opd
p11
checkup
010961
110362
dance2
อ่านต่อ..
 timeline_20190709_174227ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน
    พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี นำกำลังพลร่วมประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา  ผ้าอาบน้ำฝนและจตุปัจจัย รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณรอบตัววัดเพื่อพัฒนาศาสนสถาน เนื่องในวันเข้าพรรษาที่จะมาถึง  ณ วัดลำปางธรรมาราม จังหวัดลำปาง  วันที่ 9 กรกฏาคม 2562   ภาพ : งานกิจกรรมพิเศษ ร.พ.ค่ายฯ
อ่านต่อ..
timeline_20190514_124049 วันพยาบาลสากล  
    พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วันพยาบาลสากล โดยมี พันเอกหญิง ฉัตรสุดา จิตสมจินต์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล กล่าวรายงานกิจกรรม "พยาบาลเสียงแห่งพลัง สู่สุขภาพดีถ้วนหน้า" เพื่อให้ผู้บริหารการพยาบาล ตลอดจนพยาบาลระดับปฏิบัติการทุกภาคส่วน ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลและส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยในสังคมมีสุขภาพดี ถ้วนหน้า แม้จะอยู่ท่ามกลางสถานการณ์เปลี่ยนแปลงทางสุขภาพที่หลากหลายในปัจจุบันก็ตาม ณ ลานเกียรติยศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่ 14 พ.ค.2562   ภาพ : งานกิจกรรมพิเศษ ร.พ.ค่ายฯ
อ่านต่อ..
 IMG_8077ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงงานเภสัชกรรมทหาร 
    พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ให้การต้อนรับ พันเอก ณรงค์ น้อยนารถ  รองผู้อำนวยการโรงงานเภสัชกรรมทหาร  ศูนย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ( รภท.ศอพท. ) ในโอกาสตรวจเยี่ยม และรับฟังการบรรยายสรุปของโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ณ ห้องประชุม 2  วันที่ 1 พฤศภาคม 2562  ภาพ : งานกิจกรรมพิเศษ ร.พ.ค่ายฯ
อ่านต่อ..
 IMG_7980พิธีต้อนรับทหารกล้าเข้าสู่กรมกอง  
    พันเอก  อรรณพ  ธรรมลักษมี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ร่วมพิธีต้อนรับทหารกล้าเข้าสู่กรมกอง ผลัดที่ 1 ปี 2562 พร้อมนำทีมแพทย์ พยาบาลร่วมสนับสนุนและให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลาน เรื่องสุขภาพอนามัยความปลอดภัยจากการฝึกของน้องทหารใหม่ทุกนาย เพื่อลดความกังวลของผู้ปกครอง โดยมี พลตรี สุรคล ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานพิธี ณ สนามหน้ากองบังคับการ ร. 17 พัน. 2 จังหวัดลำปาง วันที่ 1 พฤษภาคม 2562  ภาพ : งานกิจกรรมพิเศษ ร.พ.ค่ายฯ
อ่านต่อ..
0049 

แผนป้องกันอัคคีภัยและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์แผ่นดินไหว  
    คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยพันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องแผนป้องกันอัคคีภัยและการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์แผ่นดินไหว  ประจำปี 2562   ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ  ได้รับความร่วมมือจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 จังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นวิทยากร และช่วยควบคุมการฝึกซ้อม ตลอดห้วงวันที่ 4-5 เมษายน 2562  ภาพ : งานกิจกรรมพิเศษ ร.พ.ค่ายฯ

