หน้าหลัก arrow อ่านข่าวทั้งหมด arrow ข่าวมิถุนายน63 arrow โครงการ "ค่ายสุรศักดิ์มนตรีและชุมชน ปลอดยุง ปลอดโรค"
โครงการ "ค่ายสุรศักดิ์มนตรีและชุมชน ปลอดยุง ปลอดโรค"
 IMG_0962โครงการ "ค่ายสุรศักดิ์มนตรีและชุมชน ปลอดยุง ปลอดโรค" 
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี พร้อมงานเวชกรรมป้องกัน จัดทำโครงการ "ค่ายสุรศักดิ์มนตรีและชุมชน ปลอดยุง ปลอดโรค"  รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อสร้างความตระหนักให้กับกำลังพลและครอบครัว ในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตัดวงจรการเจริญเติบโต และกระตุ้นให้หมั่นสำรวจ เก็บบ้าน เก็บขยะ จัดการสิ่งแวดล้อมมิให้มีแหล่งน้ำขัง  บริเวณชุมชนบ้านพักกำลังพล มทบ.32 (เขต 1) ค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่ 12 มิถุนายน 2563 
 IMG_0945
 IMG_0962
 IMG_0949
 IMG_0963
 IMG_0976
 IMG_0992
 672999
 IMG_0955
Next>