หน้าหลัก arrow พันธกิจ/วิสัยทัศน์ arrow พันธกิจ/วิสัยทัศน์
พันธกิจ/วิสัยทัศน์

 พันธกิจ/วิสัยทัศน์

 21

 1
 2
 4
 3
 
 

 โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
เหล่าทหารแพทย์เพื่อประชาชน

อุทิศตนเพื่อกำลังรบ