หน้าหลัก arrow อ่านข่าวทั้งหมด arrow ข่าวธันวาคม59 arrow ต้อนรับ ผอ.กศ.รร.สร.พบ.
ต้อนรับ ผอ.กศ.รร.สร.พบ.
IMG_1222 ต้อนรับ ผอ.กศ.รร.สร.พบ.     
    พันเอกณัฐนนท์  ภุคุกะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ให้การต้อนรับพันเอกสมินท์  บุญลิขิต ผู้อำนวยการกองการศึกษาโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบกและคณะ ในโอกาสเยี่ยมและประสานการฝึกปฏิบัติงานของนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าแพทย์ หลักสูตรนายสิบประกาศนียบัตรการแพทย์ฉุกเฉิน ที่จะมาฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยประชุมผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม 2   วันที่  14  ธ.ค. 59 
ภาพ : งานกิจกรรมพิเศษ ร.พ.ค่ายฯ
 IMG_1222
 IMG_1206
 IMG_1205
 IMG_1209
 IMG_1203
 IMG_1216
 IMG_1221
 
 
 
 
 
<Previous   Next>