หน้าหลัก arrow อ่านข่าวทั้งหมด arrow ข่าวกันยายน59 arrow แนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
แนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 133547แนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอก ณัฐนนท์  ภุคุกะ และพันโทเลอปรัชญ์  มังกรกนกพงศ์ เข้าร่วมเป็นวิทยากร ในวันแนะแนวอาชีพ "โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเรียนรู้ เพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง และงานแนะแนวโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ณ อาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง วันที่  31 ส.ค.59
 133547
 133548
 133554
 133556
 133559
 133551
 133558
 133585
 133584
<Previous   Next>