หน้าหลัก arrow อ่านข่าวทั้งหมด arrow ข่าวพฤษภาคม65 arrow พิธี รับ-ส่ง หน้าที่หัวหน้ากองการพยาบาลคนใหม่
พิธี รับ-ส่ง หน้าที่หัวหน้ากองการพยาบาลคนใหม่
 timeline_25650531_135609พิธี รับ-ส่ง หน้าที่หัวหน้ากองการพยาบาลคนใหม่
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  พันเอกหญิง ฉัตรสุดา  จิตสมจินต์ หัวหน้ากองการพยาบาล ส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชา ให้กับหัวหน้ากองการพยาบาล โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  คนใหม่  พันเอกหญิง  นิรวรรณ  แสงศศิธร  โดยมีคณะกรรมการฝ่ายการบริหาร หัวหน้าตึก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น  โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี    วันที่ 31 พ.ค. 2565
 timeline_25650531_135608
 timeline_25650531_135602
 timeline_25650531_135601
 timeline_25650531_135609
 
 
 
 
<Previous   Next>