หน้าหลัก arrow อ่านข่าวทั้งหมด arrow ข่าวพฤศภาคม64 arrow รับมอบกล่องบรรจุอาหารและเงินสนับสนุนโรงพยาบาล
รับมอบกล่องบรรจุอาหารและเงินสนับสนุนโรงพยาบาล
 IMG_1486รับมอบกล่องบรรจุอาหารและเงินสนับสนุนโรงพยาบาล
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดย พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี  รับมอบกล่องบรรจุอาหารและเงินบริจาค สนับสนุนการบริการทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ดังนี้
1. ชมรมศิษย์เก่ารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริจาคเงิน ยอดบริจาครวมทั้งสิ้น 10,000 บาท
2. คุณฉัตรแก้ว สิริภัทราวรรณ บริษัทบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจำกัด (มหาชน) บริจาคกล่องบรรจุอาหารจำนวน 6 แพ็ค (300ใบ)  
    ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบคุณชมรมศิษย์เก่ารัฐศาสตรมหาบัณฑิตและคุณฉัตรแก้ว เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย วันที่ 30 เมษายน 2564
 IMG_1488
 IMG_1481
 IMG_1484
 
<Previous