อ่านต่อ..
timeline_20190329_130314 ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี  จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่บริการประชาชน สนับสนุนกองบังคับการ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดลำปาง  ภายในกิจกรรมโครงการ "คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม" โดยให้บริการคัดกรองผู้ป่วย ตรวจรักษาโรคทั่วไป และตรวจรักษาโรคด้วยการฝังเข็มแบบจีน  ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง วันที่ 29 มีนาคม 2562
อ่านต่อ..
timeline_20190328_220232 โครงการจัดทัพคัดกรองโรคทรวงอกเชิงรุกในกลุ่มผู้สูงอายุ
    พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี นำทีมแพทย์เคลื่อนที่ออกคัดกรองทรวงอกเชิงรุกในกลุ่มผู้สูงอายุ ด้วยวิธีเอ็กซ์เรย์ทรวงอก ในเขตเทศบาลนครลำปาง ประจำปี 2562 เพื่อคัดกรองค้นหาผู้ป่วยที่มีแนวโน้มและทำการรักษาตามมาตรฐานอย่างรวดเร็วและถูกวิธี ได้รับการสนับสนุนจาก หน่วยงานหลักประกันสุขภาพ (ระดับท้องถิ่น) เทศบาลนครลำปาง โดยมี พลตรีสุรคล ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานเปิดโครงการ ระยะเวลาการจัดโครงการตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนสิงหาคม 2562 และจะขยายโครงการไปยังพื้นที่ต่างๆ ในเขตเทศบาลนครลำปางจนครอบคลุมพื้นที่  ณ วัดหัวข่วง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง วันที่ 27 มีนาคม 2562
อ่านต่อ..
 53121423_415807932504752_3789826786339061760_oวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี 
    เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ครบรอบปีที่ 52  วันที่ 7 มีนาคม  พันเอกอรรณพ  ธรรมลักษมี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดทำบุญใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับหน่วยงาน กำลังพลและเจ้าหน้าที่ โดยมี พลโทสิทธิชัย  จิตสมจินต์  อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เป็นประธาน นอกจากนี้ยังมีพิธีรับมอบทุนทรัพย์ เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ และจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์จากแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธี  วันที่  6  มีนาคม 2562 
อ่านต่อ..
53604772_414404249311787_4764026678760439808_n ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี  จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่บริการประชาชน ภายในกิจกรรมโครงการ "เทิดทูนสถาบันและสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนได้เรียนรู้ และเห็นถึงความสำคัญของสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตย์" โดยให้บริการคัดกรองผู้ป่วย ตรวจรักษาโรคด้วยการฝังเข็มแบบจีน  มียอดประชาชนเข้ารับบริการทางการแพทย์ จำนวน 88 ราย ณ บ้านหล่ายสาย ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน วันที่  3  มีนาคม 2562 
อ่านต่อ..
IMG_3020 โครงการจัดทัพคัดกรองตาบอดต้อหิน ถวายเป็นพระราชกุศล 
    พันเอกวศะ​ กสิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี นำทีมแพทย์เคลื่อนที่ออกคัดกรอง ตาบอดต้อหินให้แก่ บุคคลทั่วไปอายุ 41- 70 ปี ที่เริ่มมีความเสี่ยงต่อโรคต้อหิน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 64 พรรษา 2 เมษายน 2562 โดยมี  พลตรีสุรคล  ท้วมเสม  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32  เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ศาลาร่วมใจบ้านจำปุย ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง มีผู้เข้ารับการบริการ จำนวน 160 ราย  วันที่  1  มีนาคม 2562 
อ่านต่อ..
 52980006_413146702770875_6946713046949560320_oภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว 
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่  สนับสนุนภารกิจศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยให้บริการคัดกรองผู้ป่วย ตรวจรักษาโรคโดยแพทย์เฉพาะทางและการตรวจรักษาโดยแพทย์ทางเลือกฝังเข็มแบบจีน จากโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี   ตลอดห้วงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 
อ่านต่อ..
0019 มอบใบประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่นฝ่ายการพยาบาล  
    พันเอกหญิงฉัตรสุดา  จิตสมจินต์  หัวหน้ากองการพยาบาลพร้อมทีมผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  มอบใบประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่นทางการพยาบาล ประจำปี 2562  ให้กับบุคลากรฝ่ายการพยาบาลที่ประกอบคุณความดีและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ณ ห้องประชุม 2   วันที่  28  กุมภาพันธ์ 2562 
อ่านต่อ..
pr1

 25

surasak

 dm

checkup

อ่านต่อ..

ข่าวรับสมัครงาน 
1. ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ตำแหน่งพนักงานบริการ อ่านประกาศ  
2. ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ตำแหน่งแพทย์แผนจีน  อ่านประกาศ  

pr2
ประกาศจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล
1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (แบบ บก.05)

3. ประกาศเชิญชวน

4. เอกสารประกวดราคา

5. ร่างขอบเขต (TOR)

6. ภาคผนวก ข.

7. ภาคผนวก ค.(ตอน 1)

8.ภาคผนวก ค.(ตอน 2) 

9. คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ 

10. คุณลักษณะโปรแกรมทางการแพทย์

ประกาศเผยแพร่งานจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์

1. ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์

2. ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

3. ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

ประกาศเผยแพร่งานจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ที่มิใช่งานก่อสร้าง

 1. งาน CS 6. งาน IC 11. งาน PT
 2. งาน DT 7. งาน LB 12. งาน WICU
 3. งาน ER 8. งาน ND 13. งาน GY
 4. งาน HP 9. งาน OR 14. งาน EYE
 5. งาน MW 10. งาน DS 

ประกาศเผยแพร่งานจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปที่มิใช่งานก่อสร้าง

2. ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

3. ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

     gpf1