หน้าหลัก arrow อ่านข่าวทั้งหมด arrow ข่าวธันวาคม57 arrow โครงการดูแลสุขภาพกำลังพลปฏิบัติราชการสนาม
โครงการดูแลสุขภาพกำลังพลปฏิบัติราชการสนาม
 IMG_5468โครงการดูแลสุขภาพกำลังพลปฏิบัติราชการสนาม
    พันเอกอนุรัฐ ตันติจารุกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  นำชุดแพทย์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ออกให้การตรวจสุขภาพกาย ,สุขภาพจิตและสร้างเสริมความรู้ให้ดูแลตนเองทั้งยามปกติและในสนาม รวมทั้งให้การตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่ประชาชนหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานชายแดนไทย-พม่า  ในพื้นที่ ร้อย ร.1721 บ้านจ่าโบ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน สร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับประชาชนในพื้นที่ วันที่  10 ธ.ค.57
 IMG_5468
 IMG_5466
 IMG_5266
 IMG_5286
 IMG_5407
 IMG_5360
 IMG_5406
 IMG_5322
 IMG_5310
 IMG_5312
 IMG_5342
 IMG_5295
 IMG_5315
 IMG_5162
 IMG_5419
 
 
 
 
<Previous   Next>