เม.ย. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 18/04/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อสติกเกอร์ความร้อน 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 48-66 ซื้อ 14 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 14/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อสติกเกอร์ความร้อน 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 48-66 ซื้อ 14 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 14/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง19รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 179-66 ซื้อ 18 เม.ย. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 18/04/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างติดตั้งทำป้ายบ่งชี้ภายในตึกโรงพยาบาล
ไฟล์ : ประกาศ 22-66 จ้าง 14 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 14/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างติดตั้งทำป้ายบ่งชี้ภายในตึกโรงพยาบาล
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 22-66 จ้าง 14 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 14/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำตรายาง 6 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 20-66 จ้าง 7 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 07/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำตรายาง 6 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 20-66 จ้าง 7 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 07/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองน้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์4รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 180-66 ซื้อ 18 เม.ย. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 12/04/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองน้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์4รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 180-66 ซื้อ 18 เม.ย. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 12/04/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออุปกรณ์ทางทันตกรรม1รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ซ.70-66 20 มี.ค. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 20/03/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออุปกรณ์ทางทันตกรรม1รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.70-66 ซื้อ 20 มี.ค. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 20/03/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก1เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ.46-66 จ้าง 20 มี.ค 66.pdf
วันที่ประกาศ : 20/03/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก1เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ.46-66 จ้าง 20 มี.ค. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 20/03/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส2เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ.43-66 จ้าง 14 มี.ค 66.pdf
วันที่ประกาศ : 17/03/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส2เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ.43-66 จ้าง 14 มี.ค. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 17/04/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศ 23-66 จ้าง 14 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 14/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 23-66 จ้าง 14 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 14/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างเปลี่ยนสารกรองผลิตน้ำดื่ม
ไฟล์ : ประกาศ 19-66 จ้าง 7 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 07/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างเปลี่ยนสารกรองผลิตน้ำดื่ม
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 19-66 จ้าง 7 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 07/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อหน้ากากป้องกันสารคั่ดหลั่ง 500 อัน
ไฟล์ : ประกาศ ซ.18-66 ซื้อ 14 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 14/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อหน้ากากป้องกันสารคั่ดหลั่ง 500 อัน
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ ซ.18-66 ซื้อ 14 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 14/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อสายต่อสำหรับวัดความอิ่มตัวในเลือดของทารกแรกเกิด 1 ชิ้น
ไฟล์ : ประกาศ ซ.19-66 ซื้อ 14 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 14/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อสายต่อสำหรับวัดความอิ่มตัวในเลือดของทารกแรกเกิด 1 ชิ้น
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ ซ.19-66 ซื้อ 14 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 14/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเสื้อกาวน์ห้องผ่าตัด 100 ตัว
ไฟล์ : ประกาศ 49-66 ซื้อ 14 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 14/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเสื้อกาวน์ห้องผ่าตัด 100 ตัว
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 49-66 ซื้อ 14 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 14/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเตียงผ่าตัดกระดูกขนาดใหญ่ 1 เตียง
ไฟล์ : ประกาศ จ.13-66 จ้าง 14 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 14/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเตียงผ่าตัดกระดูกขนาดใหญ่ 1 เตียง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ จ.13-66 จ้าง 14 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 14/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมกล้องวงจรปิด 11 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 49.1-66 ซื้อ 14 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 14/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมกล้องวงจรปิด 11 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 49.1-66 ซื้อ 14 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 14/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งไอน้ำ 3 เครื่อง งวด 1 (A881/A885P/A995P)
ไฟล์ : ประกาศ จ.13.1-66 จ้าง 14 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 14/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งไอน้ำ 3 เครื่อง งวด 1 (A881/A885P/A995P)
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ จ.13.1-66 จ้าง 14 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 14/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 27-66 จ้าง 18 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 18/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 27-66 จ้าง 18 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 18/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างตรวจสอบและปรนนิบัติระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ครั้งที่ 2)
ไฟล์ : ประกาศ 24-66 จ้าง 14 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 14/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างตรวจสอบและปรนนิบัติระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ครั้งที่ 2)
