หน้าหลัก arrow เวลาออกตรวจของแพทย์ arrow ตารางเวลาออกตรวจของแพทย์
ตารางเวลาออกตรวจของแพทย์

ตารางออกตรวจ OPD ของแพทย์ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี

เวลา

แพทย์

สาขา

วันที่ออกตรวจ

 10.00-12.00

 พ.อ.เลือก  ด่านสว่าง

 อายุรแพทย์

 อังคาร,พฤหัส

 10.00-12.00

 พ.อ.ณรงค์  ปรีดาอนันทสุข อายุรแพทย์ จันทร์,อังคาร,พุธ,ศุกร์

 09.30-12.00

 พ.อ.อรรณพ ธรรมลักษมี อายุรแพทย์ พุธ

 09.30-12.00

 พ.อ.หญิง นภสมร 
       ธรรมลักษมี

 อายุรแพทย์

 จันทร์-พฤหัสบดี
   09.30-12.00 พ.ท.เชาวรินทร อุ่นเครือ อายุรแพทย์ จันทร์-ศุกร์ (งดตรวจวันอังคาร)
   09.30-12.00 พ.ต.ยิ่งวิชช์  วิทยาวิศวสกุล อายุรแพทย์ จันทร์-ศุกร์

 11.00-12.00

 พ.อ.ธนบดินทร์  ผลศรีนาค กระดูกและข้อ จันทร์,พุธ

 09.30-12.00

 พ.อ.มนต์ชัย
       พรพัฒนะเจริญชัย
 กระดูกและข้อ อังคาร,พฤหัส

 10.00-12.00

 พ.อ.ศุภสิทธิ์  คงมีผล หู-คอ-จมูก อังคาร,พฤหัส,ศุกร์

09.30-12.00

 พ.อ.วรวิทย์  วงษ์มณี กุมารแพทย์ จันทร์-พฤหัส

08.30-12.00
13.00-14.00

 พ.ท.พิศาล 
      ศิริชีพชัยยันต์

จักษุแพทย์

อังคาร,ศุกร์
พุธ(บ่าย) ,พฤหัส(บ่าย)

09.30-12.00

 พ.ท.เลอปรัชญ์ 
      มังกรกนกพงศ์

จักษุแพทย์

จันทร์,พุธ,พฤหัส

09.30-12.00

 พ.ต.ขชล  รวมทรัพย์ สูติ-นรีแพทย์จันทร์-ฝากครรภ์
อังคาร-นรีเวช
พฤหัส-คลินิกวัยทอง

 09.30-12.00

พ.ต.รัตนเกียรติ พงษ์รัตนกุล ศัลยแพทย์จันทร์,พุธ

 09.30-12.00

 พ.ต.ชนะรัตน์ โชคชัยสมุทร ศัลยแพทย์ อังคาร,ศุกร์

08.30-12.00

แพทย์เพิ่มพูนทักษะ แพทย์เวชปฏิบัติจันทร์-ศุกร์

13.30-16.00

แพทย์เพิ่มพูนทักษะ แพทย์เวชปฏิบัติจันทร์-ศุกร์

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

 16.00-20.00 น.พ.อมร  ตามไท คลินิคอายุรกรรม จันทร์ (แพทย์ รพ.ลำปาง)
 16.00-20.00 พ.ต.รัตนเกียรติ พงษ์รัตนกุล คลินิคศัลยกรรม วันอังคาร
 16.00-20.00 พ.ต.ยิ่งวิชช์  วิทยาวิศวสกุล คลินิคอายุรกรรม วันอังคาร
 16.00-20.00 พญ.แสงระวี บุรีคำ อายุรกรรมโรคหัวใจ พุธ (แพทย์ รพ.ลำปาง)
 16.00-20.00 พ.อ.ณรงค์  ปรีดาอนันทสุข คลินิคอายุรกรรม พฤหัสบดี (รับวันละ 20 ราย)
 08.00-12.00 พ.อ.ธนบดินทร์  ผลศรีนาค คลินิกกระดูกและข้อ เสาร์-อาทิตย์


ทันตกรรม 

 08.30-11.30 พ.อ.หญิง หนึ่งฤทัย  มหายศนันท์ ทันตแพทย์ จันทร์-ศุกร์
 08.30-11.30 พ.ท.หญิง เกื้อกูล   ผสมทรัพย์ ทันตแพทย์ จันทร์-ศุกร์


คลินิกเฉพาะทาง

สาขา

แพทย์

วันที่ออกตรวจ

เวลา

คลินิกต้อหิน

พ.ท.เลอปรัชญ์ มังกรกนกพงศ์

จันทร์

13.00-14.00

คลินิก Botox

พ.ท.เลอปรัชญ์ มังกรกนกพงศ์

อังคาร

13.00-14.00

คลินิก COPDพ.ต.ยิ่งวิชช์  วิทยาวิศวสกุล

พุธที่2และ4ของเดือน

13.00-15.00

คลินิกวัคซีนเด็กดี

พ.อ.วรวิทย์  วงษ์มณี

อังคารที่1และ4ของเดือน

13.00-15.00

คลินิกนอนกรนพ.อ.ศุภสิทธิ์  คงมีผล

พฤหัสบดี

13.00-15.00

คลินิกวัยทองพ.ต.ขชล  รวมทรัพย์

พฤหัสบดี

 09.30-12.00

คลินิก DM

 สหสาขา (ตรวจห้องทันตกรรม)

ศุกร์สุดท้ายของเดือน

 08.00-12.00อุบัติเหต-ฉุกเฉิน

อุบัติเหต - ฉุกเฉิน

ทุกวัน

ตลอด 24 ชั่วโมง


 

บริการสนับสนุนการรักษา

1. เภสัชกรรม

ทุกวัน

ตลอด 24 ชั่วโมง

2. กายภาพบำบัด

ทุกวันราชการ

08.30-16.30

3. รังสีกรรม

    - เอ็กซเรย์

ทุกวัน

ตลอด 24 ชั่วโมง

    - อัลตร้าซาวด์

จันทร์-ศุกร์

09.00-11.30

4. พยาธิวิทยา

ทุกวัน

ตลอด 24 ชั่วโมง

5. ไตเทียม

ทุกวัน

08.30-16.30

6. ตรวจมวลกระดูก

ตามการนัดของแพทย์

7. แพทย์ทางเลือกทุกวันราชการ 08.30-16.30


โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี

เหล่าทหารแพทย์เพื่้อประชาชน อุทิศตนเพื่อกำลังรบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<Previous