หน้าหลัก arrow อ่านข่าวทั้งหมด arrow ข่าวมกราคม65 arrow บริจาคเงินสนับสนุนโรงพยาบาล
บริจาคเงินสนับสนุนโรงพยาบาล
 IMG_0283บริจาคเงินสนับสนุนโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี 
    พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  รับมอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) สนับสนุนการปรับปรุงระบบโครงสร้างห้องทันตกรรม เพื่อการบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จาก คุณณรงค์  ปัทมะเสวี ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณ เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย วันที่ 26 มกราคม 2565
 IMG_0283
 IMG_0284
 IMG_0280
 IMG_0288
<Previous