หน้าหลัก arrow อ่านข่าวทั้งหมด arrow ข่าวพฤษภาคม65 arrow รับมอบน้ำดื่มและอุปกรณ์สนับสนุนโรงพยาบาล
รับมอบน้ำดื่มและอุปกรณ์สนับสนุนโรงพยาบาล
 DSC_1494รับมอบน้ำดื่มและอุปกรณ์สนับสนุนโรงพยาบาล
    พันเอก พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี รับมอบน้ำดื่มและอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ในห้วงสถานการณ์โควิด-19 และเพื่อผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม ดังนี้
1. น.ส.วรีรัตน์ วงค์หนัก และครอบครัว มอบน้ำดื่ม 22 แพ็ค
2. คุณสุพัตรา  กันทะวงค์ มอบน้ำดื่ม 18 แพ็ค
3. บริษัทยันฮีวิตามินวอเตอร์ จำกัด มอบน้ำดื่มยันฮีวิตามินวอเตอร์จำนวน 8,808 ขวด
4. จ่าสิบเอกองอาจ อุ่นเจริญ และจ่าสิบตรีหญิงรจนา ดอนทอง มอบน้ำดื่ม 60 แพ็ค
5. ศิษย์เก่าพาณิชย์ฯ รุ่นที่ 9 , ร้อยตรีไพโรจน์ เย็นสบาย และครอบครัวจุมรี มอบน้ำดื่ม 2,000 ขวด
6. คุณแม่ทรรศนีย์ คำใจ  มอบแผ่นไสลด์บอร์ดสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน 1 ชุด
7. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จังหวัดลำปาง มอบน้ำดื่ม 100 แพ็ค
8. พันเอกหญิงหนึ่งฤทัย  มหายศนันท์ มอบน้ำดื่ม 22 แพ็ค
9. พันเอกหญิงฉัตรสุดา  จิตสมจินต์ มอบน้ำดื่ม 22 แพ็ค
10. พันโทหญิงจิตรมาศ  ช่วยหนู มอบน้ำดื่ม 11 แพ็ค
ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบคุณ ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ และผู้มีพระคุณทุกท่าน เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย
 DSC_1494
 504332
 S__12189699
 368243
 DSC_1500
 DSC_1506
 IMG_1075
 
 
 
 
 
<Previous   Next>