หน้าหลัก arrow อ่านข่าวทั้งหมด arrow ข่าวมิถุนายน65 arrow โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
 6 โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
    งานส่งเสริมสุขภาพและงานประกันสังคม โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม จังหวัดลำปาง ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก รุ่นที่ 4 ปี 2565 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล โดยมีทีมนักโภชนาการ และนักกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลฯ รวมทั้งทีมวิทยากรจากสำนักงานประกันสังคม จังหวัดลำปาง ร่วมกันบรรยายให้ความรู้ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคที่เกิดจากการทำงาน รวมทั้งกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น ห้องประชุม 1 วันที่ 28 มิถุนายน 2565
 938719
 938743
 4
 1
 2
 3
 6
 
Next>