หน้าหลัก arrow อ่านข่าวทั้งหมด arrow ข่าวเมษายน63 arrow สนับสนุนการติดตั้งอุปกรณ์รักษาระยะห่างทางสังคม
สนับสนุนการติดตั้งอุปกรณ์รักษาระยะห่างทางสังคม
 IMG_4758รับมอบเงินสนับสนุนการติดตั้งอุปกรณ์รักษาระยะห่างทางสังคม  
    พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี รับมอบเงินสนับสนุนการติดตั้งฉากกั้นหน้าเคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่ พร้อมอุปกรณ์  เพื่อเป็นการรักษาระยะห่างทางสังคม ป้องกันการแพร่เชื้อโควิด 19 วงเงินจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จาก คุณพลศรี สุวิศิษฎ์อาษา ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 (ชฟฟ2.) และ คุณผกาย  จุนทะเกาศลย์ วิทยากรระดับ 9 สังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เป็นผู้แทนส่วนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ  เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ วันที่ 17 เมษายน 2563 
 IMG_4758
 IMG_4765
 S__17858603
 IMG_4763
 IMG_4768
 S__17858605
 S__17858611
 IMG_4779
 
 
 
 
<Previous   Next>