หน้าหลัก arrow อ่านข่าวทั้งหมด arrow ข่าวมกราคม64 arrow โครงการดูแลสุขภาพกำลังพลปฏิบัติราชการสนาม
โครงการดูแลสุขภาพกำลังพลปฏิบัติราชการสนาม
 c2939a3c329db7d04bc394674639c25b8_59115332_0029โครงการดูแลสุขภาพกำลังพลปฏิบัติราชการสนาม
    งานเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ออกภาคสนามให้การตรวจสุขภาพกาย ,สุขภาพจิตให้กับกำลังพลในพื้นที่ราชการสนามและสร้างเสริมความรู้ให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองโดยเน้นย้ำมาตรการป้องกัน Covid-19 "DMHTT"  วันที่  20 มกราคม 2564  ให้การดูแลกำลังพล กกล.นเรศวร ร้อย ร.752 ฐานปฏิบัติการพื้นที่ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน และวันที่ 21 มกราคม 2564  ให้การดูแลกำลังพล กกล.นเรศวร ร้อย ร.1723  ฐานปฏิบัติการพื้นที่ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นอกจากนี้ยังให้การดูแลประชาชน ที่พักอาศัยในหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานชายแดนไทย-พม่า  พื้นที่รับผิดชอบของฐานปฏิบัติการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับประชาชนในพื้นที่
 c2939a3c329db7d04bc394674639c25b8_59089566_0011
 c2939a3c329db7d04bc394674639c25b8_59089566_0038
 c2939a3c329db7d04bc394674639c25b8_59089566_0052
 c2939a3c329db7d04bc394674639c25b8_59089566_0053
 c2939a3c329db7d04bc394674639c25b8_59089566_0058
 c2939a3c329db7d04bc394674639c25b8_59089566_0002
 c2939a3c329db7d04bc394674639c25b8_59089566_0005
 c2939a3c329db7d04bc394674639c25b8_59089566_0044
 c2939a3c329db7d04bc394674639c25b8_59089566_0024
 c2939a3c329db7d04bc394674639c25b8_59089566_0048
 c2939a3c329db7d04bc394674639c25b8_59115332_0006
 c2939a3c329db7d04bc394674639c25b8_59115332_0033
 c2939a3c329db7d04bc394674639c25b8_59115332_0004
 c2939a3c329db7d04bc394674639c25b8_59089566_0059
 c2939a3c329db7d04bc394674639c25b8_59115332_0010
 c2939a3c329db7d04bc394674639c25b8_59115332_0015
 c2939a3c329db7d04bc394674639c25b8_59115332_0026
 c2939a3c329db7d04bc394674639c25b8_59115332_0029
 c2939a3c329db7d04bc394674639c25b8_59115332_0040
 c2939a3c329db7d04bc394674639c25b8_59089566_0016
 
 
 
Next>