หน้าหลัก arrow อ่านข่าวทั้งหมด arrow ข่าวพฤศภาคม64 arrow บริจาคเงินสนับสนุนโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
บริจาคเงินสนับสนุนโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 S__27631735บริจาคเงินสนับสนุนโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดย พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี  รับมอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) สนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และปรับปรุงระบบโครงสร้างเพื่อใช้ป้องกัน ในสถานการณ์โควิด 19 ของโรงพยาบาล โดยมี คุณมาโนช  ชูชาติวรรณกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ  ตัวแทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จังหวัดลำปาง และบริษัทในกลุ่ม ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบคุณ เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย วันที่ 13 พฤศภาคม 2564
 S__27631735
 
<Previous   Next>