หน้าหลัก arrow อ่านข่าวทั้งหมด arrow ข่าวมีนาคม63 arrow การจัดการความรู้เรื่องผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือ
การจัดการความรู้เรื่องผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือ
 IMG_4217การจัดการความรู้เรื่องผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือ
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดย พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี และ พันเอกหญิง พรทิพา จันทร์ณรงค์ จัดกิจกรรมถ่ายทอดวิธีการผลิตแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ให้แก่ตัวแทนหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อนำไปต่อยอดความรู้ภายในหน่วยงาน ทั้งนี้ทาง มทภ.3 ได้กรุณาสนับสนุนวัตถุดิบ แอลกอฮอล์ 95% ทั้งหมด 100 ลิตร และได้นำผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปแจกจ่ายให้กับหน่วยทหารทั้งหมด 5 หน่วย ได้แก่ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี, มทบ.32 ,ร้อย.ฝรพ.3, ศฝ.นศท.มทบ.32  และหน่วย ร.17 พัน.2  เพื่อใช้ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (covid-19) ต่อไป วันที่ 24 มีนาคม 2563 
 IMG_4204
 IMG_4207
 IMG_4241
 IMG_4236
 IMG_4307
 IMG_4300
 IMG_4217
 IMG_4271
 IMG_4252
 IMG_4255
 IMG_4265
 IMG_4333
 IMG_4354
 IMG_4260
Next>