หน้าหลัก arrow อ่านข่าวทั้งหมด arrow ข่าวประกวดราคา arrow ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์adv1
ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์adv1

      วันที่                         รายการ     ราคากลาง
 31 พ.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่01041(61) บัญชีรายละเอียด
 31 พ.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่01040(61) บัญชีรายละเอียด
 31 พ.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่01036(61) บัญชีรายละเอียด
 31 พ.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่01035(61) บัญชีรายละเอียด
 31 พ.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่01029(61) บัญชีรายละเอียด
 31 พ.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่01023(61) บัญชีรายละเอียด
 31 พ.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่01021(61) บัญชีรายละเอียด
 31 พ.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่01020(61) บัญชีรายละเอียด
 23 พ.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่01002(61) บัญชีรายละเอียด
 18 พ.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00981(61) บัญชีรายละเอียด
 18 พ.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00983(61) บัญชีรายละเอียด
 16 พ.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00972(61) บัญชีรายละเอียด
 16 พ.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00971(61) บัญชีรายละเอียด
 16 พ.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00970(61) บัญชีรายละเอียด
 11 พ.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00969(61) บัญชีรายละเอียด
 11 พ.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00968(61) บัญชีรายละเอียด
 11 พ.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00966(61) บัญชีรายละเอียด
 11 พ.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00962(61) บัญชีรายละเอียด
 11 พ.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00961(61) บัญชีรายละเอียด
 11 พ.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00958(61) บัญชีรายละเอียด
 11 พ.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  เลขที่OR00092(61)S บัญชีรายละเอียด
  8 พ.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00947(61) บัญชีรายละเอียด
  8 พ.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00944(61) บัญชีรายละเอียด
  8 พ.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00941(61) บัญชีรายละเอียด
  7 พ.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00937(61) บัญชีรายละเอียด
  7 พ.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00934(61) บัญชีรายละเอียด
 24 เม.ย.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00905(61) บัญชีรายละเอียด
   7 พ.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00938(61) บัญชีรายละเอียด
   4 พ.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00933(61) บัญชีรายละเอียด
  2 พ.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00927(61) บัญชีรายละเอียด
 30 เม.ย.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00916(61) บัญชีรายละเอียด
 27 เม.ย.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  เลขที่LB00089(61)s บัญชีรายละเอียด
 24 เม.ย.61  ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00898(61) บัญชีรายละเอียด
 23 เม.ย.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  เลขที่EYE00062(61)s บัญชีรายละเอียด
 27 เม.ย.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  เลขที่LB00086(61) บัญชีรายละเอียด
 26 เม.ย.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  เลขที่EYE00063(61) บัญชีรายละเอียด

 
 23 เม.ย.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00885(61) บัญชีรายละเอียด
 23 เม.ย.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00884(61) บัญชีรายละเอียด
 23 เม.ย.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00878(61) บัญชีรายละเอียด
 20 เม.ย.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00877(61) บัญชีรายละเอียด
 20 เม.ย.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00873(61) บัญชีรายละเอียด
 20 เม.ย.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00871(61) บัญชีรายละเอียด
 19 เม.ย.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00863(61) บัญชีรายละเอียด
 19 เม.ย.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00862(61) บัญชีรายละเอียด
 19 เม.ย.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00868(61) บัญชีรายละเอียด
 18 เม.ย.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00847(61) บัญชีรายละเอียด
 18 เม.ย.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00843(61) บัญชีรายละเอียด
 18 เม.ย.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00840(61) บัญชีรายละเอียด
 18 เม.ย.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00836(61) บัญชีรายละเอียด
 10 เม.ย.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00828(61) บัญชีรายละเอียด
 19 เม.ย.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00868(61) บัญชีรายละเอียด
 18 เม.ย.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00840(61) บัญชีรายละเอียด
 18 เม.ย.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00836(61) บัญชีรายละเอียด
 10 เม.ย.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00828(61) บัญชีรายละเอียด
  3 เม.ย.61  ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00823(61) บัญชีรายละเอียด
  3 เม.ย.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00822(61) บัญชีรายละเอียด
  3 เม.ย.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00821(61) บัญชีรายละเอียด
  3 เม.ย.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00820(61) บัญชีรายละเอียด
  3 เม.ย.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00817(61) บัญชีรายละเอียด
  3 เม.ย.61  ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00814(61) บัญชีรายละเอียด
 27 มี.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00788(61) บัญชีรายละเอียด
 23 มี.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00775(61) บัญชีรายละเอียด
 30 มี.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00810(61) บัญชีรายละเอียด
 29 มี.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  เลขที่LB00081(61) บัญชีรายละเอียด
 29 มี.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  เลขที่LB00080(61) บัญชีรายละเอียด
 28 มี.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00804(61) บัญชีรายละเอียด