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 24-66 จ้าง 14 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 14/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำแบบอัติโนมัติ 1 เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศ จ.14-66 จ้าง 14 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 14/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำแบบอัติโนมัติ 1 เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ จ.14-66 จ้าง 14 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 14/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในสำนักงาน 140 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 59-66 ซื้อ 18 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 18/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในสำนักงาน 140 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 59-66 ซื้อ 18 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 18/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 8 เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศ จ.15-66 จ้าง 14 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 14/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 8 เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ จ.15-66 จ้าง 14 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 14/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน 25 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 61-66 ซื้อ 21 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 21/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน 25 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 61-66 ซื้อ 21 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 21/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 54-66 ซื้อ 18 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 18/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 54-66 ซื้อ 18 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 18/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 22 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 53-66 ซื้อ 14 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 14/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 22 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 53-66 ซื้อ 14 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 14/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 160 KVA
ไฟล์ : ประกาศ 25-66 จ้าง 14 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 14/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 160 KVA
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 25-66 จ้าง 14 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 14/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง
ไฟล์ : ประกาศ 16.1-66 จ้าง 1 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 01/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 16.1-66 จ้าง 1 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 01/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างสำเนาเอกสาร 7 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 16.2-66 จ้าง 1 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 01/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างสำเนาเอกสาร 7 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 16.2-66 จ้าง 1 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 01/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำยาซักผ้า, น้ำยาทำความสะอาด 11 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 46-66 ซื้อ 7 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 07/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำยาซักผ้า, น้ำยาทำความสะอาด 11 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 46-66 ซื้อ 7 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 07/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 53.1-66 ซื้อ 14 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 14/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซิ้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 53.1-66 ซื้อ 14 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 14/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างเปลี่ยนไส้กรองน้ำ R.O. เครื่องนึ่งไอน้ำ A9
ไฟล์ : ประกาศ จ.16-66 จ้าง 18 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 18/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างเปลี่ยนไส้กรองน้ำ R.O. เครื่องนึ่งไอน้ำ A9
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ จ.16-66 จ้าง 18 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 18/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อแบตเตอรี่เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำแบบอัตโนมัติ
ไฟล์ : ประกาศ ซ.21-66 ซื้อ 18 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 18/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อแบตเตอรี่เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำแบบอัตโนมัติ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ ซ.21-66 ซื้อ 18 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 18/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างเปลี่ยนกระจกบานประตูหน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าผู้ป่วย 1 บาน
ไฟล์ : ประกาศ 26-66 จ้าง 18 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 18/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างเปลี่ยนกระจกบานประตูหน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าผู้ป่วย 1 บาน
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 26-66 จ้าง 18 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 18/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 29 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 57-66 ซื้อ 18 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 18/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 29 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 57-66 ซื้อ 18 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 18/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 19 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 51-66 ซื้อ 14 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 14/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 19 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 51-66 ซื้อ 14 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 14/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำ ชนิดคำนวณอัตราการไหลอัตโนมัติ 1 เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศ ซ.23-66 ซื้อ 21 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 21/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำ ชนิดคำนวณอัตราการไหลอัตโนมัติ 1 เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ ซ.23-66 ซื้อ 21 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 21/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำแบบอัติโนมัติ 1 เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศ จ.17-66 จ้าง 18 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 18/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำแบบอัติโนมัติ 1 เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ จ.17-66 จ้าง 18 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 18/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมตู้แช่เย็น 1 ตู้
ไฟล์ : ประกาศ 28-66 จ้าง 18 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 18/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมตู้แช่เย็น 1 ตู้
