หน้าหลัก arrow อ่านข่าวทั้งหมด arrow ตารางการตรวจสุขภาพ arrow โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก เพื่อความปลอดภัยของผู้มารับบริการและลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัส ศูนย์ตรวจสุขภาพ ของดการให้บริการการตรวจสุขภาพ ในห้วงเดือนเมษายน 2564 ออกไปก่อน    ท่านสามารถนัดหมายเพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพได้      ในห้วงเดือนพฤศภาคม 2564
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  : 054-839305 ต่อ 1135
                                  : 093-2744550

 15
q1
q2
 1

 2

 14
7
9
10
11
12

16
13 

 8
3
6
5