 28 มี.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00801(61) บัญชีรายละเอียด
 27 มี.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00787(61) บัญชีรายละเอียด
 27 มี.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00785(61) บัญชีรายละเอียด
 26 มี.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00780(61) บัญชีรายละเอียด
 26 มี.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00777(61) บัญชีรายละเอียด
 23 มี.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00773(61) บัญชีรายละเอียด
 23 มี.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00767(61) บัญชีรายละเอียด
 23 มี.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00762(61) บัญชีรายละเอียด
 23 มี.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00747(61) บัญชีรายละเอียด
 23 มี.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00771(61) บัญชีรายละเอียด
 23 มี.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00761(61) บัญชีรายละเอียด
 23 มี.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00760(61) บัญชีรายละเอียด
 23 มี.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00758(61) บัญชีรายละเอียด
 23 มี.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00752(61) บัญชีรายละเอียด
 23 มี.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00751(61) บัญชีรายละเอียด
 23 มี.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00749(61) บัญชีรายละเอียด
 23 มี.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00748(61) บัญชีรายละเอียด
 15 มี.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00744(61) บัญชีรายละเอียด
 14 มี.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00738(61) บัญชีรายละเอียด
 5 มี.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  เลขที่LB00070(61) บัญชีรายละเอียด
 6 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  เลขที่OR00073(61) บัญชีรายละเอียด
 9 มี.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00728(61) บัญชีรายละเอียด
 8 มี.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00723(61) บัญชีรายละเอียด
 8 มี.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00719(61) บัญชีรายละเอียด
 8 มี.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00718(61) บัญชีรายละเอียด
 5 มี.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  เลขที่LB00074(61) บัญชีรายละเอียด
 5 มี.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  เลขที่LB00073(61) บัญชีรายละเอียด
 5 มี.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00715(61) บัญชีรายละเอียด
  2 มี.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00712(61) บัญชีรายละเอียด
  2 มี.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00710(61) บัญชีรายละเอียด
  2 มี.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00708(61) บัญชีรายละเอียด
 28 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00701(61) บัญชีรายละเอียด
 28 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00695(61) บัญชีรายละเอียด
 28 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00675(61) บัญชีรายละเอียด
 27 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00694(61) บัญชีรายละเอียด
 27 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00691(61) บัญชีรายละเอียด
 27 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00688(61) บัญชีรายละเอียด
 27 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00684(61) บัญชีรายละเอียด
 27 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00682(61) บัญชีรายละเอียด
 27 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00673(61) บัญชีรายละเอียด
 27 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00679(61) บัญชีรายละเอียด
 15 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00629(61) บัญชีรายละเอียด
 26 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00671(61) บัญชีรายละเอียด
 22 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00670(61) บัญชีรายละเอียด
 22 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00668(61) บัญชีรายละเอียด
 20 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00661(61) บัญชีรายละเอียด
 20 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00660(61) บัญชีรายละเอียด
 20 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00658(61) บัญชีรายละเอียด
 19 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  เลขที่DS00134(61) บัญชีรายละเอียด
 16 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00645(61) บัญชีรายละเอียด
 15 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00651(61) บัญชีรายละเอียด
 15 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00655(61) บัญชีรายละเอียด
 15 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00652(61) บัญชีรายละเอียด
 15 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00648(61) บัญชีรายละเอียด
 15 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00647(61) บัญชีรายละเอียด
 15 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00635(61) บัญชีรายละเอียด
 15 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00633(61) บัญชีรายละเอียด
 15 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00628(61) บัญชีรายละเอียด
 15 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00621(61) บัญชีรายละเอียด
 15 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00620(61) บัญชีรายละเอียด
 9 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00604(61) บัญชีรายละเอียด
 6 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เลขที่ND00061(61) บัญชีรายละเอียด
 9 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00600(61) บัญชีรายละเอียด
 6 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เลขที่LB00065(61)  บัญชีรายละเอียด
 14 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00609(61) บัญชีรายละเอียด
 8 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00590(61) บัญชีรายละเอียด
 2 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00584(61) บัญชีรายละเอียด
 2 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00576(61) บัญชีรายละเอียด
 5 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00588(61) บัญชีรายละเอียด
 6 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00567(61) บัญชีรายละเอียด
 24 ม.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00558(61) บัญชีรายละเอียด
