หน้าหลัก arrow คลีนิคประกันสังคม arrow คลินิคประกันสังคม
คลินิคประกันสังคม

สถานพยาบาลเครือข่ายประกันสังคม
โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี

 
 1. คลินิกหมอเลือก (อายุรแพทย์) 
    ห้าแยกประตูชัย ถ.ป่าขาม  โทร. 054-217052
    เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.00-09.00 น./12.00-13.00 น./17.00-20.00 น
    เสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  08.00-13.00 น./17.00-20.00 น.
    อาทิตย์ 08.00-13.00 น.
 2. คลินิกหมอณรงค์ (อายุรแพทย์) 
    ถ.สนามบิน ข้าง ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย  โทร. 054-315449
    เวลาทำการ  จันทร์-อังคาร-ศุกร์  17.00-20.00 น. 
    เสาร์-อาทิตย์  09.00-12.00 น.
    หยุดทุกวันพุธ และพฤหัสบดี
 3. คลินิกหมออรรณพ-นภสมร (อายุรแพทย์) 
    เยื้องตลาดผลไม้ศรีชุม โทร. 054-228853     
    เวลาทำการ   จันทร์-ศุกร์   17.30-20.00 น.
    เสาร์-อาทิตย์  08.30-12.00 น.
 4. คลินิกหมอวรวิทย์ (กุมารแพทย์) 
    ติดโรงแรมรีเจนลอร์ท  ลำปาง โทร. 061-3264866
    เวลาทำการ   จันทร์-ศุกร์ 07.00-08.00 / 17.00-20.00 น. 
    เสาร์ 09.00-1200 น.
    อาทิตย์ 17.00-20.00 น.

 5. คลินิกหมอศุภสิทธิ์ (โสต ศอ นาสิกแพทย์) 
    ตลาดอัศวิน  โทร.081-7209608
    เวลาทำการ จันทร์,อังคาร,พฤหัสบดี,ศุกร์  เวลา
17.00-20.00 น.
    หยุดทุกวัน พุธ เสาร์และอาทิตย์ 
   

 6. คลินิกหมอขชล  (สูติ-นรีเวช) 
    ห้าแยกหอนาฬิกา ติดธนาคารกรุงศรีอยุธยา โทร. 093-1811774     
    เวลาทำการ   จันทร์-พฤหัสบดี  17.00-20.00 น.
    เสาร์-อาทิตย์  09.00-12.00 น.
  7. คลินิกหมอเลอปรัชญ์ (โรคต้อหิน ต้อกระจกและโรคตาทั่วไป) 
    ตรงข้ามโรงพยาบาลเขลางค์-ราม  โทร. 054-217049     
    เวลาทำการ   จันทร์-ศุกร์ 17.00-20.00 น.
    เสาร์  09.00-12.00 น. / 17.00-20.00 น.
 8.โรงพยาบาลประจำอำเภอ 12 อำเภอ ในจังหวัดลำปาง

โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี

เหล่าทหารแพทย์เพื่้อประชาชน อุทิศตนเพื่อกำลังรบ