พิธีรับ-ส่ง หน้าที่
 IMG_3657พิธีรับ-ส่ง หน้าที่และมอบการบังคับบัญชา   
    พันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี    ทำพิธีส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชา ให้กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีคนใหม่  พันเอกณัฐนนท์  ภุคุกะ โดยมีพันเอกการุณย์   สุริยวงศ์พงศา   ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น  โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี    วันที่ 14 ต.ค.58
 IMG_3592
 IMG_3635
 IMG_3657
 IMG_3663
 IMG_3719
 IMG_3725
 IMG_3711
 IMG_3703
 IMG_3704
 IMG_3677
 IMG_3602
 IMG_3620
 IMG_3799
 IMG_3801
 IMG_3869
 IMG_3879
 IMG_3829
 IMG_3943
 IMG_3926
 IMG_3975
 IMG_3981
 IMG_3994
 IMG_3758
 IMG_3774
 IMG_3744
<Previous