หน้าหลัก arrow อ่านข่าวทั้งหมด arrow ข่าวกุมภาพันธ์63 arrow บริจาคเงินสนับสนุนการบริการทางการแพทย์
บริจาคเงินสนับสนุนการบริการทางการแพทย์
 timeline_20200225_110517บริจาคเงินสนับสนุนการบริการทางการแพทย์    
    พันเอก วศะ กสิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี รับมอบเงินบริจาค จาก กรมสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง จำนวน 8,888 บาท (แปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบคุณกรมสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย วันที่ 25 มี.ค.2563 
 timeline_20200225_110516
 timeline_20200225_110521
 timeline_20200225_110519
 timeline_20200225_110517
 
 
 
 
 
 
 
 
Next>