หน้าหลัก arrow อ่านข่าวทั้งหมด arrow ข่าวธันวาคม59 arrow บรรยายวิชาการ “แนวทางการรักษาผู้ป่วยเบาหวาน”
บรรยายวิชาการ “แนวทางการรักษาผู้ป่วยเบาหวาน”
 IMG_0058บรรยายวิชาการ "แนวทางการรักษาผู้ป่วยเบาหวาน"
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอก ณัฐนนท์   ภุคุกะ  จัดบรรยายวิชาการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ แพทย์ พยาบาล และทีมสหวิชาชีพ ของโรงพยาบาล  เรื่อง "  Clinical Practice in Diabetes and CVD Management  แนวทางการรักษาผู้ป่วยเบาหวานและผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจและหลอดเลือดร่วม" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรันย์   ควรประเสริฐ  คณะแพทยศาสตร์ หาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย  ณ ห้องประชุม 2 วันที่  6  ธ.ค. 59 
ภาพ : งานกิจกรรมพิเศษ ร.พ.ค่ายฯ
 IMG_0060
 IMG_0062
 IMG_0058
 IMG_0056
 IMG_0057
 IMG_0063
 IMG_0061
 
 
 
 
 
<Previous   Next>