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 28-66 จ้าง 18 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 18/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อหัวเชื้อจุลินทรีย์ 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 62.1-66 ซื้อ 21 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 21/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อหัวเชื้อจุลินทรีย์ 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 62.1-66 ซื้อ 21 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 21/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 22 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 58-66 ซื้อ 18 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 18/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 22 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 58-66 ซื้อ 18 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 18/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศห้องแยกผู้ป่วยติดเชื้อ หอผู้ป่วยหนัก 1 งาน
ไฟล์ : ประกาศ 29-66 จ้าง 18 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 18/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศห้องแยกผู้ป่วยติดเชื้อ หอผู้ป่วยหนัก 1 งาน
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 29-66 จ้าง 18 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 18/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 10 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 60-66 ซื้อ 21 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 21/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 10 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 60-66 ซื้อ 21 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 21/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 12 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 62-66 ซื้อ 21 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 21/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 12 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 62-66 ซื้อ 21 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 21/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศภายในห้องฉุกเฉิน
ไฟล์ : ประกาศ 30-66 จ้าง 21 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 21/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศภายในห้องฉุกเฉิน
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 30-66 จ้าง 21 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 21/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อหน้ากากป้องกันสารคั่ดหลั่ง 500 อัน
ไฟล์ : ประกาศ ซ.24-66 ซื้อ 21 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 21/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อหน้ากากป้องกันสารคั่ดหลั่ง 500 อัน
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ ซ.24-66 ซื้อ 21 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 21/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออุปกรณ์หนีบแขนเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 1 ชุด
ไฟล์ : ประกาศ ซ.25-66 ซื้อ 21 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 21/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออุปกรณ์หนีบแขนเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 1 ชุด
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ ซ.25-66 ซื้อ 21 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 21/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 115 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 61.1-66 ซื้อ 21 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 21/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 115 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 61.1-66 ซื้อ 21 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 21/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 1 เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศ จ.18-66 จ้าง 21 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 21/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 1 เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ จ.18-66 จ้าง 21 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 21/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 13 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 63-66 ซื้อ 28 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 28/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 13 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 63-66 ซื้อ 28 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 28/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 64-66 ซื้อ 28 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 28/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 64-66 ซื้อ 28 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 28/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 65-66 ซื้อ 28 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 28/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 65-66 ซื้อ 28 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 28/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 67.1-66 ซื้อ 30 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 30/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 67.1-66 ซื้อ 30 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 30/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศภายในสำนักงานห้องฉุกเฉิน
ไฟล์ : ประกาศ 31-66 จ้าง 28 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 28/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศภายในสำนักงานห้องฉุกเฉิน
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 31-66 จ้าง 28 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 28/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ ซ.26-66 ซื้อ 28 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 28/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ ซ.26-66 ซื้อ 28 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 28/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์แบบซีอาร์ม 1 เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศ จ.19-66 จ้าง 28 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 28/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์แบบซีอาร์ม 1 เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ จ.19-66 จ้าง 28 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 28/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อก๊าซทางการแพทย์ 5 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 66-66 ซื้อ 28 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 28/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อก๊าซทางการแพทย์ 5 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 66-66 ซื้อ 28 พ.ย.65.pdf
วันที่ประกาศ : 28/11/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 30 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 76-66 ซื้อ 6 ธ.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 06/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 30 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 76-66 ซื้อ 6 ธ.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 06/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องให้ของเหลวชนิด syring Pump 1 เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศ ซ.27-66 ซื้อ 1 ธ.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 01/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องให้ของเหลวชนิด syring Pump 1 เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ ซ.27-66 ซื้อ 1 ธ.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 01/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติชนิดสอดแขน 1 เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศ ซ.28-66 ซื้อ 1 ธ.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 01/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติชนิดสอดแขน 1 เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ ซ.28-66 ซื้อ 1 ธ.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 01/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 73.1-66 ซื้อ 2 ธ.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 02/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 73.1-66 ซื้อ 2 ธ.ค.65 .pdf