 24 ม.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00548(61) บัญชีรายละเอียด
 24 ม.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00543(61) บัญชีรายละเอียด
 24 ม.ค.61  ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00542(61) บัญชีรายละเอียด
 24 ม.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00540(61) บัญชีรายละเอียด
 24 ม.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00539(61) บัญชีรายละเอียด
 24 ม.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00535(61) บัญชีรายละเอียด
 24 ม.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00534(61) บัญชีรายละเอียด
 24 ม.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00528(61)  บัญชีรายละเอียด
 24 ม.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00531(61) บัญชีรายละเอียด
 24 ม.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00527(61) บัญชีรายละเอียด
 24 ม.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00519(61) บัญชีรายละเอียด
 24 ม.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00525(61) บัญชีรายละเอียด
 24 ม.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00521(61) บัญชีรายละเอียด
 20 ธ.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00443(61) บัญชีรายละเอียด
 11 ม.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00497(61) บัญชีรายละเอียด
 5 ม.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00478(61) บัญชีรายละเอียด
 28 ธ.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00467(61) บัญชีรายละเอียด
 11 ม.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00501(61) บัญชีรายละเอียด
 11 ม.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00498(61) บัญชีรายละเอียด
 11 ม.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00496(61) บัญชีรายละเอียด
 10 ม.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00493(61) บัญชีรายละเอียด
  5 ม.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00476(61) บัญชีรายละเอียด
 20 ธ.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00439(61) บัญชีรายละเอียด
 5 ม.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00478(61) บัญชีรายละเอียด
 28 ธ.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00467(61) บัญชีรายละเอียด
 5 ม.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00475(61) บัญชีรายละเอียด
 20 ธ.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00410(61) บัญชีรายละเอียด
 28 ธ.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00456(61) บัญชีรายละเอียด
 28 ธ.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00454(61) บัญชีรายละเอียด
 20 ธ.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00442(61) บัญชีรายละเอียด
 21 ธ.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00444(61) บัญชีรายละเอียด
 20 ธ.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00436(61) บัญชีรายละเอียด
 20 ธ.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00434(61) บัญชีรายละเอียด
 20 ธ.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00428(61) บัญชีรายละเอียด
 20 ธ.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00427(61) บัญชีรายละเอียด
 20 ธ.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00417(61) บัญชีรายละเอียด
 20 ธ.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00414(61) บัญชีรายละเอียด
 20 ธ.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00437(61) บัญชีรายละเอียด
 20 ธ.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00435(61) บัญชีรายละเอียด
 20 ธ.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00433(61) บัญชีรายละเอียด
 20 ธ.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00423(61) บัญชีรายละเอียด
 20 ธ.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00408(61) บัญชีรายละเอียด
 19 ธ.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00409(61) บัญชีรายละเอียด
 12 ธ.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00382(61) บัญชีรายละเอียด
 18 ธ.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00407(61) บัญชีรายละเอียด
 18 ธ.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00406(61) บัญชีรายละเอียด
 18 ธ.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00404(61) บัญชีรายละเอียด
 15 ธ.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00402(61) บัญชีรายละเอียด
 15 ธ.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00399(61) บัญชีรายละเอียด
 12 ธ.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00379(61) บัญชีรายละเอียด
 8 ธ.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00376(61) บัญชีรายละเอียด
 8 ธ.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00366(61) บัญชีรายละเอียด
 13 ธ.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00392(61) บัญชีรายละเอียด
 13 ธ.ค.60  ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00391(61) บัญชีรายละเอียด
 12 ธ.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00385(61) บัญชีรายละเอียด
 12 ธ.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00383(61) บัญชีรายละเอียด
 1 ธ.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่DS00077 บัญชีรายละเอียด
 1 ธ.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00362(61) บัญชีรายละเอียด
 1 ธ.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00360(61) บัญชีรายละเอียด
 1 ธ.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00359(61) บัญชีรายละเอียด
 1 ธ.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00353(61) บัญชีรายละเอียด
 1 ธ.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00350(61) บัญชีรายละเอียด
 1 ธ.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00355(61) บัญชีรายละเอียด
 1 ธ.ค.60  ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00354(61) บัญชีรายละเอียด
 29 พ.ย.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00338(61) บัญชีรายละเอียด
 29 พ.ย.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00297(61) บัญชีรายละเอียด
 29 พ.ย.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00332(61) บัญชีรายละเอียด
 28 พ.ย.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00324(61) บัญชีรายละเอียด
 28 พ.ย.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00321(61) บัญชีรายละเอียด
 28 พ.ย.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00319(61) บัญชีรายละเอียด
 28 พ.ย.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00296(61) บัญชีรายละเอียด
