งานแถลงข่าว Lerprat Techique
 IMG_6757งานแถลงข่าวผลงาน Lerprat Technique  
    พลตรีวิจักขฐ์  สิริบรรสพ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32  เป็นประธานพิธีแถลงข่าว ในโอกาสที่ พันตรีนายแพทย์เลอปรัชญ์  มังกรกนกพงศ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์ทางทหารด้านหลักการ ประจำปี 2557 จากกองทัพบก และรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2557 สาขานวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ผลงานการผ่าตัดต้อกระจกสุกยุคใหม่ด้วย LERPRAT TECHNIQUE   ณ สโมสรมณฑลทหารบกที่ 32  วันที่ 21 ต.ค.57
 IMG_6757
 IMG_6775
 IMG_6778
 IMG_6763
 IMG_6765
 IMG_6782
 IMG_6783
 
 
 
<Previous   Next>