หน้าหลัก arrow อ่านข่าวทั้งหมด arrow ข่าวพฤศจิกายน63 arrow ซ้อมแผนการระงับอัคคีภัยและการขนย้ายผู้ป่วย
ซ้อมแผนการระงับอัคคีภัยและการขนย้ายผู้ป่วย
 52ซ้อมแผนการระงับอัคคีภัยและการขนย้ายผู้ป่วย 
    คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV) โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดให้มีการซ้อมแผนการระงับอัคคีภัยและการเคลื้อนย้ายผู้ป่วย ประจำปี 2563 โดยจำลองสถานการณ์สมมุติเกิดเหตุอัคคีภัยภายในห้องพักผู้ป่วย ICU เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ของกำลังพล สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มารับบริการ รวมทั้งได้ฝึกซ้อมการทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือจากมณฑลทหารบกที่ 32 ,ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 จังหวัดลำปาง  รวมทั้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครลำปาง วันที่  25  พฤศจิกายน 2563
 54
 55
 40
 64
 53
 43
 61
 62
 49
 60
 52
 67
 65
<Previous   Next>