pr
 covid19

dental
p11
15
q1

อ่านต่อ..
 DSC_6415เตรียมความพร้อมรับทหารใหม่  
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดย พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี ,พันเอก อณุศิษย์ พรมมาตย์ พร้อมทีมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของโรงยาบาลฯ ออกตรวจเยี่ยม หน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.32 และ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17 พัน 2 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี เพื่อดูความพร้อมสถานที่ และชี้แนะแนวทางเตรียมการให้กับหน่วย ตามกรรมวิธีคัดกรองภายใต้มาตรการโควิด-19 ที่กองทัพบก ได้กำหนดแนวทางป้องกันเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในการรับน้องทหารใหม่ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานและลดความกังวลของครอบครัวน้องทหารใหม่ ผลัด 1/64 ที่เตรียมจะเข้าประจำการ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่ 29 มิถุนายน 2564
อ่านต่อ..
IMG_0117 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพัน พันเอกอรรณพ  ธรรมลักษมี  นำกำลังพลร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 43 พรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2564  โดยร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศล จำนวน 10 รูป  รวมทั้งพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีลงนามถวายพระพร  ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานพิธี ณ สโมสรนายทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรี
อ่านต่อ..
 IMG_0038รับมอบอุปกรณ์และน้ำดื่มสนับสนุนโรงพยาบาล
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดย พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี  รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และน้ำดื่ม สนับสนุนการบริการทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ดังนี้
1. คุณสุระ โยธิน คุณนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ ร่วมกับ JJ-park และงานกู้ภัยสว่างนครลำปาง มอบน้ำดื่ม จำนวน 300 แพ็ค (3,600 ขวด)
2. พันโท ฉกาจ  อาทิตย์ ผู้บัญชาการกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17  มอบเสื้อกาวน์กันน้ำ จำนวน 200 ชุด
3. ครูสมาธิรุ่น 37 และเพื่อน ๆ (สาขาวัดเชตวันลำปาง) สถาบันพลังจิตตานุภาพ มอบน้ำดื่ม จำนวน 305 กล่อง (14,640 แก้ว)
4. บริษัทนิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด มอบ น้ำดื่ม จำนวน 720 ขวด
5. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ  มอบถุงกำลังใจ จำนวน 40 ชุด
ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบคุณส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย
อ่านต่อ..
 timeline_25640519_144627ให้กำลังใจและรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19
    พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ให้การต้อนรับ พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 และคณะ ในโอกาสมาให้กำลังใจและร่วมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 โครงการฉีดวัคซีน สำหรับครูฝึกและผู้ช่วยครูฝึกหน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.32 และหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.17 พัน 2 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรที่มีภารกิจฝึกทหารใหม่ห้วงเดือนกรกฎาคมนี้ ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่ 19 พฤศภาคม 2564
อ่านต่อ..
 S__27631735บริจาคเงินสนับสนุนโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดย พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี  รับมอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) สนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และปรับปรุงระบบโครงสร้างเพื่อใช้ป้องกัน ในสถานการณ์โควิด 19 ของโรงพยาบาล โดยมี คุณมาโนช  ชูชาติวรรณกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ  ตัวแทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จังหวัดลำปาง และบริษัทในกลุ่ม ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบคุณ เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย วันที่ 13 พฤศภาคม 2564
อ่านต่อ..
 IMG_1486รับมอบกล่องบรรจุอาหารและเงินสนับสนุนโรงพยาบาล
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดย พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี  รับมอบกล่องบรรจุอาหารและเงินบริจาค สนับสนุนการบริการทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ดังนี้
1. ชมรมศิษย์เก่ารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริจาคเงิน ยอดบริจาครวมทั้งสิ้น 10,000 บาท
2. คุณฉัตรแก้ว สิริภัทราวรรณ บริษัทบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจำกัด (มหาชน) บริจาคกล่องบรรจุอาหารจำนวน 6 แพ็ค (300ใบ)  
    ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบคุณชมรมศิษย์เก่ารัฐศาสตรมหาบัณฑิตและคุณฉัตรแก้ว เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย วันที่ 30 เมษายน 2564
อ่านต่อ..
 S__26460294ออกหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.   