วันที่ประกาศ : 02/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 83.1-66 ซื้อ 13 ธ.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 13/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 83.1-66 ซื้อ 13 ธ.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 13/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 84.1-66 ซื้อ 15 ธ.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 15/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 84.1-66 ซื้อ 15 ธ.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 15/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อ สป.สิ้นเปลืองเพื่อใช้ในสำนักงาน 146 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 86-66 ซื้อ 19 ธ.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 19/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อ สป.สิ้นเปลืองเพื่อใช้ในสำนักงาน 146 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 86-66 ซื้อ 19 ธ.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 19/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน 35 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 89-66 ซื้อ 26 ธ.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 26/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน 35 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 89-66 ซื้อ 26 ธ.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 26/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างสำเนาเอกสาร 5 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 33.2-66 จ้าง 1 ธ.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 01/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างสำเนาเอกสาร 5 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 33.2-66 จ้าง 1 ธ.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 01/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 90.2-66 ซื้อ 29 ธ.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 29/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 90.2-66 ซื้อ 29 ธ.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 29/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาระบบลิฟต์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ไฟล์ : ประกาศ 41.4-66 จ้าง 26 ธ.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 26/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาระบบลิฟต์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 41.4-66 จ้าง 26 ธ.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 26/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 88.1-66 ซื้อ 21 ธ.ค.65.pdf
วันที่ประกาศ : 21/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 88.1-66 ซื้อ 21 ธ.ค.65 .pdf
วันที่ประกาศ : 21/12/2565
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์ 1 เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศ จ.25-66 จ้าง 3 ม.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์ 1 เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ จ.25-66 จ้าง 3 ม.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมยานพาหนะ 1 คัน (หมายเลข ทบ.8031)
ไฟล์ : ประกาศ 45-66 จ้าง 3 ม.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมยานพาหนะ 1 คัน (หมายเลข ทบ.8031)
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 45-66 จ้าง 3 ม.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องย่อยสลายต้อกระจกด้วยน้ำและคลื่นความถี่สูง 1 เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศ จ.27-66 จ้าง 3 ม.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องย่อยสลายต้อกระจกด้วยน้ำและคลื่นความถี่สูง 1 เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ จ.27-66 จ้าง 3 ม.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมตู้เก็บของปราศจากเชื้อ 1 งาน
ไฟล์ : ประกาศ 47-66 จ้าง 6 ม.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 06/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมตู้เก็บของปราศจากเชื้อ 1 งาน
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 47-66 จ้าง 6 ม.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 06/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ รุ่น KXO-80S (งวด 1/3)
ไฟล์ : ประกาศ จ.28.1-66 จ้าง 9 ม.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 09/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ รุ่น KXO-80S (งวด 1/3)
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ จ.28.1-66 จ้าง 9 ม.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 09/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเตียงผ่าตัดกระดูกขนาดใหญ่ 1 เตียง
ไฟล์ : ประกาศ จ.28-66 จ้าง 9 ม.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 09/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเตียงผ่าตัดกระดูกขนาดใหญ่ 1 เตียง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ จ.28-66 จ้าง 9 ม.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 09/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 102.1-66 ซื้อ 16 ม.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 16/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 102.1-66 ซื้อ 16 ม.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 16/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 99.1-66 ซื้อ 11 ม.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 11/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 99.1-66 ซื้อ 11 ม.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 11/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อหน้ากากป้องกันสารคั่ดหลั่ง 500 อัน
ไฟล์ : ประกาศ ซ.34-66 ซื้อ 11 ม.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 11/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อหน้ากากป้องกันสารคั่ดหลั่ง 500 อัน
