หน้าหลัก arrow เวลาออกตรวจของแพทย์ arrow ตารางเวลาออกตรวจของแพทย์
ตารางเวลาออกตรวจของแพทย์

ตารางออกตรวจ OPD ของแพทย์ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี

 1

2
3

4
5
6

 


ทันตกรรม 

 08.30-11.30 พ.อ.หญิง หนึ่งฤทัย  มหายศนันท์ ทันตแพทย์ จันทร์-ศุกร์
 08.30-11.30 พ.ท.หญิง เกื้อกูล   ผสมทรัพย์ ทันตแพทย์ จันทร์-ศุกร์
 

อุบัติเหต-ฉุกเฉิน

อุบัติเหต - ฉุกเฉิน

ทุกวัน

ตลอด 24 ชั่วโมง


 

 

 

บริการสนับสนุนการรักษา

1. เภสัชกรรม

ทุกวัน

ตลอด 24 ชั่วโมง

2. กายภาพบำบัด

ทุกวันราชการ

08.30-16.30

3. รังสีกรรม

    - เอ็กซเรย์

ทุกวัน

ตลอด 24 ชั่วโมง

    - อัลตร้าซาวด์

จันทร์-ศุกร์

09.00-11.30

4. พยาธิวิทยา

ทุกวัน

ตลอด 24 ชั่วโมง

5. ไตเทียม

ทุกวัน

08.30-16.30

6. ตรวจมวลกระดูก

ตามการนัดของแพทย์

7. แพทย์ทางเลือกทุกวันราชการ 08.30-16.30


โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี

เหล่าทหารแพทย์เพื่้อประชาชน อุทิศตนเพื่อกำลังรบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<Previous