หน้าหลัก arrow ข่าวเก่า arrow การรักษาหูเบื้องต้น
การรักษาหูเบื้องต้น
 อบรมการรักษาหูเบื้องต้น  
   โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอกการุณย์      สุริยวงศ์พงศา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เป็นประธาน จัดอบรมวิชาการเรื่องการรักษาโรคหูเบื้องต้นให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลฯ โดยมี ผศ.นพ.จารึก หาญประเสริฐพงษ์   คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากร  ห้องประชุม 2  โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี    5 พ.ย. 53
 
 
 
 
 
 
 
 
<Previous   Next>