มหกรรมสุขภาพ World Cancer Day
IMG_6785 มหกรรมสุขภาพ World Cancer Day
    พันเอก ณัฐนนท์ ภุคุกะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกันร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพในจังหวัดลำปาง  จัดกิจกรรมและนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งของโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีในงาน "มหกรรมสุขภาพ World Cancer Day" โดยมี นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง  เป็นประธานเปิดงาน ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา อำเภอเมืองลำปาง
 IMG_6785
 IMG_6787
 IMG_6765
 IMG_6766
 IMG_6777
 32184
 32185
 32172
 32173
 32210
 32171
 3170
<Previous   Next>