กีฬาสีภายใน
_MG_9712 กีฬาสีภายในโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร, พันเอกการุณย์   สุริยวงศ์พงศา   พร้อมกำลังพลของโรงพยาบาลร่วมงานแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2557 เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลหันมาออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพของตนเองและเชื่อมความสามัคคี  ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคารกองบังคับการ วันที่ 24 ธ.ค.57

 _MG_9712
 _MG_9701
 _MG_9707
 _MG_9732
 _MG_9733
 _MG_9739
 _MG_9753
 _MG_9755
 _MG_9835
 _MG_9838
 _MG_9847
 _MG_9862
 _MG_9875
 _MG_9882
 _MG_9890
 _MG_9892
 _MG_9897
 _MG_9893
 _MG_9908
 _MG_9902
<Previous   Next>