หน้าหลัก arrow อ่านข่าวทั้งหมด arrow ข่าวมีนาคม64 arrow ออกหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.
ออกหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.
 S__26460294ออกหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.   
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดย พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี  นำชุดแพทย์อาสา พอ.สว.  โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ร่วมกับชุดแพทย์อาสา พอ.สว.  โรงพยาบาลเถิน และชุดแพทย์อาสา พอ.สว.  โรงพยาบาลแม่พริก จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน ในพื้นที่ ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง วันที่  25  มีนาคม 2564
 S__26460294
 S__26460292
 S__26460295
 S__26460296
 S__26460297
 S__26460298
 
 
 
 
 
 
Next>