หน้าหลัก arrow อ่านข่าวทั้งหมด arrow ข่าวพฤศจิกายน63 arrow บรรยายวิชาการ “Hyperthyroidism”
บรรยายวิชาการ “Hyperthyroidism”
 7บรรยายวิชาการ "Hyperthyroidism"   
    พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี   จัดบรรยายวิชาการเพิ่มพูนความรู้ให้ แพทย์ พยาบาล และทีมสหวิชาชีพ ของโรงพยาบาล  หัวข้อ  "Hyperthyroidism" โดยมี อาจารย์ แพทย์หญิง ศุภวรรณ บูรณพิร อาจารย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย  ณ ห้องประชุม 2 วันที่  11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
 7
 5
 2
 3
 6
 1
 4
 
 
 
 
 
<Previous