หน้าหลัก arrow อ่านข่าวทั้งหมด arrow ข่าวกรกฏาคม65 arrow โครงการดูแลสุขภาพกำลังพลปฏิบัติราชการสนาม
โครงการดูแลสุขภาพกำลังพลปฏิบัติราชการสนาม
 d5โครงการดูแลสุขภาพกำลังพลปฏิบัติราชการสนาม
    งานเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ออกหน่วยภาคสนามให้การดูแลสุขภาพกาย ,สุขภาพจิต ดูแลความเป็นอยู่ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ราชการสนาม และสร้างเสริมความรู้ให้สามารถดูแลสุขภาพตนเอง การคัดกรองด้วย Self ATK  ให้แก่กองกำลังผาเมือง ฐานปฏิบัติการแม่นาว อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ วันที่  21 กรกฏาคม 2565
 d5
 d1
 d2
 d3
 d4
 
 
 
<Previous   Next>