หน้าหลัก arrow อ่านข่าวทั้งหมด arrow ข่าวธันวาคม57 arrow ต้อนรับ ผอ.กศ.รร.สร.พบ.
ต้อนรับ ผอ.กศ.รร.สร.พบ.
IMG_5845 ต้อนรับ ผอ.กศ.รร.สร.พบ.     
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  โดยพันเอกการุณย์   สุริยวงศ์พงศา ให้การต้อนรับพันเอกไพรัช  มีลาภ ผู้อำนวยการกองการศึกษาโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบกและคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมและประสานการฝึกปฏิบัติงานของนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าแพทย์ หลักสูตรนายสิบประกาศนียบัตรการแพทย์ฉุกเฉิน ที่มาฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย ณโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  วันที่  23 ธ.ค.57
 IMG_5845
 IMG_5842
 IMG_5843
 IMG_5844
 
 
<Previous   Next>