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ ซ.34-66 ซื้อ 11 ม.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 11/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 21 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 98-66 ซื้อ 9 ม.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 09/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 21 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 98-66 ซื้อ 9 ม.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 09/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายไวนิล 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 51-66 จ้าง 11 ม.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 11/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายไวนิล 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 51-66 จ้าง 11 ม.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 11/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมตู้ควบคุมระบบจ่ายก๊าซไนโตรเจน 1 เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศ จ.31-66 จ้าง 13 ม.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 13/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมตู้ควบคุมระบบจ่ายก๊าซไนโตรเจน 1 เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ จ.31-66 จ้าง 13 ม.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 13/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในสำนักงาน21รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 147-66 14 มี.ค. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 17/03/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในสำนักงาน21รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 147-66 ซื้อ 14 มี.ค. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 17/03/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง(น้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์)1รายการ
ไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 149-66 14 มี.ค. 66.pdf
วันที่ประกาศ : 17/03/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง(น้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์)1รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 149-66 ซื้อ 14 มี.ค. 66 OR.pdf
วันที่ประกาศ : 17/03/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำตรายาง 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 52-66 จ้าง 13 ม.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 13/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำตรายาง 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 52-66 จ้าง 13 ม.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 13/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องข้อชนิดความละเอียดสูง 1 เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศ จ.32-66 จ้าง 13 ม.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 13/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องข้อชนิดความละเอียดสูง 1 เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ จ.32-66 จ้าง 13 ม.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 13/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อตู้แช่อุณหภูมิต่ำสำหรับแช่ชีวสาร 1 ตู้
ไฟล์ : ประกาศ ซ.41-66 ซื้อ 23 ม.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 23/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อตู้แช่อุณหภูมิต่ำสำหรับแช่ชีวสาร 1 ตู้
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ ซ.41-66 ซื้อ 23 ม.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 23/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 26 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 100-66 ซื้อ 11 ม.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 11/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 26 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 100-66 ซื้อ 11 ม.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 11/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมกล้องวงจรปิด 6 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 103.1-66 ซื้อ 16 ม.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 16/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมกล้องวงจรปิด 6 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 103.1-66 ซื้อ 16 ม.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 16/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อสายหัวกรอฟัน 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ ซ.35-66 ซื้อ 16 ม.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 16/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อสายหัวกรอฟัน 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ ซ.35-66 ซื้อ 16 ม.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 16/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ชุดเครื่องมือผ่าตัด 1 เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศ จ.35-66 จ้าง 16 ม.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 16/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ชุดเครื่องมือผ่าตัด 1 เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ จ.35-66 จ้าง 16 ม.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 16/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 40 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 104-66 ซื้อ 20 ม.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 20/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 40 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 104-66 ซื้อ 20 ม.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 20/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำโต๊ะคร่อมเตียงแบบพื้นยาว (สแตนเลส) 1 ชุด
ไฟล์ : ประกาศ จ.36-66 จ้าง 16 ม.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 16/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำโต๊ะคร่อมเตียงแบบพื้นยาว (สแตนเลส) 1 ชุด
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ จ.36-66 จ้าง 16 ม.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 16/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 100.1-66 ซื้อ 13 ม.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 13/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 100.1-66 ซื้อ 13 ม.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 13/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 118 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 106-66 ซื้อ 23 ม.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 23/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 118 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 106-66 ซื้อ 23 ม.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 23/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อ สป.สิ้นเปลืองเพื่อใช้ในสำนักงาน 138 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 107-66 ซื้อ 23 ม.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 23/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อ สป.สิ้นเปลืองเพื่อใช้ในสำนักงาน 138 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 107-66 ซื้อ 23 ม.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 23/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน 31 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 109.2-66 ซื้อ 23 ม.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 23/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน 31 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 109.2-66 ซื้อ 23 ม.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 23/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมปรับปรุงฝ้าเพดานอาคาร ห้อง 1/6033 หมายเลขอาคาร 344/29
ไฟล์ : ประกาศ 56-66 จ้าง 23 ม.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 23/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมปรับปรุงฝ้าเพดานอาคาร ห้อง 1/6033 หมายเลขอาคาร 344/29
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 56-66 จ้าง 23 ม.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 23/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อถุงมือไนไตรล์ 6 กล่อง