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดย พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี  นำชุดแพทย์อาสา พอ.สว.  โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ร่วมกับชุดแพทย์อาสา พอ.สว.  โรงพยาบาลเถิน และชุดแพทย์อาสา พอ.สว.  โรงพยาบาลแม่พริก จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน ในพื้นที่ ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง วันที่  25  มีนาคม 2564
อ่านต่อ..
 DSC_2798วันคล้ายวันสถาปนาหน่วยโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี 
    เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  วันที่ 7 มีนาคม2564  ครบรอบปีที่ 54  พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดทำบุญใหญ่ พร้อมทั้งทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กำลังพลของโรงพยาบาลและคนไข้ที่เสียชีวิตไป  เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับหน่วยงาน กำลังพลและเจ้าหน้าที่   โดยมี พลตรี จิราวัฒน์ จุฬากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธาน  นอกจากนี้ยังมีพิธีรับมอบทุนทรัพย์ เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์จากแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธี  วันที่  5  มีนาคม 2564
อ่านต่อ..
DSC_2957 ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง
    พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์ นำกำลังพลร่วมพิธีเปิดโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" ประจำปี 2564 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร โดยการบูรณาการ การทำงานร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดลำปาง   นำกำลังพลและรถบรรทุกน้ำ อุปโภค บริโภค ไปบริการให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนตลอดห้วงฤดูแล้ง โดยมี พลตรี จิราวัฒน์ จุฬากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธาน ณ สนามหน้ากองบังคับการ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17  ค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่  5  มีนาคม 2564
อ่านต่อ..
 2รับมอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวกและอุปกรณ์
    พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี รับมอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวก และอุปกรณ์ประกอบการปฏิบัติงานตรวจคัดกรองโควิด 19  เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อ ของบุคลากรทางการแพทย์ จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีตัวแทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จังหวัดลำปาง เป็นผู้ส่งมอบ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
อ่านต่อ..
 c2939a3c329db7d04bc394674639c25b8_59115332_0029โครงการดูแลสุขภาพกำลังพลปฏิบัติราชการสนาม
    งานเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ออกภาคสนามให้การตรวจสุขภาพกาย ,สุขภาพจิตให้กับกำลังพลในพื้นที่ราชการสนามและสร้างเสริมความรู้ให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองโดยเน้นย้ำมาตรการป้องกัน Covid-19 "DMHTT"  วันที่  20 มกราคม 2564  ให้การดูแลกำลังพล กกล.นเรศวร ร้อย ร.752 ฐานปฏิบัติการพื้นที่ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน และวันที่ 21 มกราคม 2564  ให้การดูแลกำลังพล กกล.นเรศวร ร้อย ร.1723  ฐานปฏิบัติการพื้นที่ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นอกจากนี้ยังให้การดูแลประชาชน ที่พักอาศัยในหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานชายแดนไทย-พม่า  พื้นที่รับผิดชอบของฐานปฏิบัติการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับประชาชนในพื้นที่
อ่านต่อ..
 6วันกองทัพไทย ประจำปี 2564
    พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี นำกำลังพลโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2564 โดยภาคเช้ามีกิจกรรมพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และกิจกรรมจิตอาสาฯ พัฒนาพื้นที่โดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ในส่วนกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32   มีการประกอบพิธีสงฆ์ และกิจกรรมบริจาคโลหิต จากกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 32  ,นักศึกษาวิชาทหารและพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ให้กับสภากาชาดไทย เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระราชวีรกรรม และพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และอุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษไทย วันที่ 18 มกราคม 2564
อ่านต่อ..
pr1

 surasak

 dm
17

ข่าวรับสมัครงาน 
1. ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เรื่องผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา ประกาศ 21 พ.ค.64      อ่านประกาศ  
2. ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ไม่จำกัดเพศ) เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564   จำนวน 7 อัตรา ประกาศ 13 พ.ค.64      อ่านประกาศ  

pr2

ประกาศเผยแพร่งานจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ที่มิใช่งานก่อสร้าง

 1. งาน CS 6. งาน IC 11. งาน PT
 2. งาน DT 7. งาน LB 12. งาน WICU
 3. งาน ER 8. งาน ND 13. งาน GY
 4. งาน HP 9. งาน OR 14. งาน EYE
 5. งาน MW 10. งาน DS 

ประกาศเผยแพร่งานจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปที่มิใช่งานก่อสร้าง

2. ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

3. ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

     gpf1