จุลกฐินสามัคคี
 6655จุลกฐินสามัคคี
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี   โดยพันเอกการุณย์   สุริยวงศ์พงศา       เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพจุลกฐินสามัคคี ทอดถวาย ณ วัดสามัคคีบุญญาราม (วัดดอยปู่หลวง) ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง วันที่ 1 พ.ย.58
 6632
 6602
 6628
 6655
 IMG_4792
 6631
 6601
 6603
 IMG_4827
 IMG_4823
 65952
Next>