หน้าหลัก arrow อ่านข่าวทั้งหมด arrow ข่าวมีนาคม63 arrow เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อม
เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อม
 0021เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อม
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้มารับบริการ จากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  (covid-19) ทางโรงพยาบาลจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการตรวจวัดไข้ทุกท่านที่มารับบริการ รวมทั้งล้างมือด้วยเจลล้างมือ และต้องผ่านเข้า-ออก ตามช่องทางที่โรงพยาบาลกำหนด ดังนี้
1. กำหนดทางผ่านเข้า-ออกหน้าห้องฉุกเฉิน ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
2. กำหนดทางผ่านเข้า-ออก ประตูทางเข้าหลังตึก หน้าร้านพิกุล 
- ทางเข้าตั้งแต่เวลา 0800-1600 น.
- ทางออกตั้งแต่เวลา 0800-2000 น.
จึงเรียนมาให้ผู้รับบริการทุกท่านทราบโดยทั่วกัน โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 0003
 0021
 0020
 0004
 0002
 0006
 0010
 
 
 
 
 
<Previous