บรรยายวิชาการ
 IMG_4403บรรยายวิชาการ   
     โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอกณัฐนนท์  ภุคุกะ  จัดบรรยายวิชาการให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล  ในหัวข้อ "The new International  Guideline  for Diabetes Management"    โดยมีอาจารย์  ผศ.พญ.ศุภวรรณ บูรณพิน  หน่วยระบบต่อมไร้ท่อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย  ห้องประชุม 2  วันที่  27 ต.ค.58
 IMG_4416
 IMG_4403
 IMG_4410
 IMG_4412
 IMG_4406
 IMG_4407
 IMG_4405
 IMG_4414
 
 
 
 
<Previous   Next>