หน้าหลัก arrow อ่านข่าวทั้งหมด arrow ข่าวมีนาคม63 arrow รับมอบหน้ากากอนามัยสนับสนุนโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
รับมอบหน้ากากอนามัยสนับสนุนโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
95772 รับมอบหน้ากากอนามัยสนับสนุนโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี    
    พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี รับมอบหน้ากากอนามัย จากตัวแทนอาจารย์และเจ้าหน้าที่  วิทยาลัยสารพัดช่าง จังหวัดลำปาง  เพื่อสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบคุณ วิทยาลัยสารพัดช่าง จังหวัดลำปาง  เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย วันที่ 18 มีนาคม 2563 
 95772
 IMG_4063
 95771
 IMG_4064
<Previous   Next>