 28 พ.ย.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00290(61) บัญชีรายละเอียด
 27 พ.ย.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00313(61) บัญชีรายละเอียด
 24 พ.ย.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00309(61) บัญชีรายละเอียด
 24 พ.ย.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00308(61) บัญชีรายละเอียด
 23 พ.ย.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00306(61) บัญชีรายละเอียด
 23 พ.ย.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00305(61) บัญชีรายละเอียด
 23 พ.ย.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00299(61) บัญชีรายละเอียด
 23 พ.ย.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00298(61) บัญชีรายละเอียด
 23 พ.ย.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00289(61) บัญชีรายละเอียด
17 พ.ย.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00280(61) บัญชีรายละเอียด
17 พ.ย.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00277(61) บัญชีรายละเอียด
15 พ.ย.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00264(61) บัญชีรายละเอียด
15 พ.ย.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่DS00054(61) บัญชีรายละเอียด
15 พ.ย.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่DS00054 บัญชีรายละเอียด
15 พ.ย.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00261(61) บัญชีรายละเอียด
15 พ.ย.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00258(61) บัญชีรายละเอียด
14 พ.ย.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00255(61) บัญชีรายละเอียด
14 พ.ย.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00246(61) บัญชีรายละเอียด
10 พ.ย.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00244(61) บัญชีรายละเอียด
09 พ.ย.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00228(61) บัญชีรายละเอียด
09 พ.ย.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00223(61) บัญชีรายละเอียด
09 พ.ย.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00222(61) บัญชีรายละเอียด
07 พ.ย.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00227(61) บัญชีรายละเอียด
07 พ.ย.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00224(61) บัญชีรายละเอียด
01 พ.ย.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00221(61) บัญชีรายละเอียด
01 พ.ย.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00217(61) บัญชีรายละเอียด
27 ต.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00207(61) บัญชีรายละเอียด
27 ต.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00205(61) บัญชีรายละเอียด
27 ต.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00201(61) บัญชีรายละเอียด
27 ต.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00195(61) บัญชีรายละเอียด
27 ต.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00193(61) บัญชีรายละเอียด
27 ต.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00188(61) บัญชีรายละเอียด
24 ต.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00181(61) บัญชีรายละเอียด
24 ต.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00177(61) บัญชีรายละเอียด
24 ต.ค.60  ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00170(61) บัญชีรายละเอียด
20 ต.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00166(61) บัญชีรายละเอียด 
20 ต.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00164(61) บัญชีรายละเอียด
20 ต.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00158(61) บัญชีรายละเอียด
20 ต.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00155(61) บัญชีรายละเอียด
19 ต.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00154(61) บัญชีรายละเอียด
19 ต.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00152(61) บัญชีรายละเอียด
19 ต.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00150(61) บัญชีรายละเอียด
19 ต.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00149(61) บัญชีรายละเอียด
17 ต.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00137(61) บัญชีรายละเอียด
17 ต.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00136(61) บัญชีรายละเอียด
17 ต.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00128(61) บัญชีรายละเอียด
12 ต.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00123(61) บัญชีรายละเอียด
10 ต.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00109(61) บัญชีรายละเอียด
10 ต.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00106(61) บัญชีรายละเอียด
10 ต.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00092(61) บัญชีรายละเอียด
10 ต.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00087(61) บัญชีรายละเอียด
10 ต.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00049(61) บัญชีรายละเอียด
10 ต.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00046(61) บัญชีรายละเอียด
10 ต.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00045(61) บัญชีรายละเอียด
10 ต.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00044(61) บัญชีรายละเอียด
10 ต.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00038(61) บัญชีรายละเอียด
10 ต.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00050(61)บัญชีรายละเอียด 
10 ต.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00051(61) บัญชีรายละเอียด
10 ต.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00078(61) บัญชีรายละเอียด
10 ต.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00080(61) บัญชีรายละเอียด
10 ต.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00082(61) บัญชีรายละเอียด
10 ต.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00084(61) บัญชีรายละเอียด
10 ต.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00085(61) บัญชีรายละเอียด
10 ต.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00086(61) บัญชีรายละเอียด
10 ต.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00099(61) บัญชีรายละเอียด
 6 ต.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00070(61) บัญชีรายละเอียด
 6 ต.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00020(61) บัญชีรายละเอียด
 6 ต.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00018(61) บัญชีรายละเอียด
 6 ต.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่DS00017 บัญชีรายละเอียด
 6 ต.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00017(61) บัญชีรายละเอียด
 6 ต.ค.60 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00016(61) บัญชีรายละเอียด
<Previous   Next>