การพัฒนาจิต
IMG_7406 สวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ และการพัฒนาจิต  
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  โดยพันเอกอรรณพ   ธรรมลักษมี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดกิจกรรม "พัฒนาจิต เพื่อสุขภาพที่ดี ทั้งใจ และกาย "  ให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทุกระดับ  ร่วมกิจกรรมสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ ฟังการบรรยายธรรมและเจริญสมาธิ  พร้อมรับการอบรมเรื่องระเบียบวินัยและอุดมการณ์ทางทหาร ณ ห้องประชุม 1 วันที่  14 ก.ย.59
 IMG_7402
 IMG_7406
 IMG_7454
 IMG_7418
 IMG_7415
 IMG_7453
 IMG_7477
 IMG_7416
 
 
 
 
 
<Previous   Next>