หน้าหลัก arrow อ่านข่าวทั้งหมด arrow ข่าวมีนาคม63 arrow รณรงค์ป้องกันและเฝ้าระวัง covid-19
รณรงค์ป้องกันและเฝ้าระวัง covid-19
 0019รณรงค์ป้องกันและเฝ้าระวัง covid-19
    พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี พร้อมด้วยงานเวชกรรมป้องกัน อบรมให้ความรู้การเฝ้าระวังและการป้องกัน covid-19 ให้หน่วย ช.พัน4 ร้อย.4  ค่ายสุรศักดิ์มนตรี เพื่อให้กำลังพลได้ทราบถึงวิธีป้องกันตัวเอง รวมทั้งสาธิตวิธีล้างมือ และการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง พร้อมมอบหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือ สำหรับใช้งานในหน่วย วันที่ 4 มีนาคม 2563 
 0019
 0014
 0012
 0033
 0050
 
 
 
 
 
 
 
<Previous   Next>