หน้าหลัก arrow อ่านข่าวทั้งหมด arrow ข่าวสิงหาคม64 arrow เดินหน้าให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนกลุ่ม 608
เดินหน้าให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนกลุ่ม 608
 S__3432756เดินหน้าให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชนกลุ่ม 608  
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี เดินหน้าให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนกลุ่ม 608 (ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและกลุ่มโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค)  รวมทั้งหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่ลงทะเบียนจองและเดินทางมาฉีดวัคซีน ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนมาตรการควบคุมสถานการณ์โรค พร้อมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง วันที่ 30 สิงหาคม 2564
 222
 S__3432751
 S__3432753
 S__3432756
 S__3432755
 S__3432757
 488807
 
 
 
<Previous   Next>