หน้าหลัก arrow อ่านข่าวทั้งหมด arrow ข่าวกุมภาพันธ์61 arrow บุคลากรดีเด่นฝ่ายการพยาบาล
บุคลากรดีเด่นฝ่ายการพยาบาล
0039 มอบใบประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ฝ่ายการพยาบาล
    พันเอกหญิงฉัตรสุดา  จิตสมจินต์  หัวหน้ากองการพยาบาลพร้อมทีมผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  มอบใบประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่นทางการพยาบาล ประจำปี 2561  ให้กับบุคลากรฝ่ายการพยาบาลที่ประกอบคุณความดีและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ณ ห้องประชุม 1   วันที่  2  ก.พ.61  ภาพ : งานกิจกรรมพิเศษ ร.พ.ค่ายฯ
 0086
 0085
 0080
 0069
 0070
 0058
 0072
 0061
 0076
 0077
 0079
 0073
 0039
 0040
 0046
 0037
 0088
 
 
 
 
<Previous   Next>