หน้าหลัก arrow อ่านข่าวทั้งหมด arrow ข่าวกันยายน63 arrow โรงพยาบาลกองทัพบกที่ผลการปฏิบติที่เป็นเลิศ
โรงพยาบาลกองทัพบกที่ผลการปฏิบติที่เป็นเลิศ
s1 โรงพยาบาลที่ผลการปฏิบติเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
    พลโทชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก มอบรางวัลแก่ผู้บังคับหน่วยโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  พันเอก  อรรณพ  ธรรมลักษมี  รางวัล "โรงพยาบาลกองทัพบกที่ผลการปฏิบติที่เป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพ" ณ กองบัญชาการ กรมแพทย์ทหารบก
 s1
 s2
<Previous