หน้าหลัก arrow อ่านข่าวทั้งหมด arrow ข่าวมิถุนายน63 arrow บริจาคเงินสนับสนุนการบริการทางการแพทย์
บริจาคเงินสนับสนุนการบริการทางการแพทย์
 IMG_0851บริจาคเงินสนับสนุนโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดย พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี  รับมอบเงินบริจาค จากคุณพงศ์ธาดา คุณอนุศรา  กมลประภาสวัสดิ์  ห้างทองไทยสวัสดิ์ จังหวัดลำปาง จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบคุณ ห้างทองไทยสวัสดิ์ จังหวัดลำปาง เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย วันที่ 11 มิถุนายน 2563 
 IMG_0851
 IMG_0850
<Previous