pr
 slide
den
010765
p11
15
q1
อ่านต่อ..
 timeline_25650704_093644กิจกรรมจิตอาสาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฏาคม 2565 โดยทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดเก็บกวาดขยะและกำจัดวัชพืช บริเวณรอบอาคารโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี 
อ่านต่อ..
 a5วันคล้ายวันสถาปนาหน่วยมณฑลทหารบกที่ 32     
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดย พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี  นำกำลังพล โรงพยาบาลค่ายฯ ร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่ ส่วนราชการในจังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อร่ำลึกถึง วันคล้ายวันอสัญกรรม จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีและวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยมณฑลทหารบกที่ 32        โดยมี พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32   เป็นประธาน  ณ ลานประกอบพิธีมณฑลทหารบกที่ 32  วันที่ 1 กรกฏาคม 2565  
อ่านต่อ..
 6 โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
    งานส่งเสริมสุขภาพและงานประกันสังคม โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม จังหวัดลำปาง ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก รุ่นที่ 4 ปี 2565 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล โดยมีทีมนักโภชนาการ และนักกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลฯ รวมทั้งทีมวิทยากรจากสำนักงานประกันสังคม จังหวัดลำปาง ร่วมกันบรรยายให้ความรู้ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคที่เกิดจากการทำงาน รวมทั้งกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น ห้องประชุม 1 วันที่ 28 มิถุนายน 2565
อ่านต่อ..
 IMG_1193สนับสนุนโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดย พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี  รับมอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) สนับสนุนการปรับปรุงระบบโครงสร้างห้องทันตกรรม เพื่อการบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จาก คุณพ่อมงคล คุณแม่เจียมศรี  บรูมินเหนทร์ ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณ คุณพ่อมงคล-คุณแม่เจียมศรี  และครอบครัวบรูมินเหนทร์ เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย วันที่ 14 มิถุนายน 2565
อ่านต่อ..
IMG_1210 บริจาครถไฟฟ้าสนับสนุนการบริการทางการแพทย์    
    พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี รับมอบรถไฟฟ้า จากคุณบุญศรี พรหมจรรย์ เพื่อสนับสนุนงานขนส่งอุปกรณ์ปราศจากเชื้อของแผนกงานจ่ายกลางโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เพื่อจ่ายให้หน่วยใช้งาน ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณ คุณบุญศรี พรหมจรรย์ และครอบครัว เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย วันที่ 14 มิถุนายน 2565
อ่านต่อ..
 DSC_2241พิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดย พันเอกอรรณพ  ธรรมลักษมี  นำกำลังพลร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยมี พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานพิธี ณ สโมสรนายทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
อ่านต่อ..
 397106เตรียมความพร้อมทีมปฎิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ 
    พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดซ้อมแผนการการเผชิญเหตุอุบัติภัยทางน้ำ และการส่งต่อหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมทีมปฎิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ รองรับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลำปาง รวมทั้งสามารถบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยปฏิบัติการอื่นในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ณ อ่างเก็บน้ำ โครงการแก้มลิง ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ลำปาง วันที่ 2 มิถุนายน 2565
อ่านต่อ..
 DSC_1972มอบทุนการศึกษาประจำปี 2565   
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ที่มีผลการเรียนดีและที่มีความประพฤติเรียบร้อย ประจำปี 2565 แบ่งเป็นประเภททุนเรียนดี และทุนสนับสนุนการศึกษา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัว ณ ห้องประชุม 1 วันที่ 31 พ.ค. 2565
อ่านต่อ..
 timeline_25650531_135609พิธี รับ-ส่ง หน้าที่หัวหน้ากองการพยาบาลคนใหม่
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  พันเอกหญิง ฉัตรสุดา  จิตสมจินต์ หัวหน้ากองการพยาบาล ส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชา ให้กับหัวหน้ากองการพยาบาล โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  คนใหม่  พันเอกหญิง  นิรวรรณ  แสงศศิธร  โดยมีคณะกรรมการฝ่ายการบริหาร หัวหน้าตึก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น  โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี    วันที่ 31 พ.ค. 2565
อ่านต่อ..
pr1

 surasak

 dm
17

ข่าวรับสมัครงาน 
1. ประกาศโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  เรื่องรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา   (23 มิ.ย.65)  อ่านประกาศ                       

pr2

♦ ประกาศเผยแพร่งานจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

♦ ประกาศเผยแพร่งานจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปที่มิใช่งานก่อสร้าง

     gpf1