หน้าหลัก arrow อ่านข่าวทั้งหมด arrow ข่าวกันยายน59 arrow ต้อนรับรองผู้อำนวยการ
ต้อนรับรองผู้อำนวยการ
 134939ต้อนรับรองผู้อำนวยการและแสดงความยินดี 
    พันเอก ณัฐนนท์  ภุคุกะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดพิธีต้อนรับ พันเอกอรรณพ  ธรรมลักษมี มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการคนใหม่ และแสดงความยินดีกำลังพล 
1.พันตรีพิพิธ  บุรัสการ ปรับย้ายไปรับราชการ ตำแหน่งศัลยแพทย์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 2.ได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการกลาโหม พลเรือนชั้นสัญญาบัตรเป็นนายทหารสัญญาบัตร 2 นาย
    - ว่าที่ร้อยตรีพรสุดา   จันทร์ณรงค์
    - ว่าที่ร้อยตรีศศิประภา  ขันแก้ว
ณ ห้องประชุม 1 วันที่  1 ก.ย.59
 IMG_24931
 IMG_2515
 IMG_2530
 134945
 DSCF9118
 DSCF9127
 DSCF9122
 DSCF9123
 DSCF9141
 DSCF9135
 134939
<Previous   Next>