บรรยายวิชาการ
IMG_7430 บรรยายวิชาการ "การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ ดื้อยา"   
    พันเอกอรรณพ   ธรรมลักษมี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี   จัดบรรยายวิชาการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ แพทย์ พยาบาล และทีมสหวิชาชีพ ของโรงพยาบาล  เรื่อง  "การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ ดื้อยา"   โดยมี รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง รมณีย์  ชัญวาฤทธิ์ อาจารย์หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ หาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย  ณ ห้องประชุม 2 วันที่  14 ก.ย.59
 IMG_7426
 IMG_7433
 IMG_7423
 IMG_7430
 IMG_7432
 
 
 
 
 
 
 
<Previous   Next>