หน้าหลัก arrow อ่านข่าวทั้งหมด arrow ข่าวกรกฏาคม63 arrow มอบทุนการศึกษาประจำปี 2563
มอบทุนการศึกษาประจำปี 2563
 2962020_8มอบทุนการศึกษาประจำปี 2563   
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ที่มีผลการเรียนดีและที่มีความประพฤติเรียบร้อย ประจำปี 2563 แบ่งเป็นประเภททุนเรียนดี และทุนสนับสนุนการศึกษา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัว ณ ห้องประชุม 1 วันที่ 29 มิถุนายน 2563
 2962020_7
 2962020_4
 2962020_14
 2962020_6
 2962020_3
 2962020_13
 2962020_12
 2962020_11
 2962020_5
 2962020_8
 2962020_1
 
<Previous