“คนดีศรีสุรศักด์ฯ”
 IMG_2475"คนดีศรีสุรศักด์ฯ" ตามโครงการโรงพยาบาลคุณธรรม  
    พันเอก ณัฐนนท์  ภุคุกะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี มอบรางวัล "คนดีศรีสุรศักด์ฯ" ตามโครงการโรงพยาบาลคุณธรรม ความมีน้ำใจ  ให้แก่กำลังพลโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ที่สร้างคุณความดีและสร้างคุณประโยชน์ให้แก่องค์กร จำนวน 2 นาย
 
1. พันโทเลอปรัชญ์  มังกรกนกพงศ์
 
2. นายศรีทน  ใจอินปั๋น
ณ ห้องประชุม 1 วันที่  1 ก.ย.59
 IMG_2475
 IMG_2464
 IMG_2461
 DSCF9120
 DSCF9121
 IMG_2613
 IMG_2607
 
<Previous   Next>