ไฟล์ : ประกาศ ซ.46-66 ซื้อ 30 ม.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 30/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อถุงมือไนไตรล์ 6 กล่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ ซ.46-66 ซื้อ 30 ม.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 30/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้าซ่อมสำนักงาน 9 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 115-66 ซื้อ 30 ม.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 30/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้าซ่อมสำนักงาน 9 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 115-66 ซื้อ 30 ม.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 30/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 750 KVA
ไฟล์ : ประกาศ 61-66 จ้าง 30 ม.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 30/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 750 KVA
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 61-66 จ้าง 30 ม.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 30/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างสำเนาเอกสาร 8 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 46.2-66 จ้าง 3 ม.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างสำเนาเอกสาร 8 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 46.2-66 จ้าง 3 ม.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ F37 (งวด 3/3) 1 เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศ จ.37.2-66 จ้าง 23 ม.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 23/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ F37 (งวด 3/3) 1 เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ จ.37.2-66 จ้าง 23 ม.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 23/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 117.1-66 ซื้อ 30 ม.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 30/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 117.1-66 ซื้อ 30 ม.ค.66.pdf
วันที่ประกาศ : 30/01/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อแบตเตอรี่เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำ 1 เครื่อง
ไฟล์ : ประกาศ ซ.47-66 ซื้อ 1 ก.พ.66.pdf
วันที่ประกาศ : 01/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อแบตเตอรี่เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำ 1 เครื่อง
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ ซ.47-66 ซื้อ 1 ก.พ.66.pdf
วันที่ประกาศ : 01/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อชุดควบคุมแรงดันออกซิเจน 4 ชุด
ไฟล์ : ประกาศ ซ.49-66 ซื้อ 3 ก.พ.66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อชุดควบคุมแรงดันออกซิเจน 4 ชุด
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ ซ.49-66 ซื้อ 3 ก.พ.66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาเครื่องวัดความหนาแน่นกระดูก (งวด 3/3)
ไฟล์ : ประกาศ จ.37.3-66 จ้าง 3ก.พ.66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาเครื่องวัดความหนาแน่นกระดูก (งวด 3/3)
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ จ.37.3-66 จ้าง 3ก.พ.66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 119.1-66 ซื้อ 3 ก.พ.66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 119.1-66 ซื้อ 3 ก.พ.66.pdf
วันที่ประกาศ : 03/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 2 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 62-66 จ้าง 6 ก.พ.66.pdf
วันที่ประกาศ : 06/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 2 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 62-66 จ้าง 6 ก.พ.66.pdf
วันที่ประกาศ : 06/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 2 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 66-66 จ้าง 20 ก.พ.66.pdf
วันที่ประกาศ : 20/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 2 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 66-66 จ้าง 20 ก.พ.66.pdf
วันที่ประกาศ : 20/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 120.1-66 ซื้อ 6 ก.พ.66.pdf
วันที่ประกาศ : 06/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 120.1-66 ซื้อ 6 ก.พ.66.pdf
วันที่ประกาศ : 06/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออุปกรณ์บรรจุน้ำดื่ม 3 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 121-66 ซื้อ 6 ก.พ.66.pdf
วันที่ประกาศ : 06/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้ออุปกรณ์บรรจุน้ำดื่ม 3 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 121-66 ซื้อ 6 ก.พ.66.pdf
วันที่ประกาศ : 06/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างสูบสิ่งปฏิกูล
ไฟล์ : ประกาศ 62.1-66 จ้าง 6 ก.พ.66.pdf
วันที่ประกาศ : 06/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างสูบสิ่งปฏิกูล
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 62.1-66 จ้าง 6 ก.พ.66.pdf
วันที่ประกาศ : 06/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างเติมน้ำยาแอร์ รถเอกซเรย์ (ทบ.6058)
ไฟล์ : ประกาศ 63-66 จ้าง 13 ก.พ.66.pdf
วันที่ประกาศ : 13/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างเติมน้ำยาแอร์ รถเอกซเรย์ (ทบ.6058)
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 63-66 จ้าง 13 ก.พ.66.pdf
วันที่ประกาศ : 13/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 30 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 122.1-66 ซื้อ 6 ก.พ.66.pdf
วันที่ประกาศ : 06/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 30 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 122.1-66 ซื้อ 6 ก.พ.66.pdf
วันที่ประกาศ : 06/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 15 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 125-66 ซื้อ 13 ก.พ.66.pdf
วันที่ประกาศ : 13/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 15 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 125-66 ซื้อ 13 ก.พ.66.pdf
วันที่ประกาศ : 13/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายโฟมบอร์ด 1 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 65.1-66 จ้าง 13 ก.พ.66.pdf
วันที่ประกาศ : 13/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายโฟมบอร์ด 1 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 65.1-66 จ้าง 13 ก.พ.66.pdf
วันที่ประกาศ : 13/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายและตรายาง 5 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 68-66 จ้าง 20 ก.พ.66.pdf
วันที่ประกาศ : 20/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายและตรายาง 5 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 68-66 จ้าง 20 ก.พ.66.pdf
วันที่ประกาศ : 20/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำตรายาง 4 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 69-66 จ้าง 24 ก.พ.66.pdf
วันที่ประกาศ : 24/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างทำตรายาง 4 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 69-66 จ้าง 24 ก.พ.66.pdf
วันที่ประกาศ : 24/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อ สป.สิ้นเปลืองเพื่อใช้ในสำนักงาน 132 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 129-66 ซื้อ 20 ก.พ.66.pdf
วันที่ประกาศ : 20/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : ซื้อ สป.สิ้นเปลืองเพื่อใช้ในสำนักงาน 132 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 129-66 ซื้อ 20 ก.พ.66.pdf
วันที่ประกาศ : 20/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเก้าอี้ 2 รายการ
ไฟล์ : ประกาศ 70-66 จ้าง 24 ก.พ.66.pdf
วันที่ประกาศ : 24/02/2566
แผนก : พาลาธิการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา [ ลบ ]
ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเก้าอี้ 2 รายการ
ไฟล์ : ข้อมูลสาระ 70-66 จ้าง 24 ก.พ.66.pdf
วันที่ประกาศ : 24/02/2566
แผนก : พาลาธิการ