หน้าหลัก arrow อ่านข่าวทั้งหมด arrow ข่าวตุลาคม63 arrow พิธีปิดการฝึกปฏิบัติงาน
พิธีปิดการฝึกปฏิบัติงาน
 timeline_20201015_123738พิธีปิดการฝึกปฏิบัติงานนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าแพทย์      
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  โดย  พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี เป็นประธานปิดการฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย  ของนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าแพทย์ หลักสูตรนายสิบประกาศนียบัตรการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 10 นาย ที่ขึ้นฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จนสำเร็จการฝึกปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม 2 วันที่ 15 ตุลาคม 2563
 timeline_20201015_123729
 timeline_20201015_123724
 timeline_20201015_123726
 timeline_20201015_123731
 timeline_20201015_123733
 timeline_20201015_123735
 timeline_20201015_123738
 
 
 
 
 
<Previous   Next>